Кыскача

Кыргыз-Түрк “Манас” университеттинде Көркөм өнөр факультети 2008-жылы ачылып, 2009-2010-окуу жылында алгачкы студенттерин кабыл алган. Ачылгандан баштап эле алгачкы бир жыл ичинде сүрөт, графика, фотография жана керамика тармактарында бир топ көргөзмөлөргө эшигин ачкан. Сүрөт, калиграфия тармактарында түрдүү курстар иш алып барган. Факультетте учурда живопись, графика, музыкалык өнөр жана театралдык өнөр бөлүмдөрү окуу иштерин улантууда.

Бүгүн ааламдашуу процесси учурунда дүйнөдө искусство жана маданият баалуулуктары абдан маанилүү орунга ээ. Мына ошондуктан улуттардын жашоосунда, коомдогу ынтымактын жана ырашкерликтин түптөлүшүндө, сүйүүнүн орун алышында искусство жана аны менен байланыштуу уюмдардын максаты жана милдеттери өзгөчө орунга ээ болуп турат. Искусствого байланыштуу иш-чараларды өткөргөн эң маанилүү уюмдардын бири Көркөм өнөр факультети болуп эсептелет. Бул тармакта Көркөм өнөр факультети улуттардын жана элдердин маданият, искусство жана цивилизация баалуулуктарынын сакталышы, өнүктүрүлүшү жана жайылышы үчүн маанилүү функция аткарат. Көркөм искусство бул функция менен бирге инсандык жана социалдык баалуулуктарды да өз ичине камтып, улуттук аң-сезимдин бекемделишине жана улуттардын маданий жана искусство багытында бири-бирине таасир этүүсүндө маанилүү роль ойнойт. Факультет жана университетте тили бир, маданияты бир болгон жаштар менен бирге дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн келген студенттик чөлкөмдө, университтетин миссиясына жана максатына ылайыктуу түпкү жана салттуу баалуулуктарды сактоо менен бирге замандын талабына ылайыктуу билим берилүүдө. Факультетте Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринин адистери, тажрыйбалуу өнөрпоздору жана окутуучулары берген сабактар жана маалыматтар менен студенттер Түрк дүйнөсүнүн жана дүйнөлүк цивилизациянын искусство жана маданий баалуулуктары менен жакындан таанышып, эркин ойлоо жана эрктүү иштөө жөндөмдүүлүгү менен келечекте өзүнүн баалууктарына таянган, маданият жана искусство ээлери болуп чыгышат.

Студенттер белгилүү мезгилдерде мевлана алмашуу программасы жана практикага байланыштуу программалар аркылуу Түркиядагы университеттерге жана билим берүү уюмдарына жиберилип, ал жерде маалымат жана тажрыйба алуу менен бирге илим изилдөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуп, кесиптик тажрыйба алып келишет. Бул алкакта биздин университет менен келишими бар болгон университеттерден орхун, мевлана алмашуу программалары менен Түркиядан бир топ окутуучулар келип, факультетте семинар-сабак, конференция, көргөзмө жана илимий иш-чара өткөрүп турушат. Буга байланыштуу факультеттин окутуучулары жана студенттери Түркия болобу же башка өлкө болобу маданият жана искусствого байланыштуу иш-чараларга индивидуалдуу, группа менен катышуусун университетибиз дайыма колдоп келген. Бүгүнкү күнгө чейин бүтүрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү Түркия жана Кыргызстанда өз тармактарына байланыштуу сүрөт жана жеке менчик ишканаларда иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.

Көркөм өнөр билиминин негизги максаты студенттерди- өнөр ээлерини окутуу жана тарбиялоо процесси боюнча алардын ойлоп табуучулук сапатын пайда кылуу, билим жана жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, изилдөө, табуу жана колдонуу аракеттерин колдоо, ар түрдүү маданий жана искусство иш-чараларына болгон кызыгуусун илимий методдор алкагында колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Окуу жылы процессинде студенттердин заманбап маданий жана илимий изилдөө методдору менен үйрөнгөн жөндөмдүүлүгүн, коомдун муктаж болгон тармактарында колдонууга мүмкүнчүлүк таап, коомго пайдалуу иш аткаруу жана коомдун бир мүчөсү катары өзүнүн жоопкерчилигин сезүүсү керек деген түшүнүккө ээ болушу маанилүү.

Факультеттин алкагында ишке ашкан искусство тармактарынын концерт жана көргөзмө иш-чаралары көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратып келет. Факультеттеги "Түрк дүйнөсү" эл аспаптар оркестри түрк дүйнөсүнүн музыка маданиятынын алкагында орун алган чагырмалары менен абдан жакшы бааланып келет. Жаңы курулган уюм болгонубузга карабастан, Түрк дүйнөсүнүн музыка жана театр маданиятына байланыштуу эмгектерибизди көбөйтүп, түрдүү иш-чараларды жасоо керек экенине ишенип, белгиленген максаттарга жетүү, окуу жана тарбиялоо менен бирге илимий изилдөө иштери маданий жана коомдук иш-чаралардын фундаментин дайыма өнүктүрүүдө. Бул тармакта факультеттин бир гана максаты окуу-тарбиялоонун сапаты, физикалык жана техникалык мүмкүнчүлүктөр: ар түрдүү илимий жана маданий иш-чаралар менен жакынкы келечекте Орто Азиянын эң маанилүү факультети деген статусуна ээ болуу болуп эсептелет.

Ачылгандан баштап ушул күнгө чейин факультет коомго кызмат кылуу максатында акысыз сүрөт, салттуу түрк кооздоо искусствосу, мраморго жазуу жана музыка курстарын берүүдө. Бул курстарга студенттер жана сырттан келгендер да катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

2022-2023-окуу жылынын башталышында факультетте живопись, графика, музыкалык өнөр жана театралдык өнөр бөлүмдөрүндө толук ставкалуу, жарым ставкалуу, саатына акы төлөнгөн жана ар бири өз тармагынын мыкты адиси болгон окутуучулардын тандалган составы менен иш жүргүзүлүүдө.

Мына ошондуктан окутуучу жана жоопкерчиликтүү искусство ээлерин тарбиялоо, Түркия жана Кыргызстандын келечеги үчүн жана учурдагы ааламдашуу процессинде заманбап искусствонун келечеги үчүн да абдан маанилүү болуп эсептелет.