Hakkında

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 yılında eğitim ve öğretime başlamış, 2002'de ilk mezunlarını vermiştir. 2004 yılında Cal Yerleşkesindeki binasına taşınan Fakülte, gelecek yönelimli; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde, girişimci ruha sahip, kendi işini kurabilecek ya da özel sektörde ve kamu sektöründe çalışabilecek niteliklerle donatılmış insan gücünü yetiştirmeye amaç edinmiştir. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli bina, teknoloji ve insan kaynağına sahip olan Fakültemizde İktisat, İşletme, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tüm bölümlerimizde Kırgızca-Türkçe dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Mevcut öğrenci sayımız hazırlık sınıfı dahil 650 olup, İktisat, İşletme, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olanların sayısı 1858'e ulaşmıştır. Mezunlarımızın bir kısmı başta uluslararası kuruluş ve işletmeler olmak üzere özel sektörde ve kamu sektöründe çalışmakta, diğer bir kısmı ise girişimci olarak kendi işini yürütmektedir.

Fakültemizde kadrolu öğretim elemanlarının yanında Kırgızistan ve Türkiye üniversitelerinden görevlendirilen öğretim elemanları da ders vermektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariye Fakültemizde 5 Profesör, 5 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 25 tam zamanlı öğretim elemanı, 2 Profesör, 3 Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı ise yarı zamanlı ve ders saati ücretli olarak hizmet vermektedir. Fakültemizde her bir öğretim üyesi haftada iki gün ikişer saat öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti vermektedir. Fakülte Dekanlığı ve Bölüm Başkanlıklarında 3 idari personel görev yapmaktadır.

Misyonumuz, fakültemizi modern, evrensel, dinamik, yenilikçi, yaratıcı, her zaman doğruyu ve güzeli arayan bir yapıya kavuşturmak, finansal, entelektüel, beşeri ve çevresel sermaye yaratabilecek girişimci, kendi alanında modern bilgilerle donatılmış, bilgisini teknolojiyle uyumlu hale getirip rasyonel kullanabilen, geleceğin dünyasının genetik kodlarını keşfetmiş, ulusal kimliğini evrensel değerlere açık olarak geliştiren fertler yetiştirmek ve iktisat, işletme, finans, uluslararası ilişkiler alanlarında Manas Üniversitesi vizyonunu göz ardı etmeden akademik araştırmalar yapıp literatüre kazandırmaktır.

Vizyonumuz, alanında kendini ispatlamış öğretim elemanları ile, ulusal ve evrensel değerleri harmanlayan, fikir ve bilgi üreten, problemlere bilimsel metotlarla yaklaşıp yeniliğe açık bir şekilde çözen, teknolojiyi takip eden, insanlığın refah ve mutluluğu için çaba sarf eden, insan hayatına ve çevreye önem veren, şeffaflığı ve hesap verebilirliği kendine düstur edinen, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirebilmektir.