Arkeoloji ve Etnografya Müzesi-Laboratuvarı
2015 yılında Kırgız-Türk Manas Üniversitesi bünyesinde Arkeoloji ve Etnografya Müzesi-Laboratuvarı kurulmuştur. Müzenin amacı, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi bünyesinde toplanan arkeolojik ve etnografik eserleri Kırgız Cumhuriyeti'nin ilgili yönetmeliklerine göre korumak ve bilimsel-eğitim faaliyetlerinde kullanmaktır. 

Müze koleksiyonunun temelinde Kırgızistan'ın farklı noktalarında bulunan arkeolojik buluntular yer alır. Eserlerin bir kısmı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından 2008 yılından bu yana Issık Göl, Narın ve Çuy bölgelerinde düzenlenen arkeolojik kazılar sırasında keşfedilmiştir. Koleksiyonların bir kısmı müzenin deposunda muhafaza edilirken, bir kısmı da sergi salonunda teşhir edilmektedir. Koleksiyonlar Taş Devri'nden yirminci yüzyıla kadar uzanır ve taş, kil, metal, kemik, boynuz, ahşap gibi malzemelerden oluşmaktadır. Eserler günlük hayatta ve dini törenlerde kullanılan malzemeler olması nedeniyle önemli bir maddi ve manevi kültür kaynağıdır. Sergiler kronolojik sıraya göre oluşturulup Orta Paleolitik'ten günümüze Kırgızistan'ın kültürel gelişiminin ve tarihinin önemli noktalarını yansıtmaktadır.