Hakkında

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2008”de açılmış, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Açıldığı ilk yıl içerisinde Resim, Grafik, Fotoğraf, Seramik alanlarda çok sayıda sergiye ev sahipliği yapmıştır. Resim, Kaligrafi ve Hat alanlarında çeşitli kurslar açılmıştır. Fakülte; şu andaki Resim, Grafik, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Bugün küreselleşen dünyada sanat ve kültür değerleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle milletlerin hayatında, toplumsal barışın ve hoşgörünün tesisinde, sevginin yerleşmesinde sanatın, sanatla ilgili kurumların işlevi ve görevleri daha da büyük önem kazanmaktadır. Sanatsal faaliyetleri yerine getiren en önemli kurumlardan biri de Güzel Sanatlar Fakülteleridir. Bu bakımdan Güzel Sanatlar milletlerin ve halkların kültür, sanat ve uygarlık değerlerinin korunması, gelişmesi ve yayılması konusunda önemli vazifeleri vardır. Güzel Sanatların bu bilinçle birlikte insani ve sosyal değerleri de içine alan yapısı Milli bilincin yerleşmesinde, milletlerin kültürel ve sanatsal etkileşmelerinde büyük rol oynamaktadır. Fakültemiz ve üniversitemizde dili bir, kültürü bir gençlerin yanı sıra dünya ülkelerinden gelen öğrencilerin de oluşturduğu ortamda, üniversitemiz misyonuna ve amaçlarına uygun olarak kökten ve gelenekten kopmayarak çağdaş eğitim verilmektedir. Fakültemizde Kırgızistan ve Türkiye'nin alanlarında uzman, seçkin sanat, öğretim üye ve elemanlarının verdiği dersler ve öğrettiği bilgilerle, öğrencilerimiz Türk Dünyası ve Dünya uygarlıklarının sanat ve kültürel değerlerini daha iyi tanıyarak, özgür düşünce ve iradeleriyle geleceğin öz değerlerine bağlı birer kültür ve sanat adamları olarak yetişmektedirler.

Öğrencilerini belirli peryodlarla mevlana değişim programları ve staj programları, kapsamında Türkiyedeki üniversite ve değişik kurumlara göndererek bilgi, görgü ve deneyimlerinin yanısıra araştırma imkanlarını elde etmelerine fırsat tanıyarak mesleki tecrübe kazanmalarına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda üniversitemizle anlaşması olan üniversitelerle mevlana ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde Türkiye'den çok sayıda öğretim elemanı, fakültemizde ders seminer, koferans, sergi ve bilimsel faaliyetlerle etkinlik göstermiş, buna mukabil Fakültemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin de gerek Türkiye ve gerek başka ülkelerde Sanatsal ve Kültürel anlamda düzenlenen etkinliklere kişisel, karma ve grup olarak katılmaları üniversitemiz tarafından desteklenmiştir. Bugüne kadar mezunlarımızın büyük çoğunluğu Türkiye ve Kırgızistan'da kendi alanları ile ilgili resmi ve özel iş yerlerinde çalışma imkanı bulmuşlardır.

Sanat eğitimindeki temel amaç öğrencinin-sanatçı adayının eğitim ve öğretim süresi boyunca yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama alanlarındaki çabalarını desteklemek, her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlere olan ilgisini bilimsel metodlar çerçevesinde desteklemektir. Eğitim-öğretim süresi boyunca öğrencilerimizin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri toplumun ihtiyacı olan alanlarda uygulama imkanları bularak topluma olan duyarlılıklarını, toplumun bir ferdi olarak sorumluluk duymaları fikrini benimsemeleri önemlidir.

Fakültemiz bünyesinde kurulan sanat toplulukları konser ve gösteri etkinlikleri ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanmaktadır. Fakültemiz Türk Dünyası Orkestrası Türk Dünyası'nın müzik kültürü içerisinde yer alan repertuarıyla büyük takdir toplamaktadır. Yeni kurulan bir kurum olmamıza rağmen, Türk Dünyası Müzik ve Sahne Sanatları kültürüne karşı görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gerekliliğine inanmakta, belirlenen önceliklerine ve hedeflerine ulaşmak amacıyla eğitim ve öğretimim yanısıra bilimsel araştırma kültürel sanatsal ve sosyal faaliyetlerle alt yapısını sürekli geliştirmektedir. Bu anlamda Fakültemizin yegane hedefi eğitim-öğretim kalitesi, fiziki ve teknik imkanları; her türlü bilimsel ve sanatsal etkinlikleriyle yakın gelecekte Orta Asya'nın en önemli Fakültesi haline gelmektir.

Kuruluşundan bügüne kadar fakültemizde topluma hizmet kapsamında ücretsiz olarak resim, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, ebru ve müzik kuslarımız devam etmektedir. Bu kurslarımıza öğrenciler ve dışarıdan kursiyerler de katılabilmektedir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına başladığımızda Fakültemiz Resim, Grafik, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinde tam zamanlı, yarı zamanlı ve ders saati ücretli olarak görev yapan, herbiri kendi alanında yetkin öğretim elemanlarından oluşan seçkin bir kadroyla hizmet verilmektedir.

Bu sebeble eğitici ve sorumlu sanat üreticileri yetiştirmek, Türkiye ve Kırgızistan'ın geleceği açısından olduğu kadar küreselleşen dünyadaki çağdaş sanatın yarını için de önem arzetmektedir.