Yönetim

Dekan

Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Dekan Yardımcısı

Öğr.Gör. Almas ABDIRAКMANOV

Fakülte Sekreteri

Ayday İBRAYEVA

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Kanat CANUZAKOV
Dekan
Prof.Dr. Yasin BOYLU
Dekan
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abuzer TAŞ
Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Dciparkul ABDIRAHMANOVA
Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Venera NARINOVA
Bölüm Başkanı

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Kanat CANUZAKOV
Dekan
Prof.Dr. Yasin BOYLU
Dekan
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abuzer TAŞ
Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Dciparkul ABDIRAHMANOVA
Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Venera NARINOVA
Bölüm Başkanı