PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Ректор

т.и.д. проф. Кулмырзаев Асылбек

Биринчи проректор

PhD. проф. Беше Ахмет

Гуманитардык факультеттин деканы

б.и.д. доц. Курманбекова Гүлбүбү

Табигый илимдер факультетинин деканы

доц. Ибраев Анарбек

Көркөм өнөр факультетинин деканы

PhD. проф. Сугөзү Ибрахим Халил

Экономика жана башкаруу факультетинин деканы

PhD. проф. Доган Режаи

Теология факультетинин деканы

PhD. доц. Үнал Угур

Коммуникация факультетинин деканы

PhD. проф. Кобйа Мехмет

Инженердик факультетинин деканы

PhD. проф. Шен Исмаил

Ветеринария факультетинин деканы

PhD. проф. Дурсун Атилла

Айыл чарба факультетинин деканы

п.и.к. проф. Жанузаков Канат

Спорт илимдери факультетинин деканы

PhD. проф. Бойлу Йасин

Туризм факультетинин деканы

PhD. проф. Ардыч Кадир

Мүчө

ф-м.и.к. проф. Урдалетова Анаркүл

Мүчө

ф.и.д. проф. Дербишева Замира

Мүчө

PhD. проф. Дурна Өзгүл Салор

Мүчө

PhD. проф. Акташ Нахит

Мүчө

PhD. доц. Өзгүл Октай

Баш катчынын м.а.-Катчы