Hakkında

Avrasya Dil, Tarih ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü Kırgızistan ve Türkiye başta olmak üzere Türk soylu halkların bulunduğu bölgeler başta olmak üzere diğer bölgelerde de kazı ve yüzey araştırması (survey) yapmak, müze ve kütüphanelerde yayın (dergi ve kitap) taraması gerçekleştirmek ve bu etkinliklerin amacı aynı konu ile ilgilenen diğer ülkelerin kurumları arasındaki iş birliğini artırmak, araştırmacıların birbirlerini tanıyacakları ortamları geliştirerek ortak projeler üretmelerini sağlamak ve aşağıda sıralanan etkinlikleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Enstitü tarafından yürütülmesi planlanan etkinlikler:

  1. Sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel araştırmalar yapmak.
  2. Kurs, seminer, konferans, çalıştay, panel, sergi ve konser gibi etkinlikler düzenlemek.
  3. Bilgi, belge, fotoğraf, harita vb. dokümanlardan arşiv oluşturmak.
  4. Araştırmaların sonuçlarını yaymak ve tanıtmak için gazete, bülten, dergi ve kitap gibi yayınlar basmak, ayrıca elektronik yayın yapmak.
  5. Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve karşılıklı yardımlaşmak.
  6. Bilimsel ve sanatsal amaçlı yarışmalar, sergiler ve ödüllü programlar düzenlemek ve uygulamak.
  7. Türk arkeolojisi ve sanatı ile ilgili Master, Doktora ve Post-Doktora çalışmaları yapan yerli-yabancı akademisyenlere, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler arasında aracı olarak bilgi paylaşımına yardımcı olmak.