Anlaşma ve Tüzük.

Üniversite Teşkilat Şemaları

Üniversite Görev Tanımları

Üretilen Dokumanlar

Faaliyetler Serisi

Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler

  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2018 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Mayıs 2017 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Mayıs 2016 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2015 Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Şubat 2012 Word Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Şubat 2012 Ekler Word Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2013 Ekler Pdf
  • Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler Şubat 2010 – Haziran 2019 Pdf

Bilimsel Toplantı Dokümanları

Sivil Savunma Planı

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2021 TR

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2021 KG

-------------------------------------------------------------------

TAŞINIR KOD LISTESI

TAŞINIR MAL OTOMASYONU KULLANIMI REHBERİ

 

FAKÜLTE

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Edebiyat Fakültesi

+ +

+

+

  +

Fen Fakültesi

+

+

+

 

+

Güzel Sanatlar Fakültesi

+

+

+

   

İktısadi ve İdarı Bilimler Fakültesi

+

+

+

+

+

İlahiyat Fakültesi

+

+

+

+

 

İletişim Fakültesi

+

+

+

+

+

Mühendislik Fakültesi

+

+

+

   

Veteriner Fakültesi

+

+

+

   

Ziraat Fakültesi

+

+

     

YÜKSEKOKULLAR

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

+

+

 

+

+

Konservatuar

+

+

+

   

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

+

+

+

+

+

Yabancı Diller Yüksekokulu

+

+

+

   

MESLEK YÜKSEKOKULU

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Meslek Yüksekokulu

+

+

+

+

+

ENSTİTÜLER

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Fen Bilimleri Enstitüsü

+

+

+

+

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

+

+

+

+

+

DAİRE BAŞKANLIKLARI

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

+

+

+

+

+

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

+

+

+

+

 

Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı

+

+

+

+

+

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

+

+

+

+

 

Personel Dairesi Başkanlığı

+

+

+

+

+

SKS Dairesi Başkanlığı

 

+

 

+

+

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

+

     

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

+

+

+

+

 

 

FAKÜLTE

2016-2017

2018-2019

 

 

 

Edebiyat Fakültesi

 

 

     

Fen Fakültesi

 

 

     

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

     

İktısadi ve İdarı Bilimler Fakültesi

 

 

     

İlahiyat Fakültesi

 

 

     

İletişim Fakültesi

         

Mühendislik Fakültesi

         

Veteriner Fakültesi

         

Ziraat Fakültesi

         

YÜKSEKOKULLAR

         

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

       

Konservatuar

         

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

         

Yabancı Diller Yüksekokulu

         

MESLEK YÜKSEKOKULU

         

Meslek Yüksekokulu

         

ENSTİTÜLER

         

Fen Bilimleri Enstitüsü

         

Sosyal Bilimler Enstitüsü

         

DAİRE BAŞKANLIKLARI

         

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

         

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

         

Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı

+
 
+      

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

         

Personel Dairesi Başkanlığı

+        

SKS Dairesi Başkanlığı

         

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

         

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

         

 

Denetleme kurulu formlar ve raporlar

 

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Formlar

+

+

+

+

+

+

Rapor

+

+

+

+

+

+

 

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

     

Formlar

+

+

+      

Rapor

+

+

+