Hakkında

MİSYON

Lisansüstü Eğitimde katma değer yaratmak felsefesi ile öğrencilerimizi, bilimsel değerler ışığında küresel sorun ve beklentilere cevap verecek düzeyde bilgi sahibi olarak yetiştirirken, değişen koşullara kolay uyum gösteren, yaratıcı bireyler haline getirecek teknolojik bilgi donanımına sahip, mesleğini yapmak için gerekli beceriyi kazanmış, kazanımlarının farkındalığını hissedeceği kültürel zenginliğe ve kalite anlayışına sahip bireyler haline gelmesini sağlamaktır.

Enstitümüz; nitelikli öğrenci kabulünden başlayarak, hayat boyu öğrenimle devam eden eğitim anlayışına sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki işbirliğinin sağlayacağı ivmenin önemini kavramış, gelişim ve değişimin gerekliliklerine uygun yeni programları hayata geçirebilen bir kurumsal görev ve sorumluluğa sahiptir.

VİZYON

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü'nün (FBE) vizyonu; toplumsal değerlere bağlı, toplumsal yararı ve paydaşlarının memnuniyetini ön planda tutan, fırsat eşitliği ilkesini özümsemiş, katılımcı anlayışiyle, çevreye duyarlı öğrenci ve akademik kadro profiline sahip, bilimsel etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim dünyasının saygın, kalite odaklı, üreten ve güvenilir bir kurum haline gelmesini sağlamaktır.