Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunları olan tercümanlara, dil, edebiyat, tarih, sanat, folklor ve diğer bilim alanlarında, sunulacak çeşitli hizmetlerde ve özel sektörde istihdam edilmek üzere gün geçtikçe ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkeler arasında siyasî, ekonomik, kültürel ilişkilerin her gün geliştiği bir dönemde Türkiye Türkçesi-Kırgızca, Kırgızca-İngilizce, Türkiye Türkçesi-Rusça arasında karşılıklı yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, bilgili, kültürlü ve mesleğinin gerektirdiği becerilerle donanmış mütercim tercümanlara duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla Üniversitemizde üç ayrı lisans programı kurulmuştur.

Tercüme (çeviri) iki ayrı dil ve kültür arası, başka bir deyişle uluslar arası sözlü ve yazılı iletişim sağlayan bir uzmanlık alanıdır. Çeviri, kendi içerisinde uygulama alanlarına ayrılan, profesyonellik isteyen, ayrı ve özerk bir meslek dalı, aynı zamanda zihinsel ve entelektüel bir etkinliktir. Tercüme ve tercümanlık mesleği en az yazarlık kadar eski bir geçmişe sahiptir. Tercüme; ülkelerini temsil eden devlet adamlarının, diplomatların, dış ticaret temsilciliklerinin, iş adamlarının, sporcuların ve spor adamlarının, kısacası ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösteren herkesin ihtiyaç duyduğu bir ilim alanıdır.

Bilgi edinme, teknoloji transferi, kültürel aktarım, ithalat ve ihracatın daha geniş boyutlarda yapılması, dışarıya açılım gibi sebeplerle kaliteli ve profesyonel çeviriye duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. 

Mütercim-Tercümanlık Bölümüne aşağıdaki programlarda öğrenci alınmaktadır:

•  Kırgızca-Türkçe

•  Kırgızca-İngilizce

•  Rusça - Türkçe

Öğretim Kadrosunun Nitelikleri

Mütercim-Tercümanlık Bölümünde meslek derslerine giren 1 Profesör, 1 Doçent, 9 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 2 okutman görev yapmaktadır. Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın seçkin, en üst düzeyde meslekî bilgi ve tecrübeye sahip akademik kadro bölümün ihtiyaçlarına göre genişletilmekte, gerektiğinde alanında uzman akademisyenlerin ücretli olarak ders vermesi sağlanmaktadır.

 Dil ve Çeviri Dersleri

Türkiye Türkçesi, Kırgızca, İngilizce ve Rusça gramer dersleri, dil hakimiyeti sağlamak ve alt yapı oluşturmak amacıyla verilir. Genel olarak eğitimcilerimiz, teorik derslerde öğrencilere bilimsel araştırma yapabilme becerisi kazandırmayı ve bu dillerin anlatım gücünü ve zenginliklerini kavratmayı amaçlar. Çeviri derslerinde ise Mütercim-Tercümanlık mesleğinin gerektirdiği ilkeleri benimsetmek, karşılaştırmalı ve anında çeviri uygulamaları yaptırarak tecrübe kazanmalarına yardımcı olmak ve çeviri yöntemlerini uygulamalı olarak kavratmak temel amaçlarımızdandır. Çeviri derslerinde genellikle semantik (anlam bilime dayalı) ve iletişime dayalı çeviri yöntemleri ile ilgili uygulamalar yapılır. Çeviri eleştirileri yoluyla en doğru çeviri yapma becerisi kazandırılır.

Mezunların iş alanları

KTMÜ Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunları Kırgızistan ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde bulunan resmi ve özel kurumlarda, eğitim merkezlerinde, üniversite ve liselerde, elçiliklerde, dil öğretimi merkezlerinde, tercümanlık firmalarında, kütüphanelerde, özel şirketlerde, turizm firmalarında v.b. yerlerde iş bulabilirler. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde özellikle Asya’da kendi alanlarında, değişik sektörlerde de çalışmaktadırlar. Halen mevcut mezunlarımızın  % 80’i  çalışmakta ve bunların da % 19’u kendi alanlarında istihdam edilmiş durumdadır.

Kişiler
Ekrem ARIKOĞLU
Prof.Dr.
E-Posta: ekrem.arikoglu@manas.edu.kg
Oda: İLEF-106
Telefon:
Kaliya KULALİYEVA
Ögr.Gör.Dr.
E-Posta: kaliya.kulaliyeva@manas.edu.kg
Oda: İLEF-108
Telefon: 00996 312 49 27 62
Cıldız ALİMOVA
Ögr.Gör.Dr.
E-Posta: cildiz.alimova@manas.edu.kg
Oda: İLEF-108
Telefon: 00996 312 49 27 62
Muhittin GÜMÜŞ
Öğr.Gör.
E-Posta: muhittin.gumus@manas.edu.kg
Oda: İLEF-103
Telefon: 00996 312 49 27 62
Rahat ASKAROVA
Öğr.Gör.
E-Posta: rahat.askarova@manas.edu.kg
Oda: İLEF-108
Telefon: 00996 312 49 27 62
Döölötbek EŞKENOV
Dr.
E-Posta: doolotbek.eshkenov@manas.edu.kg
Oda: İLEF-104
Telefon: 00996 312 49 27 62
1. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
BES-111 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I 0 ( 0 - 2 ) 0 ZD İndir
CEV-100 EKOLOJİ 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
ING-111 İNGİLİZCE I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
KGZ-103 KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
MAT-100 MATEMATİK 2 ( 1 - 2 ) 3 ZD İndir
RSC-103 RUSÇA I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-151 DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 ( 2 - 0 ) 4 ZD İndir
TKT-153 UYGULAMALI TÜRKİYE TÜRKÇESİ I 4 ( 2 - 4 ) 7 ZD İndir
TKT-155 ÇEVİRİ BİLİMİNE GİRİŞ 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
TKT-157 DİL BİLİMİNE GİRİŞ 2 ( 2 - 0 ) 6 ZD İndir
TKT-159 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ) 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
2. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
BES-111 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I 0 ( 0 - 2 ) 0 ZD İndir
CEV-100 EKOLOJİ 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
ING-111 İNGİLİZCE I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
KGZ-103 KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
MAT-100 MATEMATİK 2 ( 1 - 2 ) 3 ZD İndir
RSC-103 RUSÇA I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-151 DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 ( 2 - 0 ) 4 ZD İndir
TKT-153 UYGULAMALI TÜRKİYE TÜRKÇESİ I 4 ( 2 - 4 ) 7 ZD İndir
TKT-155 ÇEVİRİ BİLİMİNE GİRİŞ 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
TKT-157 DİL BİLİMİNE GİRİŞ 2 ( 2 - 0 ) 6 ZD İndir
TKT-159 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ) 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
3. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
CEV-200 KIRGIZİSTAN COĞRAFYASI 0 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
FLS-200 FELSEFE 0 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
KGZ-203 KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI III 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
RSC-203 RUSÇA III 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
TAR-251 ATA-MEKEN TARİHİ I (KIRGIZİSTAN TARİHİ) 0 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
TKT-261 UYGULAMALI TÜRKİYE TÜRKÇESİ III 4 ( 3 - 2 ) 5 ZD İndir
TKT-263 İKİNCİ YABANCI DİL UYGULAMASI I 3 ( 2 - 2 ) 7 ZD İndir
TKT-265 KLASİK DİL 2 ( 2 - 0 ) 3 ZD İndir
TKT-267 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III (KELİME BİLGİSİ) 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-269 GENEL DİL BİLİMİ 3 ( 3 - 0 ) 3 ZD İndir
TUR-200 MANASŞİNASLIK 0 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
4. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
EGT-202 Psikoloji 0 ( 0 - 0 ) 0 ZD İndir
TAR-252 Ata-Meken Tarihi II (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) 3 ( 3 - 0 ) 3 ZD İndir
FLS-210 Dünya ve Türk Uygarlıkları 0 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
KGZ-204 Kırgız Dili ve Edebiyatı IV 0 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
TKT-262 Uygulamalı Türkiye Türkçesi IV 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-264 İkinci Yabancı Dil Uygulaması II** 4 ( 2 - 4 ) 5 ZD İndir
TKT-266 Çeviri Teorileri 3 ( 2 - 2 ) 6 ZD İndir
TKT-268 Sözlü Çeviri Uygulamaları I-Ardıl Çeviri I (Yarıyıl Ödevi Dâhil) 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
STJ-202 Staj I (Üniversite Dışı Uygulamalar) 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
DES-202 Atameken Tarihi, Kırgızistan Coğrafyası, Kırgız Dili ve Edebiyatı Devlet Sınavı 0 ( 0 - 0 ) 4 ZD İndir
5. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
EGT-303 Pedagoji 3 ( 3 - 0 ) 3 ZD İndir
TKT-373 Uygulamalı Türkiye Türkçesi V 3 ( 2 - 2 ) 4 ZD İndir
TKT-375 İkinci Yabancı Dil Uygulaması III** 3 ( 2 - 2 ) 5 ZD İndir
TKT-377 Türkiye Türkçesi IV-Cümle Bilgisi I 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-379 Sözlü Çeviri Uygulamaları II-Ardıl Çeviri II 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-381 Yazılı Çeviri Uygulamaları II-Toplum ve Siyasi Metin Çevirileri 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-383 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-385 Not Alma Teknikleri 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-387 Yazılı Basın Çevirisi 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-389 Kırgız Edebiyatı 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-391 Kırgızca Ses ve Şekil Bilgisi 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-393 Kültürel Dil Bilim 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-395 Kültürlerarası İletişim Esasları 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
6. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
TKT-372 Uygulamalı Türkiye Türkçesi VI 3 ( 2 - 2 ) 4 ZD İndir
TKT-374 İkinci Yabancı Dil Uygulaması IV** 3 ( 2 - 2 ) 4 ZD İndir
TKT-376 Sözlü Çeviri Uygulamaları III-Anında/Simultane Çeviri I 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-378 Yazılı Çeviri Uygulamaları III-Hukuki Metin Çevirileri (Yarıyıl Ödevi Dâhil) 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-382 Türkiye Türkçesi V-Cümle Bilgisi II 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
STJ-302 Staj II (Mesleki Uygulamalar) 0 ( 0 - 0 ) 4 ZD İndir
TKT-384 Resmî Belge Çevirisi 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-386 Ülke Tanıtımı 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-388 Etkili ve Güzel Konuşma 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-392 Kırgızca Cümle Bilgisi 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-394 Anlam Bilimi 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-396 Kognitif (Bilişsel) Dil Bilimi 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
7. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
TKT-461 Uygulamalı Türkiye Türkçesi VII 3 ( 2 - 2 ) 10 ZD İndir
TKT-463 Yazılı Çeviri Uygulamaları IV-Edebî Metin Çevirileri (Yarıyıl Ödevi Dâhil) 2 ( 1 - 2 ) 3 ZD İndir
TKT-465 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi 2 ( 1 - 2 ) 3 ZD İndir
TKT-467 Üslup Bilgisi 2 ( 2 - 0 ) 2 ZD İndir
TKT-469 Sözlü Çeviri Uygulamaları IV-Anında/Simultane Çeviri II 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-451 Bitirme Tezi I 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
TKT-471 Görsel-İşitsel Yayınlar Çevirisi 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-473 Folklor Metinleri Çevirisi 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-475 Rehber Çevirmenliği 3 ( 2 - 2 ) 4 SD İndir
TKT-477 Dünya Edebiyatı 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-479 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-481 Çeviri Eleştirisi ve Redaksiyon I 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
8. Yarıyıl
Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders Programı
TKT-462 Uygulamalı Türkiye Türkçesi VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 ZD İndir
TKT-464 Yazılı Çeviri Uygulamaları V-Teknik Metin Çevirileri (Yarıyıl Ödevi Dâhil) 2 ( 1 - 2 ) 2 ZD İndir
STJ-404 Staj III (Bitirme Tezi Hazırlık Çalışmaları) 0 ( 0 - 0 ) 4 ZD İndir
TKT-452 Bitirme Tezi II 1 ( 0 - 2 ) 2 ZD İndir
DES-406 Genel Uzmanlık Devlet Sınavı 0 ( 0 - 0 ) 1 SD İndir
DES-452 Bitirme Tezi Savunma Sınavı 0 ( 0 - 0 ) 2 SD İndir
TKT-466 Çeviri Bilimde Araştırma Yöntemleri 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-468 Çeviri Eleştirisi ve Redaksiyon II 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-472 Türk Edebiyatı 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-474 Etimoloji 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-476 Toplum ve Kültür 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-478 Terim Bilim 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
TKT-482 Konferans Çevirmenliği 3 ( 3 - 0 ) 4 SD İndir
* ZD - Zorunlu Ders, SD - Seçmeli Ders

Mütercim-Tercümanlık Bölümü eğitim elemenları aşağıdaki temel konularla ilgili bilimsel araştırma yapabilme veya proje yürütebilme imkanlarına sahip:

 • Çeviri ve çeviribilim
 • Çeviri teorisi, yöntemi ve çeviri didaktiği
 • Dilbilim
 • Bilişsel dilbilim
 • Kültürel dilbilim
 • Uluslararası iletişim teorisi
 • Karşılaştırmalı dilbilim
 • Edebi çeviri
 • Söylem teorisi
 • Metinlerin göstergebilim ve söylem açısından incelenmesi
 • Pragmatik dilbilim