Anlaşma ve Tüzük

Üniversite Teşkilat Şemaları

Üniversite Görev Tanımları

Üretilen Dokumanlar

Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler

  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2018 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Mayıs 2017 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Mayıs 2016 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2015 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Şubat 2012 Word Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Şubat 2012 Ekler Word Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2013 Ekler Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2019 Pdf

Bilimsel Toplantı Dokümanları

Sivil Savunma Planı

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2019 TR

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2019 KG

-------------------------------------------------------------------

TAŞINIR KOD LISTESI

TAŞINIR MAL OTOMASYONU KULLANIMI REHBERİ