КЫРГЫЗЧА-ТҮРКЧӨ ПРОГРАММAСЫ

Максаты –  Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий байланыштардын алкагында өткөрүлгөн ар түрдүү иш-чараларда, долбоорлордо кыргызча-түркчө жазуу жана оозеки түрдө котормо ишин жүргүзө алган, тил жана котормо жаатында базалык билими бар жана котормочулук кесип талап кылган көндүмдөргө ээ болгон  котормочуларды даярдап чыгаруу. Ошондой эле мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде уюшулган курултай, симпозиум, семинар, конгресс ж.б. расмий жыйын, жолугушууларда кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча котормо кызматын сунуштай ала турган синхрон котормочуларды даярдоо – Синхрондук котормо бөлүмүнүн негизги максаттарынын бири.

Кыргызча-түркчө программасында төрт жылдык мөөнөттөгү бакалавр программасынын алкагында биринчи эки жылда кыргыз жана түрк тили боюнча теориялык жана практикалык сабактарга, 3-4-курстарда түздөн-түз котормочулук адистигине багытталган практикалык сабактарга басым жасалат.  

Түрк жана кыргыз тилинде берилген сабактар студенттердин сөз байлыгын өстүрүү менен катар ошол тилдерде илимий изилдөө жүргүзүү жөндөмдөрүн өнүктүрүүнү да максат кылат.

Котормо сабактарында оозеки жана жазуу котормого басым жасоо менен бирге, синхрондук которуу боюнча практикалык сабактар өткөрүлүп, оозеки жана синхрон которуунун ар түрдүү ыкмалары үйрөтүлөт. Котормо сабактарында, негизинен, студентердин семантикалык жана коммуникативдик методдордун негизинде которуу көндүмдөрү калыптандырылат жана  котормого сынчыл анализ жүргүзүү аркылуу сапаттуу котормо жасоого көнүктүрүү иш-аракеттери жүргүзүлөт.

Программанын бүтүрүүчүлөрү төмөнкү тармактарда иш менен камсыз боло алышат

Аталган программаны аяктагандар Кыргызстан, Түркия жана башка өлкөлөрдөгү мамлекеттик жана жеке мекемелерде, билим берүү борборлорунда, орто жана жогорку окуу жайларында,  элчиликтерде, эл аралык уюмдарда, түрк жана кыргыз тилин үйрөтүү борборлорунда, котормо бюролорунда, китепканаларда, басма сөз мекемелеринде, туристтик фирмаларда жумуш орундарын таба алышат.  

Кызматкерлер
Калия Кулалиева
Ага окутуучу док.
Э-куржун: kaliya.kulaliyeva@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-108
Телефону: 00996 312 49 27 62
Жылдыз Алимова
Ага окутуучу док.
Э-куржун: cildiz.alimova@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-108
Телефону: 00996 312 49 27 62
Мухиттин Гумуш
Ага окутуучу
Э-куржун: muhittin.gumus@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-103
Телефону: 00996 312 49 27 62
Рахат Аскарова
Ага окутуучу
Э-куржун: rahat.askarova@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-108
Телефону: 00996 312 49 27 62
Доолотбек Эшкенов
Док.
Э-куржун: doolotbek.eshkenov@manas.edu.kg
Кабинет: İLEF-104
Телефону: 00996 312 49 27 62
1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-151 ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-153 ТҮРК ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TKT-155 КОТОРМО ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-157 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKT-159 TҮРК ТИЛИ I (ФОНЕТИКА) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-151 ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-153 ТҮРК ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TKT-155 КОТОРМО ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-157 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKT-159 TҮРК ТИЛИ I (ФОНЕТИКА) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-261 ТҮРК ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ III 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKT-263 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKT-265 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKT-267 ТҮРК ТИЛИ III (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-269 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-202 Психология 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
TAR-252 Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-210 Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 Кыргыз тили жана адабияты IV 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-262 Түрк тилинин практикалык курсу IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-264 Экинчи чет тилдин практикалык курсу II** 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
TKT-266 Котормо теориясы 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKT-268 Оозеки котормонун практикасы I (Ырааттуу котормо I) (Курстук иш) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 Окуу практикасы 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-202 Ата-мекен тарыхы, Кыргызстан географиясы, кыргыз тили жана адабияты (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-303 Педагогика 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKT-373 Түрк тилинин практикалык курсу V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKT-375 Экинчи чет тилдин практикалык курсу III** 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKT-377 Түрк тили IV (Синтаксис I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-379 Оозеки котормонун практикасы II (Ыраатттуу котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-381 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-383 Угуп түшүнүү жана сөз чеберчилиги 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-387 Басма сөз жана медиадан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-389 Кыргыз адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-391 Кыргыз тилинин фонетикасы жана морфологиясы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-393 Лингвомаданият таануу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-395 Маданияттар аралык байланыштын негиздери 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKT-372 Түрк тилинин практикалык курсу VI 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKT-374 Экинчи чет тилдин практикалык курсу IV** 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKT-376 Оозеки котормонун практикасы III (Синхрондук котормо I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы III (Юридикалык тексттердин котормосу) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-382 Түрк тили V (Синтаксис II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 Өндүрүштүк практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-384 Расмий документтерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-386 Өлкө таануу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-388 Риторика 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-392 Кыргыз тилинин синтаксиси 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-394 Семантика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-396 Когнитивдик лингвистика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKT-461 Түрк тилинин практикалык курсу VII 3 ( 2 - 2 ) 10 МC Түшүр
TKT-463 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы IV (Адабий тексттин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKT-465 Салыштырма грамматика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKT-467 Стилистика 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKT-469 Оозеки котормонун практикасы IV (Синхрондук котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-451 Квалификациялык бүтүрүү иши I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKT-471 Аудио-видео материалдардан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-473 Фольклордук тексттерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-475 Гид-котормочулук 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKT-477 Дүйнөлүк адабият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-479 Илимий изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-481 Котормо сыны жана редакциялоо I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKT-462 Түрк тилинин практикалык курсу VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKT-464 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы V (Техникалык тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKT-452 Квалификациялык бүтүрүү иши II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-406 Адистиги боюнча комплекстүү сынак (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 1 ТС Түшүр
DES-452 Квалификациялык бүтүрүү ишин коргоо 0 ( 0 - 0 ) 2 ТС Түшүр
TKT-466 Котормо таанууда изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-468 Котормо сыны жана редакциялоо II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-472 Түрк адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-474 Этимология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-476 Коом жана маданият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-478 Терминология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKT-482 Конференция котормочулугу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
* МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы

Синхрондук котормо бөлүмүнүн  илимий изилдөө ишмердиги жана илимий долбоорлору  төмөнкү багыттар боюнча уюштурулат:

 • котормо жана котормо таануу
 • котормонун  теориясы, методикасы жана дидактикасы
 • лингвистика  
 • когнитивдик лингвистика
 • лингвомаданият таануу
 • маданияттар аралык байланыш жана анын теориясы
 • сопоставительно-сравнительное изучение языка
 • көркөм адабий мурас жана алардын котомосу
 • дискурс теориясы
 • тексттин жана дискурстун семиотикасы
 • прагмалингвистика