КАМКОРЧУЛАР КЕҢЕШИ БЕКИТКЕН ЖАНА ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИНДЕ КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДИК-УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕР


 • 2023-01-13

Университеттеги жаңылануу иш-чараларынын алкагында Университеттин Камкорчулар кеңешинин 2022-жылдын 28-декабрындагы жыйынында бекитилген жана Окумуштуулар кеңешинде кабыл алынган жалпы 24 ченемдик-укуктук документтин 11и жаңы, 13үнө оңдоп-түзөө киргизилген.

Урматтоо менен,

РЕКТОРЛУК

Камкорчулар кеңешинин 2022-жылдын 28-декабрындагы жыйынында кабыл алынган ченемдик-укуктук документтер:

 1. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АКАДЕМИЯЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР (ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМ) БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 2. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АКАДЕМИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ БААЛОО ЖАНА ШЫКТАНДЫРУУ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 3. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИНЕ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 4. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ЕВРАЗИЯНЫН ТАРЫХЫН, ТИЛДЕРИН ЖАНА АРХЕОЛОГИЯСЫН ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 5. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН СТИПЕНДИЯ БЕРҮҮ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 6. КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН САЛТТУУ ОЮНДАР ЖАНА СПОРТ ИЛИМИН ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 7. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ИШ САПАРЫНА БАЙЛАНЫШТУУ ЧЫГЫМДАР БОЮНЧА НУСКАМАСЫНЫН ТИРКЕМЕСИНДЕГИ ӨЛКӨ ИЧИНДЕГИ КҮНҮМДҮК ЧЫГЫМДАР АТАЛЫШТАГЫ № 1-ТИЗМЕ
 8. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТКЕРЛЕР БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 9. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ДОКТОРАНТУРА ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ЧЕТ ӨЛКӨДӨ ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК ПРАКТИКАНЫ ИШКЕ АШЫРУУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 10. КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН АКАДЕМИЯЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН ОКУУ ЖҮГҮН АНЫКТОО ЖАНА САБАКТАРДЫН СААТЫНА АКЫ ТӨЛӨӨ ЖӨНҮНДӨ ЖОЛ-ЖОБОСУ
 11. КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ЭМГЕК АКЫЛАРЫ ЖАНА АНЫ ТӨЛӨӨ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОЛ-ЖОБОСУ

 

Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган ченемдик-укуктук документтер:

 1. КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН БАКАЛАВР ЖАНА ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ БОЮНЧА ОКУУ-ТАРБИЯ ИШТЕРИН ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 2. ЖОЖдон КИЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ БОЮНЧА НУСКАМАСЫ
 3. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ САБАКТАР БОЮНЧА КООРДИНАТОРЛУГУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 4. КЫРГЫЗ-ТYРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АКАДЕМИЯЛЫК КУРАТОРЛУК ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 5. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АКАДЕМИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ БААЛОО ЖАНА ШЫКТАНДЫРУУ БОЮНЧА НУСКАМАСЫН КОЛДОНУУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 6. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЖАНА ЖАРЫЯЛОО ЭТИКАСЫ БОЮНЧА КОМИТЕТТИН ЖОБОСУ
 7. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ДОКТОРАНТУРА ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ЖОБОСУ
 8. КЫРГЫЗ-ТYРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ЭЛЕКТРОНДУК ДОКУМЕНТ ЖҮГҮРТҮҮ ТУТУМУН (ЭДЖТ) ИШКЕ АШЫРУУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 9. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН АРТЫКЧЫЛЫК БЕРИЛГЕН БАГЫТТАРЫНДА СТИПЕНДИЯ ЫЙГАРЫЛУУЧУ ДОКТОРАНТУРА ПРОГРАММАСЫНЫН ЖОБОСУ
 10. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕХНОЛОГИЯНЫ ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ БОРБОРУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 11. КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА БАКАЛАВР ПРОГРАММАЛАРЫ БОЮНЧА ТУРИЗМ БАГЫТЫНДА КЕСИПТИК-ПРОФИЛДИК ПРАКТИКА ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 12. КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН ВЕТЕРИНАРИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИНТЕРНАТУРА ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ
 13. КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН МАГИСТРАТУРА ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ЖОБОСУ
  Социалдык медиада бөлүшүү