Misyon
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kurulduğu günden beri Türk Cumhuriyetleri arasında nitelikli eğitim çalışmaları yürütmeyi temel görevleri arasında kabul etmiştir. Üniversitemizin amacı, modern ve çağdaş eğitim sistemi ile donatılmış Türk gençlerini, ortak anlayış ile bilinçli, kendine yetebilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir. Kendi kültürel değerlerini koruyup, evrensele ulaşma noktasında şahsiyetçi bireyleri ön plana çıkararak, başta Türk Dünyası olmak üzere dünya bilimine katkı sağlayan ve yeni bir medeniyet tasavvuru hayal eden gençler yetiştirmek, üniversitemizin öncelikleri arasındadır. Üniversitemiz, akademik kadrosu ve öğrencileri ile başta Türk Cumhuriyetleri arasında dil, bilim, tarih, edebiyat, kültür, sanat, ekonomi ve spor alanındaki işbirliğini en üst seviyelere taşımayı aynı zamanda insani değerler üreterek evrensele ulaşmayı şiar edinmiştir.

Vizyon
Türk Dünyasının geçmişten gelen temel birikimlerinden faydalanarak saygın, kendini uluslararası alanlarda ispat etmiş, zengin akademik tecrübe ile önder, katılımcı ruhu ve felsefesi olan; aynı zamanda Türk Dünyasına ve medeniyete katkı sağlayan “Uluslararası Seviyede Saygın, Üretken ve Tanınan Bir Üniversite” olmak Üniversitemizin temel hedefleri arasındadır. Hedefimiz çağdaş, öncü, girişimci, yenilikçi, değişime ve gelişime açık, bulunduğu coğrafyada lider ve en çok tercih edilen üniversite olmaktır. Aynı zamanda Kırgızistan’ın kaynaklarına dayalı ve yetişmiş insan gücü odaklı üretim ekonomisine katkı sağlamak da, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nin yirmi birinci yüzyıldaki önemli hedefleri arasındadır.