Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi kütüphanesi, üniversitenin misyon ve vizyonu kapsamında akademik personellerin, öğrencilerin ve idari personellerin ihtiyacı olan her türlü bilgi ve kaynak konusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektronik alt yapı oluşturarak kullanıma sunması, bilgi kaynaklarını çeşitlendirmesi ve zenginleştirmesi, bilim, eğitim ve araştırma konularında üniversiteye destek sağlamak amacıyla 1998 yılında açılmıştır.

2002 yılında elektronik katalog oluşturularak, 2005 yılında “Yordam” otomatik kütüphane sistemi kurulmuş olup, kütüphanenin bütün hizmetleri otomatik sistemde yürütülmeye başlanmıştır ve Elektronik Kataloğumuz bütün dünyaya hizmet vermektedir (http://yordam.manas.edu.kg/). 2016 yılının Şubat ayından itibaren elektronik kataloğun mobil versiyonu “Cep Kütüphanem” kullanıma sunulmuştur. Şu anda kütüphane bünyesinde 90 binden fazla kitap, gazete, dergi, ses ve video kaynakları bulunmaktadır. 410 oturum kapasiteli, yılda yaklaşık 500 bine yakın kullanıcı kabul eden kütüphanemiz 4 yerde hizmet vermektedir. Ayrıca her bir kütüphanede elektromanyetik güvenlik sistemi kurulmuş olup okuyuculara özgür kullanım alanları oluşturulmuştur. Modern teknoloji ile donanımlı kütüphanemizde yılda altmışa yakın elektronik veri tabanlara, kaynaklara erişim sağlanarak farklı dallara hitap eden elektronik kitap ve dergiler kullanıcılara sunulmaktadır. Her kütüphanede yüksek hızda internet imkânı ve 27 oturum kapasiteli iki adet bilgisayar salonu da bulunmaktadır.

Merkez Kütüphane

2013 yılının Eylül ayında üniversitemiz kampüsünde yer alan Öğrenci Evleriyle birlikte kurulan binada 82 oturum kapasiteli okuma salonu, 35 binin üzerinde kitap, gazete, dergi, ses ve video bilgi kaynaklarıyla donatılan “Merkez Kütüphane” açılmıştır. Kütüphanede iki okuma salonu, bilimsel dergiler köşesi, nadir eserler köşesi ve bitirme tezler köşesi yer almaktadır.

Prof. Dr. Aziz SANCAR Kütüphanesi

2018 yılı Nisan ayında üniversitemizin kampüsünde 120 oturum kapasiteli, veteriner, ziraat, turizm vb. dallarda 15 binin üzerinde kitap, gazete, dergi, ses ve video kaynaklarının yer aldığı “Prof. Dr. Aziz SANCAR Kütüphanesi” açılmıştır. Kütüphanede bir okuma salonu, tezler köşesi, bilimsel dergiler arşivi ve 12 oturum kapasiteli bilgisayar salonu bulunmaktadır.

Hazırlık Sınıfı Okuma Salonu (Merkez Bina)

1998 yılında açılmış olan merkez binadaki eski kütüphanemiz günümüzde “Hazırlık Sınıfı Okuma Salonu” ismiyle hizmet vermektedir. Bu kütüphanede Sağlama, Kataloglama bölümleri ve hazırlık sınıfına özgü genel olarak 35 binden fazla kitap, gazete, dergi, ses ve video bilgi kaynaklarıyla donatılmıştır. Kütüphanemiz 160 oturum kapasiteli olup, okuyucuların hizmetine sunulmuş 15 tane bilgisayar da salonumuzda yer almaktadır. Dönemlik dağıtılan ders kitapları, Süreli Yayınlar köşesi, Müracaat Eserler köşesi, Prof. Dr. Karıbek MOLDOBAEV ile Prof. Dr. Salican CİGİTOV kitap köşesi de kütüphanemizde yer almaktadır.

İİBF Binası Okuma Salonu

2021 yılı Ağustos ayında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında 48 oturum kapasiteli edebiyat ve sosyal bilimler dallarında 5 binin üzerinde kitap, gazete, dergi, ses ve video bilgi kaynakları ile donatılmış Okuma Salon açılmıştır.

Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV Okuma Salonu

2021 yılı Aralık ayında İletişim Fakültesi binasında 40 oturum kapasiteli iletişim, edebiyat ve sosyal bilimler dallarında 3 binin üzerinde kitap, gazete, dergi, ses ve video bilgi kaynakları ile donatılmış “Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV Okuma Salonu” açılmıştır.

Kütüphaneden kimler yararlanabilir?

Kütüphaneye gelen her kullanıcı kütüphane içinde bulunan kaynaklardan yararlanabilir. Ancak ödünç verme hizmeti yalnızca KTMÜ personeli ve öğrencilerine yapılmaktadır.

Ödünç Verme Koşulları

Kütüphaneden ödünç kaynak almak isteyen herkes görevliye KTMÜ Kimliğini göstermek zorundadır. KTMÜ öğrencileri ve personeli 5 adet kaynağı 15 gün süre ile ödünç alabilmektedir. Kaynağı ödünç almak isteyen başka bir kullanıcı yok ise bu süre 3 kez uzatılır. Uzatma işlemi Kütüphanemizin ödünç verme bankosunda ya da web üzerinde de özel oturum açarak iade tarihine son 3 gün kala yapılabilir. Kaynağın ayırtılması durumunda uzatma işlemi yapılmaz. Müracaat eserler, süreli yayınlar, tezler, rezerve, görsel ve işitsel kaynaklar ödünç verilmezler. Kütüphane içinde kullanılır. Aradığınız materyal başka birisi tarafından ödünç alınmışsa, internet üzerinden, elektronik kataloğumuzdan özel oturum açarak ayırtma yapılabilir. Ayırtılmış materyal iade edildiğinde okuyucuya e-posta olarak bildirilir. Bu tarihten itibaren kaynak 3 gün "Ayırtılmış Kaynaklar Rafında" bekletilir. Bu süre içerisinde kaynak ödünç alınmıyorsa, sıradaki kullanıcıya haber verilir ya da rafa yerleştirilir.

Uzatma ve ayırtma işlemini buradan öğrenebilirsiniz.

Yaptırımlar

Ödünç alınmış kaynakların gününde iade edilmemesi durumunda, gün başına her kitap için 3 Som gecikme bedeli alınır. Kaynağın kaybedilmesi durumunda ise, kaynağın aynısı kaybeden kişi tarafından satın alınır. Bulunamaması halinde kaynağın maddi değerinin 4 katı, kaynağı kaybeden kişiden tahsil edilir.

Uyulması Gereken Genel Kurallar

  • Kütüphane içerisinde sessiz olmaya özen gösteriniz, grup çalışması yapmayınız.
  • Kütüphane içinde cep telefonlarınızı kullanmayınız.
  • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmeyiniz.
  • Sizi her uyardıklarında görevlilerin söylediklerini lütfen uygulayınız.
  • Kütüphane kaynaklarını elektronik sistemle korumaktadır. Bu nedenle kütüphane kaynaklarını hiç bir şekilde izinsiz çıkarmayınız.

 

Kütüphane Çalışma Saatleri

 

Eğitim-Öğretim döneminde:

Merkez Kütüphane:

Pazartesi - Cuma: 08:30-22:00 (17:30-22:00 arası kullanıcılara ödünç verme hizmeti sunulmayacaktır, sadece okuma salonlarından yararlanılacaktır);

Cumartesi: 11:00-22:00 (18:00-22:00 arası kullanıcılara ödünç verme hizmeti sunulmayacaktır, sadece okuma salonlarından yararlanılacaktır);

Pazar: 14:00-20:00 (Kullanıcılara ödünç verme hizmeti sunulmayacaktır, sadece okuma salonlarından yararlanılacaktır).

Prof.Dr. A.SANCAR Kütüphanesi:

Pazartesi - Cuma: 08:30-20:00 (17:30-20:00 arası kullanıcılara ödünç verme hizmeti sunulmayacaktır, sadece okuma ve bilgisayar salonundan yararlanılacaktır);

Cumartesi - Pazar: Tatil.

Hazırlık Sınıfı Okuma Salonu (Merkez Bina), İİBF Binası Okuma Salonu ve Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV Okuma Salonu:

Pazartesi - Cuma: 08:30-17:30;

Cumartesi - Pazar: Tatil.

Yaz döneminde (Bütün Okuma Salonlar):

Pazartesi - Cuma: 08.30 - 17.30;

Cumartesi - Pazar: Tatil.

 

Daha ayrıntılı bilgi için web sayfamıza giriş yapınız...