Hakkında

KTMÜ Fen Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. Fakültemizde Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik, Biyoloji olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Matematik ve Biyoloji bölümleri hem lisans hem de lisansüstü eğitim sunmaktadır. Fakültemizde 323 öğrenci eğitim görmektedir. Bölümlerimiz ayrıca KTMÜ’ne bağlı Mühendislik, Ziraat ve Veteriner fakültelerine servis dersleri sunmaktadır. Biyokimya, Biyoteknoloji, Histoloji/Morfoloji, Botanik ve Zooloji uygulama laboratuvarımızda lisans öğrencilerimize deneyler yaptırılmakta ve bölüm öğretim üyeleri de araştırmalarında bu laboratuvarımızdan faydalanmaktadır.

Öğrencilerimiz, Kırgızistan, Türkiye ve Orta Asya'nın çeşitli ülkelerinden gelmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, birbirinden farklı sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik farklılıklara sahiptir. Bu öğrenci çeşitliliği ile Fen Fakültesinin asıl misyonu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Orta Asya'nın ve daha sonra Avrupa'nın öncüsü haline getirmektir. Bunun için fakültemizde Kırgızistan, Türkiye ve Orta Asya'daki Türk devletlerinin gelişim ve sosyal ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni bölümler açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Fakültemizde yedi profesör, sekiz doçent, iki yardımcı doçent, üç uzman ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu öğretim elemanlarımız ile fakültemiz öğrencilerinin yetenek, başarı ve mesleki bilgilerini en üst düzeye çıkarmak için vazifelerine devam etmektedir.

Üniversitemizin amacını, stratejisini ve diğer hedeflerini gerçekleştirmek üzere  birkaç yıl içinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini dünyanın en büyük bilim üreten merkezlerinden biri haline getireceğimize inancımız tamdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde temel bilimler eğitimi veren Fen Fakültesinin üstüne düşen görevin farkındayız ve Fakülte olarak bu vazifenin yerine getirilmesi konusunda bütün personelimizle birlikte gerekli çalışmaları yerine getirmekteyiz.