2014-2015-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2015-2016-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2016-2017-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2017-2018-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2018-2019-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2014-Административдик иштердин отчету

2015-Административдик иштердин отчету

2016- Административдик иштердин отчету

2017-Административдик иштердин отчету

2018-Административдик иштердин отчету

2017-2021-Стратегиялык планы

Ченемдик укуктук документтер (Келишим, Устав, Нускамалар, Жоболор, Жол жоболор, Негиздер, Эквиваленттик таблицалар) Adobe Acrobat, Microsoft Word

  1. КТМУнун келишими
  2. Келишимди ратификациялоо боюнча КРнын мыйзамы
  3. Мыйзам ("Эркин Тоо", 30-май, 2014)
  4. Меморандум
  5. Устав
  6. Меморандумду бекитүү жөнүндө КРнын Өкмөтүнүн токтому