KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
GENEL TEŞKİLAT ŞEMASI

 

 

MÜTEVELLİ HEYET

• DENETLEME KURULU

• MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI ANKARA TEŞKİLATI

• REKTÖR

• Basın ve Hakla İlişkiler Bürosu

• Proje Koordinasyon Başkanlığı

• Dış İlişkiler Bürosu

• Radyo-Televizyon Müdürlüğü

• REKTÖR VEKİLİ

YÖNETİM KURULU

• SENATO

• REKTÖR YARDIMCILARI

• FAKÜLTELER

•Edebiyat Fakültesi

•Fen Fakültesi

•Güzel Sanatlar Fakültesi

•İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

•İlahiyat Fakültesi

•İletişim Fakültesi

•Mühendislik Fakültesi

•Spor Bilimleri Fakültesi

•Turizm Fakültesi

•Veteriner Fakültesi

•Ziraat Fakültesi

ENSTİTÜLER

•Avrasya Tarih, Dil ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü

•Geleneksel Oyunlar ve Spor Araştırma Enstitüsü

•Fen Bilimleri Enstitüsü

•Sosyal Bilimler Enstitüsü

• YÜKSEKOKULLAR

•Yabancı Diller Yüksek Okulu

MESLEK YÜKSEKOKULU

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ

•Biyoteknoloji ve Bioçesitlilik Araştırma Merkezi

•Orta Asya Araştırmaları Merkezi

•ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)

•Sürekli Eğitim Merkezi

•Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

•Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

• GENEL SEKRETER

• Hukuk börosu

• Yayın Ofisi

• Tercüme Bürosu

• Yazı İşleri Birimi

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

• Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

• Personel Dairesi Başkanlığı

• Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

• Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı