Öğrenci Kabulü

 

Madde 9 – (1) Üniversiteye aşağıda sıralanan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir:
a) Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları ve Kırgız Cumhuriyeti’nin eğitim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç diğer ülke vatandaşları için Manas-ÖSYM tarafından yapılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı.
b) Kırgız Cumhuriyeti Genel Devlet Sınavı (ORT/GRANT).
c) Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde yapılan üniversitelere seçme ve yerleştirme sınavları.
d) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara göre seçilen veya uluslararası öğrenciler için Senato tarafından esasları belirlenen sınavlar.
e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden birimler için Üniversitenin yapacağı sınavlar.
f) Senato tarafından denkliği kabul edilen diğer sınavlar.
(2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden birimlerin yapacakları sınavların başvuru şartları, sınav esasları, sınavların uygulama biçimleri ve sınav tarihleri ile birlikte diğer hususlar her yıl Nisan ayı sonuna kadar ilgili Birim Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Özel Yetenek Sınavları, ilgili birimin teklifi ve Rektörlüğün onayı ile Kırgızistan dışındaki ülkelerde de yapılabilir.