2021

Бүгүнкү кызматташтык эртеңки келечекти аныктайт / Илимий ѳнүгүүгѳ ѳбѳлгѳ түзчү жол

Кыргыз Туусу

15.06.2021

КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИ – ЭКИ ЭЛДИН АЛТЫН КӨПҮРӨСҮ

Эркин-Тоо

06.04.2021

КТМУда QS рейтингинде 183-орунду ээледи

Кыргыз Туусу

12.01.2021

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде Клиникалык базасы бар медициналык факультеттин курулушу тездетилет

Эркин Тоо

15.01.2021

КТМУда заманбап медициналык факультет курулат

Кыргыз Туусу

19.01.2021

Ден соолук борбору жана жаңы лаборатория ачылды

Кыргыз Туусу

19.03.2021

Ден соолук борбору ачылды

Эркин Тоо

19.03.2021

2020

Билим беруу министрлиги Медиа Манаска ыраазычылык билдирди

Кутбилим

22.06.2020

Манас университетинде жаңы жетекчи

Кутбилим

04.09.2020

Жаңы ректор ѳз ишин баштады

Эркин Тоо

21.09.2020

 

2019

 «Айтматов түрк дүйнѳсүнүн сыймыгы жана бактысы» Кыргыз Туусу

15.01.2019

«Түрк элдеринин жомоктору» Кыргыз-Туусу

15.01.2019

Президенттен куттуктоо

Кыргыз Туусу

15.02.2019

«Медиа Манас» бирикмесинин мүдүрү: Кыргыз маданиятын түркияга таанытуу үчүн бир топ иш-аракеттерди жүзѳгѳ ашырдык

Де-факто

22.03.2019

Кыргыз маданиятын Түркияга таанытуу үчүн бир топ иш аракетерди жүзѳгѳ ашырдык

Де-факто

22.03.2019

Түрк, кыргыз тилдери аралыктан окутулмакчы

Кыргыз-Туусу 

30.04.2019

«Анадолунун» окуучулары Айтматовду эскеришти

Кыргыз-Туусу

13.09.2019

Эл аралык симпозиум ѳз ишин ийгиликтүү аяктады Кыргыз-Туусу

17.09.2019

Кыргыз-Туусу – Санжыралуу гезит кылымдарды багынта берсин!

Кыргыз-Туусу

05.11.2019

КТМУ дүйнѳлүк эң туруктуу университеттердин катарында

Кыргыз Туусу

24.12.2019

 

2018

Кыргыз тили мугалимдерине арналды

Кутбилим

19.01.2018

Надежды и сомнения поэта

Слово Кыргызстана

23.01.2018

Тил дүйнѳсү

Кубилим

02.02.2018

Маалымат технологияларын пайдалануу боюнча семинар

Кутбилим

09.02.2018

Түрк маданиятына арналды

Кутбилим

23.02.2018

«Айтматовдун чыгармалары адамзатка күлазык»

Кыргыз Туусу

23.02.2018

Университеттер аралык дебаттык турнир ѳттү

Кутбилим

30.03.2018

Азиз Санджар: «Так илимдерге инвестиция тарталы»

Кыргыз Туусу

11.05.2018

КТМУда 23 улуттун жаштары окуйт

Кыргыз Туусу

19.06.2018

Кыргызстан – Турция: особо доверительные отношения

Слово Кыргызстана

05.09.2018

Президент Эрдогандын Кыргызстанга сапары жемиштүү болду

Эркин Тоо

11.09.2018

Адилеттүүлүктү сүйгѳн цивилизация керек

Кыргыз Туусу

02.10.2018

Кѳчмѳн элдердин мурасын даңазалаган симпозиум

Эркин Тоо

27.11.2018

В подмогу фермеру – «Ростин»

Слово Кыргызстана

04.12.2018

«Биздин бүтүрүүчүѳр дүйнѳнүн 33 мамлекетинде ийгиликтүү иштеп жатышат»

Кыргыз Туусу

25.12.2018

2017

«Универсиада - 2017» жыйынтыкталды

Кутбилим

28.04.2017

Түрк дүйнѳсүнүн университететтеринин студенттери мелдешүүдѳ

Кутбилим

19.05.2017

Спорт - биримдиктин булагы

Эркин Тоо

19.05.2017

Академик А.Акматалиев «Манас» университетинин ардактуу доктору болду

Кутбилим

23.06.2017

«Манас» университетинде табигый илимдер конгресси ѳтүүдѳ

Кутбилим

22.09.2017

Түрк дүйнѳсүн дүңгүрѳткѳн кыргыз кинолору

Кутбилим

03.11.2017

Руханий баалуулуктан ажырабайлы

Кыргыз Туусу

10.11.2017

КТМУ «Эң таасирдүү окуу жайы» деп табылды

Кубилим

17.11.2017

«Манас» университетинде эки томдук «кыргызча-түркчѳ сѳздүк» түзүлдү

Кутбилим

01.12.2017

Кыргызча-түркчѳ сѳздүк чыгарылды

Кыргыз Туусу

12.12.2017

«Манас» университети: ийгиликтер жана жетишкендиктер

Кутбилим

29.12.2017

2016

А вуз и ныне там

Вечерний Бишкек

19.01.2016

Түрк жазма эстеликтеринин атласы жарык кѳрдү

Кыргыз Туусу

26.01.2016

Алтай Республикасындагы байыркы түрк жасма эстеликтеринин атласы жарык кѳрдү

Кут Билим

29.01.2016

«Дин чѳйрѳсүндѳ жогорку билимдүү адистер иштѳѳгѳ тийиш» (интервью)

Кутбилим

12.02.2016

Тагдырын педагогикага арнаган окумуштуу

Кутбилим

12.02.2016

Жаштар эртеңки ийгилик жаратуучулар

Эркин Тоо

12.02.2016

«Мен Кыргызстанды ѳз мекенимдей сүйѳм» (түз байланыш)

Эркин Тоо

16.02.16

«Ѳлкѳ бейпилдигине, биримдигине салым кошкула!» (жаштар форуму)

Кыргыз Туусу

23.02.2016

Эки университте гана коррупция жок

Кабарлар

04.03.2016

Билим берүүдѳ заманбап компьютердик жана веб-аспаптарды колдонуу

Кутбилим

11.03.2016

Кѳп баскычтуу билим берүүнүн абалы талкууланууда

Кутбилим

18.03.2016

Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: принциптер, жаңычылдыктар жана кѳйгѳйлѳр

Кутбилим

25.03.2016

Кыргыз даамы – «курут» даңкталды

Кыргыз Туусу

19.04.2016

Баласагындын 100 жылдыгына арналган симпозиум

Кыргыз Туусу

29.04.2016

Кыргыз-Түрк «Манас» университетине 20 жыл

Фабула

29.04.2016

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин 25 жылдыгы

Эркин Тоо

07.05.2016

«Манас» 20 жашта

Кыргыз Туусу

20.05.2016

Тарыхыбыз кѳп тармактуу изилдѳѳнү талап кылат

Кыргыз Туусу

31.05.2016

Байыркы түрк жазма эстеликтерин изилдѳѳ уланууда

Эркин Тоо

31.05.2016

Миңдеген абитуриент «Манас» университетине тапшыруу үчүн күч сынашты

Фабула

05.06.2016

Предложения профессора КТУ «Манас» по приему абитуриентов в вузы

Кутбилим

24.06.2016

КТМУда окууну каалагандар мурдагыдан арбын

Кыргыз Туусу

05.07.2016

Археологиялык тажрыйбанын жыйынтыгы

Эркин Тоо

27.12.2016

«Манаста» жаңы ачылыштар

Кутбилим

30.12.2016

Окуу жайда Сизди кубанткан жакшылыктар?

Кыргыз Туусу

30.12.2016

Айтматов менен кездешүү

Кутбилим

30.12.2016

2015

Укмуштуудай китептин чыкканынан кабарыңыз барбы?

Эркин Тоо

22.01.2015

«Укмуштуудай прогрессия» китеби окуучуларга жардамчы болот

Кутбилим

23.01.2015

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде Конфуций атындагы мультимедиа дарсканасы ачылды

Эркин Тоо

30.01.2015

«Зарыл ишиң болбосо,Зардалыда эмне бар?»

Кыргыз Туусу

03.02.2015

«Манас» университети «Туризм тармагы боюнча эң мыкты билим берген окуу жай» деп аталды

Кутбилим

06.02.2015

«Манастын» студенттери дагы алдыда

Кутбилим

13.02.2015

«Билим алуу – диплом алуу эмес»

Кыргыз Туусу

13.02.2015

«Театр – чындыкты чагылдырган дүйнѳ»

Кыргыз Туусу

13.02.2015

Билим - карыбас, ѳнѳр –арыбас (интервью)

Кыргыз Туусу

18.02.2015

«Балет – менин жашоом»

Кыргыз Туусу

17.02.2015

«Биздеги социалисттик деген партиялар либералдык багытка ооп баратат»

Полит Клиника

19.02.2015

Невеста рассмешила зрителей

Вечерний Бишкек

25.02.2015

Ак эмгектин үзүрү

Кутбилим

27.02.2015

Замира Дербишева: Сегодня в Кыргызстане престижно знать государственный язык

KNEWS

28.02.2015

Билим – карыбас, ѳнѳр - арыбас

Кыргыз Туусу

12.03.2015

Кыргыз тилин чет тили катары окутуп үйрѳтүү

Эркин Тоо

12.03.2015

Бишкекте ТүркПАнын Катчылыгын демилгеси менен «Котормонун мааниси жана максаты» аттуу семинар болуп ѳттү

Эркин Тоо

13.03.2015

Бегом за зачеткой

Вечерний Бишкек

31.03.2015

Таджикстандын маданий күнү «Манас» университетинде белгиленди

Эркин Тоо

08.04.2015

Туризмдеги жаңы идеялар

Кутбилим

17.04.2015

Жумгалда бүтүрүүчүлѳрдүн кѳбү Кыргыз-Түрк «Манас» университетине тапшырууга кызыгышат

Jumgal.kg

20.04.2015

Кыргыз студенттери Шекспирдин комедиясын түрк тилинде сүйлѳтүштү

Эркин Тоо

21.04.2015

Түрк тилин үйрѳтүү сабагы башталды

Кыргыз Туусу

08.05.2015

Америкадан алчу ѳрнѳк кѳп

Кутбилим

15.05.2015

Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay başkanı KTMÜ’yü ziyaret etti

Türkel

Mayis 2015

Жизнеутверждающий свет весны

Türkel

Mayis 2015

«Курманжан Датка» на турецком языке

Патриотизм

04.06.2015

Чыгармачылыктын башаты болсо, анын чабыты кең болот

Де-факто

05.06.2015

Чыгармачылыктын башаты болсо, анын чабыты кең болот

Де-факто

05.06.2015

«Курманжан Датка» түркчѳ субтитр менен

Кыргыз Туусу

07.07.2015

Кыргыз тили улуттарды бириктирүүчү фактор боло алат

Эркин Тоо

23.10.2015

Карыбек Молдобаев -локомотив университета "Манас"

Слова Кыргызстана

11.11.2015

Молдобаев салган издер

Кутбилим

13.11.2015

Карыбек Молдобаевге арналган иш-чаралар

Кыргыз Туусу

13.11.2015

Памятник турецкому лидеру

Слова Кыргызстана

13.11.2015

В Бишкеке памяти общественного деятеля, ректора-основателя КТУ «Манас» К.Молдобаева открыли мемориальную доску

CA-News

13.11. 2015

Эл эмгектен эскерди

Кутбилим

20.11.2015

«Социология дүйнѳдѳ гуманитардык илимдердин ичинде биринчи орунга чыкты»

Кутбилим

27.11.2015

Коррупциясыз ѳнүккѳн университет

Кутбилим

18.12.2015

Türk Dünyasının Aydınlık Geleceğine Hizmette Büyük İddia: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Altın Köprü / Golden Bridge

2015

Türkiye gecesi... Türkiye tanıtım günü...

Türkel

2015

Ukrayna Büyükelçisi Manas Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Türkel

2015

Культура, образование -стране процветание

Türkel

05.2015

Жизнеутверждающий свет весны

Türkel

05.2015

Культура облагораживает мир

Türkel

07.2015