Dekandan

İnsanlık tarihi kadar eski olan tarım, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini sürdürmektedir. Tarım sektörü; nüfusun beslenme ihtiyacını gidermesi, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, sanayiye ve ticarete sermaye aktarması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması nedeniyle ülke ekonomisi için vazgeçilmez ana sektördür. Tarım ayrıca, giyinme, beslenme, insan sağlığı, sağlıklı çevrenin oluşması ve korunması, ekolojik dengenin kurulması ve sürdürülebilirliği içinde önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde tarımın ülkeler için ne kadar stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Bu nedenle, fakültemiz “Nitelikli eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri ile yeterli bilgiye sahip olan, bilgilerini toplum yararına kullanabilen, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden mezunlar vermek, bilim insanlarını yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmek” misyonuyla ve “Nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ulusal düzeyde gelecek için bilgi temeli oluşturan çağdaş tarım kurumları arasında yer almak ve alanında öncü bir fakülte olmak” vizyonuyla tarım sektörü için ülkemizde faaliyetini sürdürmektedir. Bu bağlamda, tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak ulaşılabilir hedeflere ulaşmak amacındayız.

Fakültemiz öğrencilerinin; çalışkan, bilgili, yabancı dil/diller bilen, yenilikçi ve girişimci olmalarını arzulamaktayız. Ayrıca mezun olan Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızın, ülkemizde modern tarımın öncüleri ve elçileri olacağı inancını taşımaktayız.

Saygılarımla,

 

Prof. Dr.
Atilla DURSUN

Dekan Vekili