PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Ректор

т.и.д. проф. Кулмырзаев Асылбек

Биринчи проректор

т.и.д. проф. Мокеев Анварбек

Проректор

PhD. проф. Орчан Мустафа

Проректор

PhD. проф. Беше Ахмет

Гуманитардык факультеттин деканы

б.и.д. доц. Курманбекова Гүлбүбү

Табигый илимдер факультетинин деканы

доц. Ибраев Анарбек

Көркөм өнөр факультетинин деканы

PhD. проф. Сугөзү Ибрахим Халил

Экономика жана башкаруу факультетинин деканы

PhD. проф. Доган Режаи

Теология факультетинин деканы

PhD. доц. Үнал Угур

Коммуникация факультетинин деканы

PhD. проф. Кобйа Мехмет

Инженердик факультетинин деканы

PhD. проф. Шен Исмаил

Ветеринария факультетинин деканы

PhD. проф. Дурсун Атилла

Айыл чарба факультетинин деканы

п.и.к. проф. Жанузаков Канат

Спорт илимдери факультетинин деканы

PhD. проф. Бойлу Йасин

Туризм факультетинин деканы

PhD. доц. Алтынташ Исмет

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

PhD. проф. Ардыч Кадир

Коомдук илимдер институтунун мүдүрү

ф.и.к Йүрүмез Режеп

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү

PhD. доц. м.а. Вурал Махмут

Кесиптик жогорку мектептин мүдүрү

ф.и.д. проф. Урманбетова Жылдыз

Мүчө

ф-м.и.к. проф. Урдалетова Анаркүл

Мүчө

PhD. проф. Акенгин Чагатай

Мүчө

э.и.к. проф. Пиримбаев Жусуп

Мүчө

PhD. проф. Татлы Бекир

Мүчө

доц. Мамбетакунов Молдосейит

Мүчө

т.и.к. доц. Боркоев Бакыт

Мүчө

PhD. доц. Түркчапар Үнал

Мүчө

PhD. доц. Шимшек Гүнтекин

Мүчө

в.и.д. проф. Түлөбаев Аскарбек

Мүчө

PhD. доц. Гөчмен Хүсейин

Мүчө

PhD. доц. Өзгүл Октай

Баш катчынын м.а.-Окумуштуу катчы