Hakkında

Manas Caddesi, 16 Bişkek adresinde bulunan eski bir anaokulunda ilk kez 26.11.1997’de Türkiye Türkçesi ve İngilizce derslerinin verilmesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi eğitim öğretim hizmetlerine başlamıştır. İlk olarak Modern Diller Yüksek Okulu adıyla faaliyete geçişi Tınçtık (Mira) Caddesi, 56 adresinde bulunan Merkez Bina’nın açılışıyla birlikte olmuştur. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin eğitim ve öğretime başladığı 1997-1998 yılında fiilen faaliyete geçen YDYO, 1999-2000 yılında üniversitenin akademik teşkilat yapısı içinde yer almıştır. Bu dönemde yüksekokul kurucu müdürlük görevini Öğr. Gör. Muhittin Gümüş üstlenmiştir. Eğitim ve öğretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak 2012-2013 öğretim döneminde Yabancı Diller Yüksekokulunun akademik teşkilat yapısı, çağdaş ölçütlere yanıt verebilecek nitelikte yeniden yapılandırılmıştır. Yüksekokul Müdürlüğü görevini 2002-2014 yılları arasında Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA, 2014-2019 yılları arasında Doç. Dr. Taalaybek ABDİYEV, 2019-2021 yılları arasında Doç. Dr. Cengiz BUYAR ve 2021-2022 yılları arasında da Dr. Recep YÜRÜMEZ yapmıştır. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü 21.10.2022 tarihinden itibaren Prof. Dr. Recai DOĞAN yürütmektedir.

Kuruluş Amacı

Yabancı Diller Yüksekokulunda, hazırlık sınıfları için zorunlu eğitim dilleri (Türkiye Türkçesi ve Kırgızca), ön lisans ve lisans öğrencileri için de yabancı dil dersleri (İngilizce, Rusça, Almanca, Çince) verilmektedir. YDYO, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin dil eğitim ve öğretimiyle ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Misyon

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarındaki gençler başta olmak üzere her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak dil ve ortak kültür değerlerimiz etrafında millî kimliğini oluşturan, ana dil bilincine sahip, Türkiye Türkçesi ve Kırgızcanın anlatım gücünü kavrayan, aynı zamanda modern dünyayla tüm alanlarda gelişimlerini uyum içinde sağlayabilen ve yabancı dil bilen, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Türkiye Türkçesi ve Kırgızcanın yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Çince, vb. yabancı dillerin öğretimi alanında uluslararası bir marka olarak bilimsel çalışmalarla geliştirdiği yöntem, teknik, uygulamalar ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslararası düzeyde saygın ve tanınan bir yüksekokul olmaktır.

Faaliyet Alanı

  1. Hazırlık sınıflarında zorunlu eğitim dillerinin öğretimi (Kırgızca, Türkiye Türkçesi),
  2. Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki ortak zorunlu/seçmeli yabancı dil derslerini (İngilizce, Rusça, Almanca vb.) yürütmek,
  3. Hazırlık sınıfında öğrencinin öğrenim göreceği bölümün özelliğine göre zorunlu eğitim dilleri dışında görmesi gereken yabancı dil dersleri (İngilizce, Çince, Rusça vb.),
  4. Kırgızistan’daki kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda resmî kurumlarda görevli bürokratlara Kırgızca kursları vermek,
  5. Özel ya da resmî kurum temsilcilerinin istekleri doğrultusunda Türkiye Türkçesi kursları tertip etmek,
  6. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrencilere zorunlu eğitim dili ve yabancı dil dersleri vermek,
  7. Kırgızistan Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yaparak “Eğitim Dili Rusça Olan Okullarda Görevli Kırgızca Öğretmenleri İçin Kırgızca Öğretimi Seminerleri”ni yürütmek,
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nde aynı alanda hizmet veren diğer kurumlarla Türkçe öğretimi alanında işbirliği yapmak,
  9. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünün imzaladığı protokol hükümlerine göre işbirliği yapılan kurumların dil eğitim ve öğretimiyle ilgili hizmetleri yürütmek.