KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Üniversiteye Kayıt Şartları, Kesin Kayıt ve Kayıt İptali

 

Madde 10 - (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a)  Sınavlar sonucunda Üniversiteye yerleşme hakkı kazanmış olmak (Bu yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilmiştir).

b) Aynı seviyede örgün öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak.

c) Üniversite tarafından ilan edilen kayıt için gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak teslim etmek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday kesin kaydını, ilan edilen tarihlerde bizzat kendisi yapar veya noter vasıtasıyla tayin ettiği vekili aracılığıyla yaptırır. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kayıt işlemi yapılmaz, yapılmışsa da iptal edilir.

(4) Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin Üniversiteye kaydı yapılmaz.