PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Ректор

т.и.д. проф. Кулмырзаев Асылбек

Биринчи проректор

PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Гуманитардык факультеттин деканы

б.и.д. проф. Курманбекова Гүлбүбү

Табигый илимдер факультетинин деканы

доц. Ибраев Анарбек

Көркөм өнөр факультетинин деканы

PhD. проф. Бурмаоглу Серхат

Экономика жана башкаруу факультетинин деканы

PhD. проф. Полат Кемал

Теология факультетинин деканы

PhD. проф. Түрк Мехмет Сезаи

Коммуникация факультетинин деканы

б.и.к. доц. Тотубаева Нурзат

Инженердик факультетинин деканы

п.и.к. проф. Жанузаков Канат

Спорт илимдери факультетинин деканы

PhD. проф. Бойлу Йасин

Туризм факультетинин деканы

PhD. проф. Шен Исмаил

Ветеринария факультетинин деканы

PhD. проф. Дурсун Атилла

Айыл чарба факультетинин деканы

PhD. проф. Ардыч Кадир

Мүчө

ф-м.и.к. проф. Урдалетова Анаркүл

Мүчө

ф.и.д. проф. Дербишева Замира

Мүчө

PhD. проф. Дурна Өзгүл Салор

Мүчө

PhD. проф. Акташ Нахит

Мүчө

PhD. доц. Өзгүл Октай

Баш катчынын м.а.-Катчы