Hakkında

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 17.01.2001 tarih ve R.30.GS/2001-15-059/062 sayılı kararına istinaden Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın 09.04.2001 tarihli toplantısında aldığı 2001-4 sayılı kararla kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2002 yılında Maliye, İktisat, İşletme, İletişim Bilimleri, Türkoloji ve Tarih Anabilim Dallarında lisansüstü eğitime başlamıştır. Takip eden yıllarda Eğitim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İslam Bilimleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim – Tercümanlık , Felsefe , Beden Eğitimi ve Spor, Finans ve Bankacılık  programları da açılarak bu alanlarda eğitime devam edilmiştir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü, 640 yüksek lisans, 104 doktora ve 75 tezsiz yüksek lisans programından olmak üzere toplamda 819 öğrenci  mezun olmuştur.

 

Misyon 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere, Türk Dünyasının ihtiyaç duyduğu ;  ileri görüşlü, toplumsal sorumluluk taşıyan ,çağdaş, yaratıcı düşünce gücüne sahip,tarihi ve güncel sorunlara bilimsel çözüm önerileri getiren araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları ve yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Türk Dünyasının geçmişten günümüze , maddi ve manevi zenginliklerini ortaya koyan ; Rasyonel,yenilikçi ve çağdaş bir bilimsel anlayış içerisinde sürekli gelişen ; Bilime ve bilginin paylaşılmasına katkıda bulunan ; Türk uygarlığının gelişimine destek veren Kırgızistan,Türkiye ve Türk Dünyası ile uluslararası düzeyde önder bir kurum olmaktır.