Üniversite akademik ve idari personelinin tamamen gönüllü olarak verdikleri maddi desteklerle oluşturan fondan öğrencilerin beslenme, sağlık ve acil durumlardaki diğer ihtiyaçları için 7 aylık süre içinde çeşitli yardımlar yapılmıştır. Yardım miktarına bağlı olarak dağıtılan ücretsiz yemek kartı sayısı da değişmektedir. Fakülte ve Yüksek Okullardaki öğrenci danışmanları, Yurt Müdürlüğü ve PDRM tarafından ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen öğrencilere yemek yardımı, Sağlık ve Tedavi Yardımı Yönergesi hükümlerince üniversite tarafından ödeme yapılamayan durumlarda da öğrencilere maddi yardımda bulunmaktadır. Ayrıca, yaz döneminde ülkesine yol parası temin edemediği için gidemeyen bazı öğrencilere de (borç vermek üzere) yardım yapılmıştır.