Проф., док. Нажи Гундоган
мүчө,


Улукбек Кармышаков,
мүчө, Каржы министринин орун басары

Проф., док. Рахми Эр,
Түркия Республикасынын Жогорку билим берүү комитетинин мүчөсү


Проф., док. Абылабек Асанканов,
мүчө,
КРнын Улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти


Проф., док. Метин Топчуоглу,
мүчө, Түркия Республикасынын Жогорку билим берүү комитетинин аткаруу кеңешинин мүчөсү


Проф., док. Төлөбек Абдырахманов,
мүчө,
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору


Исмаил Эраслан,
мүчө, Түркия Республикасынын Каржы министрлигине караштуу Стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы


Салмарбек Асанов,
мүчө, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Бюджеттик саясат, финансылык талдоо жана инвестициялар башкармалыгынын башкы адиси