Hakkında

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinde 1997  yılında eğitim - öğretime başlayan Mühendislik  Fakültesinin amacı: uluslar arası anlamda ve eşdeğer kalitede mühendisleri yetiştirmektir.  

Fakültemizde başlangıçta Fen Bilimleri, Bilgisayar ve  Çevre Mühendisliği programları hayata geçirilmiştir.   2004 Yılında “Gıda Mühendisliği” programıyla fakülte zenginleştirilmiştir.   
2006 Yılında değişik sebeplerle programlar yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre Gıda ve Çevre Mühendislik Programları “Kimya Mühendisliği” kapsamında birleştirilmiştir.

Halen Fakültemizde Bilgisayar, Çevre, Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinde  476 öğrenci öğrenim görmektedir. 2018 - 2019 Eğitim- Öğretim yılında yeni kurulan Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alımına başlanmıştır.
Günümüze kadar Fakültemiz yukarıda anılan Mühendislik disiplinlerinde 702 mezun vermiştir.   

Orta Asya'nın ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak, çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilecek, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek, sanayide son teknolojileri kullanabilecek ve insanların hayat standardını yükseltebilecek  profesyonel mühendisleri yetiştirmek fakültemizin amacıdır.  

Fakültemizin vizyonu Orta Asya gençlerini ulusal değerlerini koruyacak evrensel bilgi ve görüşlerle donanmış, ilimin yol göstericiliğinden ayrılmayan, kendini sürekli geliştiren, yaşam boyu eğitimin önemini kavramış, kendisiyle barışık içinde bulunduğu topluma hizmeti amaç edinmiş gençleri yetiştirmek, Kırgızistan'ın ve Orta Asya'nın en başarılı mühendislik fakültelerinden biri haline getirmektir.