Hakkında

TARİHÇE

1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı'nda faaliyetlerine iki yıllık meslek yüksekokulu olarak başlayan Yüksekokulda, ilk olarak Yiyecek İçecek İşletmeciliği, ikinci olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği ve son olarak da Turizm Rehberliği programları açılmıştır. Üç ayrı program halinde sürdürülen eğitim programlarının başarısı, gerek mezunların işe yerleşmeleri gerekse de sektörden gelen olumlu mesajlar ile takdir toplamıştır. Mevcut programların daha da geliştirilerek 2 yıllık meslek yüksekokulunun önceki başarılarının daha da ileriye götürülmesini sağlamak amacıyla, 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren 4 yıllık Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmemeye devam etmiştir. Üniversite Senatosu’nun 25/02/2021 tarih ve 2021-02.10 sayılı kararı doğrultusunda ‘Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun, Kırgızistan ve Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyası ülkelerinin turizm sektöründeki eleman ihtiyaçlarını karşılamayı amaç ediniş olmakla beraber Lisans Eğitimi ve Lisans Programları uyguluyor olması, gerek insan kaynakları gerekse sahip olduğu alt yapı ve donanım imkanlarının yeterli seviyede bulunması nedeniyle yüksekokulun akademik gelişmesinin önünü açmak ve öğrencilerin de fakülte diploması almalarını sağlamak amacıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren ‘Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmesi kararı alınmıştır. 

GENEL BİLGİLER 

Kırgızistan doğal güzellikleri, tarihi değerleri, zengin kültürü ve misafirperver insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak, ülkenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli engellerden biri olarak karşımıza, turizm sektöründe çalışabilecek özelliklere sahip yeterli insan gücünün bulunamaması çıkmaktadır. İşte bu noktadan hareketle Turizm Fakültemiz Kırgızistan, Türkiye ve Türk Dünyası başta olmak üzere Dünyanın her coğrafyasında çalışabilecek kapasiteye sahip kalifiye eleman yetiştirmeyi ve yetenekli gençlere turizm alanında geleceği parlak bir kariyerin sayfalarını açmayı kendisine amaç edinmiştir.   

Fakültemizde teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin sektör çalışmalarına kısa sürede uyum sağlayabilmelerine yönelik uygulama derslerine ağırlık verilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Fakülte bünyesinde uygulamalı dersler için tam donanımlı yiyecek içecek servisi, mutfak, önbüro, bilgisayar ve kat hizmetleri atölyeleri bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde 9 odalı, 18 kişi kapasiteli uygulama otelimiz mevcuttur.

MİSYONUMUZ 

Türk Dünyası başta olmak üzere tüm dünyadaki turizm işletmelerine yönelik orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uluslararası mesleki yeterlilik standartlarıyla donatılmış, Türklük bilincine ve evrensel kişiliğe sahip bireyler olarak yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ 

Turizm alanında eğitim veren kurumlar arasında mezun yeterlilikleri ile dünya çapında tanınan bir marka olmaktır. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Turizm Fakültemizin bölümlerinde sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde aşağıda sıralanmakta olan konulara dikkat edilmektedir. 

•  Eğitim süresince yabancı dil derslerine ağırlık verilmekte ve öğrencilerin eğitim dilleri olan Türkçe ve Kırgızca'nın yanı sıra, İngilizce, Rusça ve Almanca dilleri yeterli düzeyde öğretilmektedir. 

•  Öğrencilere yöneticilik vasıfları kazandıracak teorik dersler, sektörün beklentileri doğrultusunda verilmektedir. 

•  Uygulamalı derslere ağırlık ve önem verilmekte, öğrencilerin kendi alanları ile ilgili beceri eğitimini tam olarak almaları sağlanmaktadır. 

•  Öğrencilerin sınıf dışında da kendilerini yetiştirmeleri için Fakülte uygulama alanlarından en etkin biçimde yararlanmaları ve ayrıca mesleki gezilere ağırlık verilerek öğrencilerin kendi alanları ile ilgili çalışma yerlerini daha yakından tanımalarına imkan verilmektedir. 

•  Mezun olacak öğrencilerin yeterli iş tecrübesine sahip olmaları açısından üç dönem staj yapmaları teşvik edilmektedir. Stajların verimli ve istenilen kalitede işletmelerde yapılabilmesi alanının en iyisi olan turizm işletmeleri ile işbirliği anlaşmaları yapılmış ve bu sayede öğrencilerin dört yıllık eğitimleri sonucunda ciddi bir iş deneyimine sahip olmaları sağlanmaktadır. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 

Öğrencilerin dersler dışında da kendilerini yetiştirmeleri için Fakültede sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verilmekte ve öğrencilere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir. 

Her yıl geleneksel olarak Fakülteye yeni gelen öğrenciler için düzenlenen tanışma etkinliklerinde tüm Fakülte öğrencilerinin birbirleri ile kaynaşmaları sağlanarak motivasyonları arttırılmaktadır.   

Kırgızistan'ın çeşitli turistik yerlerine ders dönemlerinde eğitim gezileri düzenlenmekte ve turizm sektöründen yöneticiler Fakülteye davet edilerek öğrencilerin sektördeki gelişmeler ile ilgili güncel bilgileri elde etmeleri sağlanmaktadır. 

Öğrenciler arasında mesleki bilgi ve beceriye yönelik yarışmalar organize edilmekte ve başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmektedir. Bunun yanı sıra, sınıflar ve bireyler arası çeşitli sportif yarışmalar yapılarak öğrencilerin ders dışı zamanlarını en etkin şekilde değerlendirmeleri sağlanmaktadır. 

Üniversite tarafından düzenlenen çeşitli kongre, sempozyum, konferans ve farklı organizasyonlarda öğrencilerin aktif olarak görev almalarına imkan verilmekte ve bu sayede öğrenciler kongre ve toplantı organizasyonları konusunda bilgi ve becerileri geliştirmektedir. 

Öğrencilerimizin üniversitemize bağlı çeşitli müzik, dans ve spor gruplarına katılımları da teşvik edilmektedir. 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİMİZ 

Fakültemizde AMADEUS ile resmi olmak üzere; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), German Corporation for International Cooperation (GIZ), HELVETAS KYRGYZSTAN, Asian Development Bank (ADB), United States Agency for International Development (USAID), Korea International Cooperation Agency (KOIKA) ve Japan International Cooperation Agency (JICA) ile uluslararası işbirliklerimiz sürdürülmektedir.

KIRGIZİSTAN'DAKİ İŞBİRLİKLERİMİZ 

Kırgızistan Tur Operatörleri Birliği’ne (KATO),  Kırgızistan Aşçılar Birliği’ne (KAB), HORECA’ya ve Kyrgyz Community Based Tourism Association’a (CBT KYRGYZSTAN) üye olan Fakültemiz, bu kuruluşlar ile ortak işbirliklerinde bulunmuş ve Kırgızistan turizm sektörü tarafından da takdir edilen bir eğitim kurumu konumuna gelmiştir.

SEKTÖREL İLİŞKİLER 

Fakültemiz, Türkiye ve Kırgızistan’ın farklı bölgelerindeki oteller ile sektörel ve stajyer öğrenci gönderme anlamında işbirliklerini sürdürmektedir. 

TOPLUMA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Proje kapsamlarında ve talepler doğrultusunda eğitim veren Fakültemiz, Kırgızistan turizm sektöründe çalışan personelin eğitimi konusunda öncü bir kurum olarak yerini almaktadır.

TURİZM KULÜBÜ 

Fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan Turizm Kulübü, üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri için Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerine geziler düzenlemekte ve animasyon gösterileri gibi çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır.

BAŞARILAR

- 2007 - En İyi Üniversite - KATO Partners,

- 2008 - Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından Şanghay İşbirliği Örgütü'ne verilen desteklerden dolayı Teşekkür Mektubu,

- 2013 - HELVETAS (Swiss development organization) ile İşbirliği Teşekkür Mektubu,

- 2014 - Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Alanında En İyi Eğitim Kurumu Ödülü

- 2014 - Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı'ndan Kırgızistan Turizmini Geliştirmek ve Tanıtmak İçin En İyi Fikir Ödülü

- 2015 - Yılın En İyi Partneri - HORECA

- 2015 - WACS İstanbul Uluslararası Mutfak Festivali'nden Gümüş Madalya

- 2016 - Uluslararası Geleneksel Tatlılar Yarışmasında Bronz Madalya (Seki, Azerbaycan)

- 2016 - İkinci Bişkek Aşçılık Yarışmasında Altın, Gümüş ve Bronz madalyalar

- 2016 - Yılın En İyi Partneri - HORECA