Cинхрондук котормо бөлүмү

Түзүлүш максаты

Синхрондук котормо бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү болгон котормочуларга тил, адабият, тарых, искусство фольклор жана башка илимдин тармактары боюнча сунушталган кызматтарда жана жеке секторлордо иштөө сунушу көбөйүп, суроо-талап күн санап өсүүдө. Өлкөлөрдүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий байланыштар күндөн күнгө жакшырып бара жаткан бул мезгилде түрк-кыргыз, кыргыз- англис, түрк-орус тилдеринин ортосунда кош тараптуу жазуу жана оозеки түрдө котормо ишин жүргүзө алган, билимдүү, маданияттуу жана кесиби талап кылган бардык жөндөмгө ээ синхрон котормочуларга карата суроо-талапты канааттандыруу максатында үч багытта бакалавр программасы ачылган.      

Котормо – эки түрдүү тил жана маданияттын ортосундагы, б. а. эл аралык байланышты камсыз кылган кесип тармагы. Ушундан улам котормо өз ара тармактарга бөлүнгөн, профессионалдуулукту талап кылган көз карандысыз кесиптик тармак, психологиялык жана интеллектуалдык ишмердүүлүк катары бааланат. Бул багыттан алганда, котормо жана котормочулук кесип жаратмандыктын башка түрлөрүндөй эле пайдубалдуу өтмүшкө эгедер. Котормо – искусствонун бир түрү. Ал бир өлкөнүн өкүлү катары чет өлкөгө чыккан мамлекеттик ишмерлердин, дипломаттардын, тышкы соода өкүлдөрүнүн, ишкерлердин, спортчулардын, кыскасы, экономикалык, саясий, маданий жана коомдук тармакта эмгектенген ар бир адамдын керектөөсү.  

Маалымат алуунун, технологиялык тажрыйба алмашуунун өнүгүшү, маданий иш-чаралардын, импорт жана экспорттун эң кеңири алкакта жүргүзүлүүсү, тышкы дүйнө менен болгон байланыштын натыйжасында сапаттуу жана профессионалдык котормого болгон керектөө күн сайын артууда .  

Ааламдашуу процесси ыкчам өнүгүп келе жаткан дүйнөдө коммуникация жана илим тили катары англис тили алдыӊкы планга чыкса, жаңы мезгилдеги КМШ өлкөлөрү менен болгон кызматташтыкты чыңдоо жана Түркиядагы туризм багыты орус тилин алдыӊкы планга чыгарып отурат. Мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде уюшулган курултай, симпозиум, семинар, конгресс ж.б. расмий жыйын, жолугушууларда туура, түшүнүктүү  ишенимдүү котормо кызматын сунуштай ала турган синхрон котормочуларды даярдоо максаты - Синхрондук котормо бөлүмүнүн ачылышына негиз болгон. Синхрондук котормо бөлүмүнүн студенттерине төрт жылдык мөөнөттөгү бакалавр программасынын алкагында биринчи эки жылда тил жана теориялык сабактарга, 3-4-курстарда түздөн-түз котормочулук адистигине багытталган практикалык сабактарга басым жасалат.  

Синхрондук котормо бөлүмүнө төмөнкү программалар боюнча студенттер кабыл алынат:   

  Кыргызча - түркчө;
  Кыргызча - англисче; 
  Орусча - түркчө;

 Окутуучулар жамаатынын квалификациясы

 Синхрондук котормо бөлүмүндө кесиптик сабактарды 1 илимдин докторупрофессор, 1 илимдин доктору, доцент, 1 илимдин кандидаты, доцент жанафилология илимдеринин кандидаты, 2 ага окутуучу жанаокутуучу берүүдө. Түркиянын жана Кыргызстандын тандалып алынган, эң мыкты деңгээлдеги адистик билимге жана тажрыйбага ээ болгон академиялык кызматкерлери бөлүмдүн суроо-талаптарына ылайык эмгек өтөп келишүүдө

  

  Тил жана котормо сабактары

Түрк, кыргыз, англис жана орус тилдеринин грамматика сабактары студенттерге тил байлыктарын өздөштүрүүнү жана ошол тилдерде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жөндөмүн өнүктүрүүнү максат кылат. Котормо сабактарында оозеки жана жазуу котормого басым жасоо менен бирге, синхрондук котормо практикалык сабактарына өзгөчө басым жасалып, котормонун ар түрдүү ыкмалары тажрыйба жүзүндө үйрөтүлөт. Котормо сабактарында, негизинен, семантикалык жана коммуникациялык методдордун негизинде студентердин котормо жөндөмдүүлүгү өнүктүрүлөт жана түрдүү котормо сын-анализдери аркылуу эң мыкты котормо жасоого шыктандырылат.

Бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуусу

КТМУнун Синхрондук котормо бөлүмүн аяктагандар Кыргызстан жанаТүркия, ошондой эле башка өлкөлөрдөгү мамлекеттик жана жеке мекелелерде, билим берүү борборлорунда, орто жана жогорку окуу жайларында,  элчиликтерде, тил үйрөтүү борборлорунда, котормо бюролорунда, китепканаларда, басма сөз мекемелеринде, туристтик фирмаларда жумуш орундарын таба алышат.  Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, өзгөчө Азияда өз адистиктери боюнча иштеп жатышат. Азыр бүтүрүүчүлөрүбүздүн 80% иштеп жатышат, алардын ичинен 19% өз кесиби боюнча эмгектенүүдө.

 Бөлүмдүн техникалык жабдуусу

20 орундуу синхрондук котормого ылайыкташкан 1 котормо-мултимедиалык лаборатория, 1 телевизор, 2 проектор, 200дөн ашуун түрдүү видео-жана аудио-дисктер (даректүү, конферанциялык, семинардык, симпозиумдук), ж.б. 3000ге жакын түркчө, кыргызча, орусча жана кыргызча окуу китептери, 300дөй сөздүк жана окуу китептер колдонулууда. Студенттер окутуучулардын өздүк китепканасынан да пайдалана алышат.   

 

Студенттердин жашоосунан 

 

              

 • Ар турдуу иш чаралар

                

                               

 

 

 

 

Кызматкерлер
Салтанат Мамбаева
Доц.док.
Э-куржун: saltanat.mambaeva@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-107
Телефону: 00996 312 49 27 62
Аида Касиева
Доц.док.
Э-куржун: aida.kasieva@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-103
Телефону: 00996 312 49 27 62
Гульнура Жумалиева
Ага окутуучу док.
Э-куржун: gulnur.jumalieva@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-104
Телефону: 00996 312 49 27 62
Нургуль Карыбекова
Ага окутуучу док.
Э-куржун: nurgul.karybekova@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-102
Телефону: 00996 312 49 27 62
Мээрим Киналиева

Э-куржун: meerim.kinalieva@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-101
Телефону: 00996 312 49 27 62
1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-100 Математика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-100 Экология 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-111 Дене тарбия III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-103 Кыргыз тили жана адабияты I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-111 Чет тил I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-151 Тил үйрөтүү методикасы 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-153 Англис тилинин практикалык курсу I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TKI-155 Котормо таанууга киришүү 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-157 Тил илимине киришүү 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKI-159 Англис тили I (Фонетика) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 Орус тили I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-100 Математика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-100 Экология 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-111 Дене тарбия III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-103 Кыргыз тили жана адабияты I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-111 Чет тил I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-151 Тил үйрөтүү методикасы 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-153 Англис тилинин практикалык курсу I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TKI-155 Котормо таанууга киришүү 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-157 Тил илимине киришүү 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKI-159 Англис тили I (Фонетика) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 Орус тили I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-261 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ III 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKI-263 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKI-265 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKI-267 АНГЛИС ТИЛИ III (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-269 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-202 Психология 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 Кыргыз тили жана адабияты IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-262 Англис тилинин практикалык курсу IV 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
TKI-264 Экинчи чет тилдин практикалык курсу II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKI-266 Котормо теориясы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-268 Оозеки котормонун практикасы I (Ырааттуу котормо I) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 Окуу практикасы 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-202 Ата-мекен тарыхы, Кыргызстан географиясы, кыргыз тили жана адабияты (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 Орус тили IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-303 Педагогика 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKI-373 Англис тилинин практикалык курсу V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKI-375 Экинчи чет тилдин практикалык курсу III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKI-377 Англис тили IV (Синтаксис I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-379 Оозеки котормонун практикасы II (Ыраатттуу котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-381 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-383 Угуп түшүнүү жана сөз чеберчилиги 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-387 Басма сөз жана медиадан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-389 Кыргыз адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-391 Кыргыз тилинин фонетикасы жана морфологиясы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-393 Лингвомаданият таануу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-395 Маданияттар аралык байланыштын негиздери 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKI-372 Англис тилинин практикалык курсу VI 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKI-374 Экинчи чет тилдин практикалык курсу IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKI-376 Оозеки котормонун практикасы III (Синхрондук котормо I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы III (Юридикалык тексттердин котормосу) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-382 Англис тили V (Синтаксис II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 Өндүрүштүк практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-384 Расмий документтерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-386 Өлкө таануу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-388 Риторика 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-392 Кыргыз тилинин синтаксиси 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-394 Семантика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-396 Когнитивдик лингвистика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKI-461 Англис тилинин практикалык курсу VII 3 ( 2 - 2 ) 10 МC Түшүр
TKI-463 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы IV (Адабий тексттин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKI-465 Салыштырма грамматика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKI-467 Стилистика 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-469 Оозеки котормонун практикасы IV (Синхрондук котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-451 Квалификациялык бүтүрүү иши I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-471 Аудио-видео материалдардан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-473 Фольклордук тексттерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-475 Гид-котормочулук 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-477 Дүйнөлүк адабият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-479 Илимий изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-481 Котормо сыны жана редакциялоо I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKI-462 Англис тилинин практикалык курсу VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKI-464 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы V (Техникалык тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-452 Квалификациялык бүтүрүү иши II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-406 Адистиги боюнча комплекстүү сынак (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-452 Квалификациялык бүтүрүү ишин коргоо 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-466 Котормо таанууда изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-468 Котормо сыны жана редакциялоо II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-472 Англис адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-474 Этимология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-476 Коом жана маданият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-478 Терминология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-482 Конференция котормочулугу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
* МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы

 

Синхрондук котормо бөлүмүнүн  илимий изилдөө ишмердиги жана илимий долбоорлору  төмөнкү багыттар боюнча уюштурулат:

 • котормо жана котормо таануу
 • котормонун  теориясы, методикасы жана дидактикасы
 • лингвистика  
 • когнитивдик лингвистика
 • лингвомаданият таануу
 • маданияттар аралык байланыш жана анын теориясы
 • сопоставительно-сравнительное изучение языка
 • көркөм адабий мурас жана алардын котомосу
 • дискурс теориясы
 • тексттин жана дискурстун семиотикасы
 • прагмалингвистика