Üniversiteye 3 ana kaynaktan öğrenci kabul edilmektedir. Bu kaynaklar, Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklar başta olmak üzere diğer ülkelerdir.

Kırgızistan'dan öğrenci kabulü, Üniversitenin her yıl yapmakta olduğu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Manas-ÖSYS) ve Kırgızistan Genel Devlet Sınavı (ORT) sonuçlarına göre yapılmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Manas-ÖSYS için her yıl belirlenen ve ilan edilen tarihlerde başvuru yaparak yine ilan edilen tarihte merkezi olarak yapılan sınava katılmaktadırlar. Sınav sonuçlarına ve tercihlerine göre bölüm ve programlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler Üniversiteye kabul edilmektedir. Kırgız Cumhuriyetinde yapılan Genel Devlet Sınavı (ORT) sonuçlarına göre Üniversiteye verilen kontenjanlar çerçevesinde bölüm ve programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar da Üniversiteye kabul edilmektedir.

Türkiye'den öğrenci kabulü, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarından gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, her yıl ÖSYM başkanlığınca yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjanlar ve şartlar çerçevesinde tercihlerine ve puanlarına göre yerleştirildikleri bölüm ve programlara kabul edilmektedirler.

Kırgızistan ve Türkiye dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci kabulü, Rektörlük tarafından kurulan Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan Öğrenci Kabul Komisyonu koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Diğer ülke ve topluluklardaki anlaşmalı üniversiteler, bu ülke ve topluluklara gönderilen komisyonlar vasıtasıyla belirlenen ve bireysel olarak başvurularını Rektörlüğe ulaştıran adaylar Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriterler ışığında Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Mülakat şeklinde yapılan değerlendirmede, adayların orta öğretim başarı puanları, Manas ÖSYM tarafından BDT ülke vatandaşları için yapılan sınav sonuçları dikkate alınmaktadır. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda, Üniversite Senatosu tarafından uygun görülen adaylar, bölüm ve programları Dil Hazırlık Eğitimi sonunda belirlenmek üzere Üniversiteye kabul edilmektedirler. Dil hazırlık Eğitiminde başarılı olan öğrenciler, Manas ÖSYM tarafından yapılan Bölüm Belirleme Sınavı sonuçlarına göre Bölüm/Programlara yerleştirilmektedirler.

Üniversitede zorunlu olarak bir yıllık Dil Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır. Dil Hazırlık Eğitiminde zorunlu olarak Kırgızistanlı öğrenciler Türkçe, Türkiyeli öğrenciler Kırgızca, diğer ülkelerin vatandaşları ise Kırgızca ve Türkçe öğrenmektedirler. Ayrıca Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık Çin Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri için bu bölümlerin özelliklerine göre diğer dillerin hazırlık eğitimi de verilmektedir.

Dil Hazırlık programında zorunlu olduğu dillerden muafiyet hakkı kazanan öğrenciler, doğrudan 1. sınıfa devam etmektedirler.

Üniversiteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmemektedir.