KALİTE POLİTİKAMIZ
Toplam kalite anlayışıyla insan merkezlilik, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmete odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan, iç ve dış paydaşları ile sürekli izlenen değerlendirilen ve iyileştirilen, huzur ikliminde;

• Bilimsel ve sosyal alanlarda üretken,
• Rekabetçi,
• Şeffaf,
• Hesap verebilir,
• Ulusal ve evrensel değerlere sahip öğrenciler yetiştiren,

bir üniversite olmayı benimsemiştir.
 

TS EN ISO9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumla etkileşimli yürüttüğü tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alır.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

• Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
• Süreç odaklı operasyon yönetimi,
• Düzenli gözden geçirmeye dayalı “sürekli iyileştirme” anlayışı,
• Kaynakların etkin kullanımı.