MÜTEVELLİ HEYETİ TARAFINDAN ONAYLANAN VE SENATO TARAFINDAN KABUL EDİLEN MEVZUAT


 • 2023-01-13

Üniversitemizdeki değişim-dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Üniversite Mütevelli Heyeti’nin 28 Aralık 2022 tarihli toplantısında onaylanan ve Senato tarafından kabul edilen toplam 24 adet mevzuatın 11’i yeni, 13’ü revize edilmiştir.

 

ÜNİVERSİTEMİZ MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN 28/12/2022 TARİHLİ TOPLANTISINDA

YENİ KABUL EDİLEN VE REVİZE EDİLEN MEVZUAT:

 

 1. AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 2. AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNETMELİĞİ
 3. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ
 4. AVRASYA TARİH, DİL VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ
 5. BURS YÖNETMELİĞİ
 6. GELENEKSEL OYUNLAR VE SPOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ
 7. HARCIRAH YÖNETMELİĞİNİN EK’İNDEKİ YURTİÇİ GÜNDELİKLERİ BAŞLIKLI 1 SAYILI LİSTE
 8. İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 9. DOKTORA PROGRAMI YURTDIŞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA STAJI UYGULAMA YÖNERGESİ
 10. ÖĞRETİM ELEMANININ DERS YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ VE DERS SAATİ ÜCRETİNİN ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 11. PERSONEL ÜCRETLERİ VE ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU TARAFINDAN KABUL EDİLEN VE REVİZE EDİLEN MEVZUAT:

 

 1. ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 3. ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ
 4. AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ
 5. AKADEMİK PERFORMANS VE TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ
 6. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU YÖNERGESİ
 7. DOKTORA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ
 8. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) UYGULAMA YÖNERGESİ
 9. ÖNCELİKLİ ALANLAR BURSLU DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ
 10. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ
 11. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM PROGRAMLARI MESLEK STAJI YÖNERGESİ
 12. VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN EĞİTİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ
 13. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

Üniversitemiz camiasına ve tüm çalışanlarımıza saygı ile duyurulur.

  Sosyal medyada paylaşın