Кыскача

Табигый илимдер факультети 2008-жылы ачылып, өзүнүн алгачкы студенттерин кабыл ала баштаган. Факультет “Колдонмо математика жана информатика”, “Математика”, “Биология” бөлүмдөрүнөн турат. Бул бөлүмдөргө Туркия, Кыргызстан, Орто Азия өлкөлөрү менен катар эле дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн жаштар кабыл алынат. 2020-2021-окуу жылында факультетте толук ставкада 23, жарым ставкада 13, саат башына акы төлөнүүчү 8 окутуучу жана 323 студентке билим берет.  Билим берүү үзгүлтүксүз 3 баскычтуу программа менен ишке ашат.  Андан тышкары, факультеттин окутуучулары университеттин башка факультеттерине биология, математика, статистика жана физика сабактарын сервис сабагы катары окутушат.

Факультетке студенттер Манас университети тарабынан өткөрүлгөн Манас cтудент тандоо жана жайгаштыруу борборунун “Түркиянын студенттерди жайгаштыруу сынагы” жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өткөрүлгөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат.

Биология бөлүмүнө тиешелүү заманбап илимий жабдыктар менен жабдылган гистология/морфология, биохимия, биотехнология, ботаника жана зоология лабораторияларында студенттер тажрыйбалык иштерди, ал эми окутуучулар илимий изилдөөлөрүн жүргүзө алышат. Бул бөлүмдө университетибиздин башка факультеттери жана эл аралык университеттер менен орток долбоорлорду ишке ашыра шарт түзүлгөн.  Биология бөлүмүндө толук ставкада 3 профессор, 3 доцент, 1 доценттин милдетин аткаруучу, 1 адис жана 1 илимий кызматкер эмгектенүүдө.

Факультетте заманбап илимий жабдыктар менен жабдылган физика лабораториясы курулган. Mатематика бөлүмү менен колдонмо математика жана информатика бөлүмүнө тиешелүү 20 орундуу компьютердик лаборатория иштеп жатат. Математика бөлүмүндө толук ставкада 3 профессор, 3 доцент, 1 адис жана 1 илимий кызматкер эмгектенет.

Колдонмо математика жана информатика бөлүмүндө толук ставкада 1 профессор, 2 доцент, 1 доценттин милдетин аткаруучу, 1 адис жана 1 илимий кызматкер жигердүү эмгектенет.