ADI-SOYADI

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN

Rektör

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Rektör Vekili

Prof. Dr. Ahmet BEŞE

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA

Fen Fakültesi Dekan V.

Doç. Anarbek İBRAYEV

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Recai DOĞAN

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet KOBYA

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail ŞEN

Veteriner Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Atilla DURSUN

Ziraat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yasin BOYLU

Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Üye

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA

Üye

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA

Üye

Prof. Dr. Özgül SALOR DURNA

Üye

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ

Üye

Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL

Genel Sekreter V.-Raportör