I. TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ


 • 2022-04-14

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve K. Tınıstanov Isık-Köl Devlet Üniversitesi tarafından 27-29 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan I. Türk Dünyası uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz.

Kongrede, Türk dünyasında eğitim alanında çalışma yapan önde gelen eğitimcilerin, araştırmacıların, bilim insanlarının, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve lisansüstü çalışma yapanların beklentilerini sunmak ve paylaşmak, deneyimlerini aktarmak, yenilikleri ve yeni fikirlerini, endişelerini paylaşmak üzere bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabında; bildirilerin tam metinleri ise K. Tınıstanov Isık-Köl Devlet Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen katılımcıların bildirilerinin tam metinleri, uluslararası hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir.

Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler Kırgızca, Türkçe, Rusça veya İngilizce olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

 

 

Düzenleyenler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Kasım Tınıstanov Isık-Köl Devlet Üniversitesi

 

Sempozyum Konuları

 

 • Öğretmen Yetiştirme
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Tarihi
 • Etnopedagoji
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Yükseköğretim
 • Yükseköğretim
 • Drama ve Eğitim
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Sınıf Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Türk Dünyasının Tarihi Eğitimi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Eğitimi
 • Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Dil Öğretimi teorisi ve yöntemleri

 

 

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:                  18 Mayıs 2022

Kongre Programının Açıklanması:                    20 Mayıs 2022

Özet Kitabının Yayınlanması                            25 Mayıs 2022

Kongre Tarihi:                                                 27-29 Mayıs 2022

 

 

KURULLAR

Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN                 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV      Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Prof. Dr. Askarbek İMANBAEV           Kasım Tınıstanov İsimli Isık-Köl Devlet Üniversitesi Rektörü

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet BEŞE                           Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan, Edebiyat Fakültesi         Dekanı

Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV         Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Doç. Dr. Erkan EFİLTİ

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ercan GÜL

Doç. Dr. Nurgül İŞENBEKOVA

Doç. Dr. Tolkun ASİRDİNOVA

Doç. Dr. Üpöl KERİMBAEVA

 

Bilim Kurulu

 1. Prof. Dr. Aytunga OĞUZ                                 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Ebru OĞUZ                                       Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
 3. Prof. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL              Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
 4. Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU            Siirt Üniversitesi, Türkiye
 5. Prof. Dr. Hasan YILMAZ                                 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Mehmet Barış HORZUM                   Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 7. Prof. Dr. Murat TAŞDAN                                Kars Kafkas Üniversitesi, Türkiye
 8. Prof. Dr. Nadir ÇELİKÖZ                                Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. Rüştü YEŞİL                                     Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 10. Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU                   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 11. Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN               Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 12. Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL                               Trakya Üniversitesi, Türkiye
 13. Prof. Dr. Tatyana PETROVA                           Çuvaş Devlet Eğitim Üniversitesi, Rusya
 14. Prof. Dr. İnnokentiy GOTOVSEV,                   Çurapçin Devlet Enstitüsü, Rusya
 15. Prof. Dr. İlhamiya GALİMZİYANOVA,           Kazan Devlet Konservatuvarı, Rusya
 16. Prof. Dr. Oyniso MUSURMONOVA,               Nizami Taşkent Devlet Eğitim Üniversitesi, Özbekistan
 17. Prof. Dr. Rohat SAFAROVA,                          Koriniyazi Özbek Araştırma Enstitüsü, Özbekistan
 18. Prof. Dr. Holboy İBRAGİMOV,                       Dünya Dilleri Özbek Devlet Üniversitesi, Özbekistan
 19. Prof. Dr. Nursulu ALGOCAYEVA,                  Alfarabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazakistan
 20. Prof. Dr. Aida ABDIKERİMOVA                     K. Tınıstanov Isık-Köl Devlet Üniversitesi, Kırgızistan
 21. Prof. Dr. Bakıt KELDİBAEV                           K. Tınıstanov Isık-Köl Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

 

 1. Doç. Dr. Muhamedrahim KURSABAYEV,       Abay Devlet Eğitim Üniversitesi, Kazakistan
 2. Doç. Dr. Flora HABİBULLİNA                        Mari Devlet Üniversitesi, Rusya   
 3. Doç. Dr. İnabat DAMİNOVA,                          Oş Devlet Pedagoji Üniversitesi, Kırgızistan
 4. Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE                      Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
 5. Doç. Dr. Hamit ÖZEN                                     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 6. Doç. Dr. Ramazan GÖK                                   Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 7. Doç. Dr. Aynur BOZKURT BOSTANCI          Uşak Üniversitesi, Türkiye
 8. Doç. Dr. Gülayım ABILASINOVA                   K. Tınıstanov Isık-Köl Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

 

 1. Dr. Öğr. Üyesi İkram ÇINAR,                          Kafkas Üniversitesi, Türkiye
 2. Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT,                           Ömer Halis Demir Niğde Üniversitesi, Türkiye
 3. Dr. Öğr. Üyesi Serkan ARIK                            Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
 4. Dr. Öğr. Üyesi Eren KESİM                             Anadolu Üniversitesi, Türkiye

 

 1. Dr. Mustafa ÇELİK                                         Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
 2. Dr. İnci ÖZTÜRK ERKOÇAK                         Ankara Üniversitesi, Türkiye

 

 

 

 

Sekretarya

Asistan Argen CUMGALBEKOV (+996 709 030 161)

Öğretim Görevlisi Sayragül AKMOLDOEVA

 

Özet Gönderimi

Sempozyuma sunulacak özetler Türkçe, Kırgızca, Rusça veya İngilizce olarak egitimkongre2022@gmail.com adresine gönderilmelidir. Özet kitabı elektronik olarak hazırlanacaktır. Sempozyum katılımı tamamen ücretsizdir. Sempozyuma gönderilecek bütün özetler aşağıdaki formata uygun şekilde yazılmalıdır.

 

Yazım Kuralları

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildirilerin özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Microsoft Word, Times New Roman, 12, tek satır aralığı, iki yana yaslı hizalama. Kenar boşlukları: sol: 3 cm; sağ, yukarı, aşağı: 2 cm, paragraf girintisi – 1,25 cm. Özetin başlığı ortada olacak şekilde büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı başlığın altında küçük harflerle sağdan 1 satır boşluk bırakılarak yazılacak ve yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum(lar) da belirtilecektir.

 

Tam Metin Yayın Gönderme

Tam metinler sempozyum tam metin gönderim yazım kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Yazım Kuralları

Yazılar Windows, Microsoft Word, B5 formatında, Times New Roman, 11, tek satır aralıklı, iki yana yaslı olarak yazılacaktır.

Kenar boşlukları: dört kenar da 2,5 cm olmalı.

 Makaleler çift sayfa olarak yazılmalı ve (kaynakça dahil) 12 sayfayı geçmemelidir.

 İlk sayfa şunları içermelidir:

- makalenin başlığı, ortalanmış (Times New Roman, 12, kalın) büyük harflerle;

- 3 satır aşağıda, yazarın/yazarın soyadı ve adı (Times New Roman, 12, kalın);

- 1 satır aşağıda, Üniversite/kuruluş, yazar adı altında (Times New Roman, 11);

- yazarın bağlı bulunduğu e-posta adresi;

- 2 satır aşağıda, makale özeti (100 – 250 kelime) ve 5-10 anahtar kelime (Times New Roman, 12). Özet kelimesi kalın, Anahtar kelimeler başlığı kalın, italik ve anahtar kelimeler ise italik olarak yazılacaktır.

 - 1 satır aşağıda, makale metni (Times New Roman, 11, tek satır aralıklı, 1,25 paragraf girintisi).

Atıf ve Kaynakça yazım şekli APA (American Psychological Association) 7 sitiline uygun olarak yapılmalıdır.

  Sosyal medyada paylaşın