PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Ректор

т.и.д. проф. Кулмырзаев Асылбек

Биринчи проректор

PhD. доц. Карымшаков Камалбек

Проректор

PhD. проф. Түрк Мехмет Сезаи

Проректор

PhD. проф. Жейлан Алпаслан

Гуманитардык факультеттин деканы

б.и.д. проф. Курманбекова Гүлбүбү

Табигый илимдер факультетинин деканы

доц. Ибраев Анарбек

Көркөм өнөр факультетинин деканы

PhD. проф. Бурмаоглу Серхат

Экономика жана башкаруу факультетинин деканы

PhD. проф. Полат Кемал

Теология факультетинин деканы

PhD. проф. Түрк Мехмет Сезаи

Коммуникация факультетинин деканы

б.и.к. доц. Тотубаева Нурзат

Инженердик факультетинин деканы

п.и.к. проф. Жанузаков Канат

Спорт илимдери факультетинин деканы

PhD. проф. Бойлу Йасин

Туризм факультетинин деканы

PhD. проф. Шен Исмаил

Ветеринария факультетинин деканы

PhD. проф. Дурсун Атилла

Айыл чарба факультетинин деканы

PhD. проф. Алтынташ Исмет

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

PhD. проф. Ардыч Кадир

Коомдук илимдер институтунун мүдүрү

PhD. проф. Доган Режаи

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү

PhD. доц. м.а. Вурал Махмут

Кесиптик жогорку мектептин мүдүрү

ф.и.д. проф. Урманбетова Жылдыз

Мүчө

ф-м.и.к. проф. Урдалетова Анаркүл

Мүчө

PhD. проф. Акенгин Чагатай

Мүчө

э.и.к. проф. Пиримбаев Жусуп

Мүчө

PhD. проф. Татлы Бекир

Мүчө

доц. Мамбетакунов Молдосейит

Мүчө

т.и.к. проф. Боркоев Бакыт

Мүчө

PhD. доц. Түркчапар Үнал

Мүчө

PhD. доц. Шимшек Гүнтекин

Мүчө

в.и.д. проф. Түлөбаев Аскарбек

Мүчө

б.и.д. проф. Дөөлөткелдиева Тинатин

Мүчө

PhD. доц. Өзгүл Октай

Баш катчынын м.а.-Окумуштуу катчы