Инструкциялар

Тил үйрөтүү даярдоо бөлүмү жана сынак алуу инструкциясы

Факультет жана Жогорку мектептердин окуу тарбия жана сынак инструкциясы

Магистратуранын окуу тарбия жана сынак инструкциясы

Студенттик стипендия боюнча инструкциясы

Студенттердин тартиби боюнча инструкциясы

Студент алмашуу программасынын инструкциясы

Өндүрүштүк практика боюнча инструкциясы

 

Жоболор

Сынакты өткөрүү жобосу

Түз жана кыйыр которулуу боюнча жобосу

Туризм жана Мейманкана иштетүү Жогорку мектебинин практика боюнча жобосу

Диплом,Сертификат, Дипломдун дубликаты, Мугалимдик Сертификаттын ордуна жарактуу документ алуунун жолу жана негиздерине тиешелүү жобосу

Академиялык жетекчилик тууралуу жобосу

Студенттик жатаканалар тууралуу жобосу

Студенттик кеңеш жана студенттик клубдар боюнча жобосу

Студентти кабыл алуу жана жайгаштыруу борборунун жобосу

Кошумча адистик берүү программасы тууралуу жобосу

Кош адистик берүү программасы тууралуу жобосу

Дипломдук ишти жазуу жобосу