Ректор

Проф., док. Алпаслан Жейлан
 

Алпаслан Жейлан 1959-жылы Эрзурум шаарында жарык дүйнөгө келген. Эрзурумда орто мектепти аяктагандан кийин 1979-жылы Эрзурум шаарынын Казым Карабекир атындагы жогорку педагогикалык окуу жайдын  тарых бөлүмүнө тапшырган. Андан соң жогорку билимин Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин тарых бөлүмүндө уланткан. 1989-жылы аталган бөлүмдө кенже илимий кызматкер болуп иштей баштаган. 1991-жылы "Б.з.ч. II миң жылдыктагы мамлекеттер аралык келишимдер" деген темада  магистрдик диссертациясын жактаган. 1991-жылы жаза баштаган "Байыркы Анатолияда мамлекеттер аралык мамилелер, келишимдер (II жана I миң жылдыкта)" деп аталган доктордук диссертациясын 1994-жылы аяктаган. 1995-жылы доценттин м.а. жана 2002-жылы доцент наамын алган. Түркияда жана Орто Азияда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүнү улантып, 2009-жылы профессор наамына ээ болгон. 2013-2016-жж. Ардахан университетинин гуманитардык илимдер жана адабият факультетинин деканы болуп иштеген.

Жейлан Алпаслан – байыркы дүйнө тарыхы, түрк маданияты, тарыхый география жана стратегия жаатында адис. Айрыкча акыркы 25 жылдын ичинде ал Чыгыш Анатолия, Түндүк Чыгыш Анатолия, Кавказ жана Орто Азиянын алгачкы доорлорунун тарыхы боюнча эл аралык илимий изилдөөлөрдү, археологиялык чалгындоолорду жүргүзгөн. Жейлан Алпаслан төмөндөгү өлкөлөрдө түрк элдеринин маданияты жана тарыхы боюнча  долбоорлорду ишке ашыруган:

- Азербайжан;

- Монголия;

-Грузия;

-Россия;

- Иран;

-Kaзакстан;

-Кыргызстан;

- Өзбекстан;

-Тажикстан;

- Нахичеван;

- Түркмөнстан.

Мындан тышкары, ал төмөнкү өлкөлөрдө изилдөө иштерин жүргүзгөн:

-Албания;

-Франция;

-Индия;

-Сирия.

Чыгыш Анатолияны изилдөө боюнча көптөгөн илимий эмгектердин жана макалалардын автору. Анын илимий жетекчилиги астында 30 магистрдик жана доктордук диссертациялар ийгиликтүү жакталган.  Учурда ал – 7 докторанттын жана 6 магистранттын илимий жетекчиси. 300дөн ашык конференцияларга жана илимий жыйындарга  катышкан Жейлан Аслан – бир катар илимий бирикмелердин жана уюмдардын мүчөсү. Илимий изилдөөлөрдөн тышкары, 1999-жылдан бери башкы кеңсеси Эрзурумда жайгашкан "Гүнеш" маданият жана көркөм өнөр фондунун президенти.

2007-жылы түрк элдеринин I эл аралык фестивалы, 2009-жылы түрк элдеринин II эл аралык фестивалы, 2012-жылы түрк элдеринин III эл аралык фестивалы, 2016-жылы түрк элдеринин IV эл аралык фестивалы жана 2018-жылы түрк элдеринин маданияты жана спорт фестивалы сыяктуу эл аралык иш-чараларда төрагалык кылган. Түрк элдеринин IV эл аралык фестивалынын алкагында Чувашиянын Жазуучулар союзу тарабынан түрк дүйнөсүнө сиңирген эмгеги үчүн “Василий Митта” медалы менен сыйланган.

2012-2016-жылдар аралыгында Түркиянын Спорттун салттуу түрлөрү жана улуттук оюндар федерациясынын төрагасы болуп иштеген. Бул жаатта 2014-жылдын 7-14-сентябрында Кыргызстанда өткөн I Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында, 2016-жылдын 2-9-сентябрында Кыргызстанда өткөн II Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында уюштуруу комитетинин мүчөсү жана Түркиянын спорттук делегациясынын төрагасы болгон.  2016-жылдан бери Түркиянын Спорттун салттуу түрлөрү жана улуттук оюндар федерациясынын ардактуу төрагасы болуп иштеп келет.   

Үй-бүлөлүү, 2 баланын атасы.

Байланыш маалыматтары:

Элект. почта дареги  :           alpaslan.ceylan@manas.edu.kg

Телефон (иш)             : +0904422318092

Дареги                                   : 25240, Эрзурум ш., Ататүрк университетинин гуманитардык факультетинин тарых бөлүмү

БИЛИМИ:

Докторантура:

Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту/ байыркы доордун тарыхы. – 1991-жылдын 21-июлу – 1994

Диссертациялык иштин темасы:

Байыркы Анатолияда мамлекеттер аралык мамилелер, келишимдер (II жана I миң жылдыкта)

Илимий жетекчиси:

 Махмут Пехливан

Магистратура:

Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту/ байыркы доордун тарыхы  (Yl). - (Диссертациялык иш) – 1990-жылдын 11-июлу – 1991

Диссертациялык иштин темасы:

Б.з.ч. II миң жылдыктагы Анадолудагы мамлекеттер аралык келишимдер

Илимий жетекчиси:

 Махмут Пехливан

Бакалавриат:

Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин тарых бөлүмү/т.и.д.-1981-жылдын 7-ноябры – 1985            

 

Ээлеген кызматтары:

Илимий наам

Наамды алган жыл

Университет

Бөлүм

Кенже илимий кызматкер

1989-1994

Ататүрк университети

Табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин тарых бөлүмү

Доц.м.а.

1995-2003

Aтатүрк университети

Табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин тарых бөлүмү

Доц, т.и.д.

2003-2009

Aтатүрк университети

Табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин тарых бөлүмү

Проф., док.

2009-...

Aтатүрк университети

Гуманитардык факультеттин тарых бөлүмү

Проф., док.

2020-...

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Ректор

 

Илимий жетекчилик кылган магистрдик жана доктордук диссертациялар

Магистрдик диссертациялар:

- Акын Бингөл.  “Сарыкамыш жана анын аймактарынын тарыхы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 1995.

- Ихсан Сабри Балкая.Байыркы доорлордон Урартунун кулашына чейинки  Хасанкале жана анын аймагы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 1995.

-Мехмет Йумак.Байыркы доорлордон Урартунун кулашына чейинки Ашкале жанан анын аймагы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 1995.

- Мехмет Өзменли.Байыркы доордо Гүмүшхане жана Байбурт” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум,1996.

- Сефа Йылдырым.Байыркы доордо Олту жана анын аймагы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 1998.

- Вели Үнсал. “Байыркы доордо Испир жана анын аймагы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2000.

- Элиф Гөгебакан. “Байыркы доордо Үзүмлү жана анын аймагы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2001.

- Октай Өзгүл.Тортум жана Нарман аймактарындагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2007.

- Явуз Гүндашды. “Эрзурумдун Шенкая аймагында тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2007.

- Хатиже Ялчын.Никсар аймагындагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2010.

- Нусрет Бурак Өзсой. “Байыркы доордо Хыныс жана анын аймагы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2012.

- Kaрам Дарзиев.Георгий Александрович Меликишвилинин өмүрү жана анын Урарту мамлекетинин тарыхына кошкон салымы” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2015.

- Өзлем Бакан. “Чыгыш Анатолия изилдөөлөрүндө Хорасан аймагындагы керамиканын изилдениши” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2013.

- Гөкхан Калмыш. “Алуджра аймагындагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2014.

- Рафия Топлаоглу.Чыгыш Анатолия изилдөөлөрүндө Пасинлер (Хасанкале) аймагындагы керамиканын изилдениши” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2015.

- Хулья Акгүллү. “Текман аймагындагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр” (жарыяланбаган магистрдик диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2019.

 

Доктордук (PhD) диссертациялар:

- Вели Үнсал. “Байыркы доордо Чорух дарыясынын бассейни” (жарыяланбаган доктордук диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2006.

- Сефа Йылдырым. “Окчулар/Берта дарыясынын бассейни жана анын аймагындагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр (жарыяланбаган доктордук диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2006.

- Ибрахим Үнгөр. “Ислахийе жана анын аймагынын байыркы доордогу тарыхы”  (жарыяланбаган доктордук диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту, Эрзурум, 2011.

- Oктай Өзгүл. “Байыркы доордо Арас өрөөнү (жогорку)” (жарыяланбаган доктордук диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту,  Эрзурум, 2011.

- Явуз Гүнашды. “Карасу дарыясынын бассейнинде (жогорку агым) тарыхый-археологиялык изилдөөлөрдүн маалыматтары:” (жарыяланбаган доктордук диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту,  Эрзурум, 2013.

- Хатидже Ялчын. “Хетт элиндеги кол өнөрчүлүк жана кол өнөрчүлөр” (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту,  Эрзурум, 2015

- Гөкнил Арда. “Коло доорунан темир дооруна өтүү мезгилинде Чыгыш Анатолиядагы антропоморфтук идиштер” (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин коомдук илимдер институту,  Эрзурум, 2017.

- Aйше Нур Моркоч.Урарту мамлекетиндеги кол өнөрчүлүк  жана кол өнөрчүлөр” (жарыяланбаган доктордук диссертация). Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту, Эрзурум, 2017.

- Гөкхан Калмыш. “Тарыхый жана археологиялык маалыматтарда Ардахан” (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту, Эрзурум, 2017.

- Tугрул Батмаз.  “Тарыхый жана археологиялык маалыматтарда Карасу дарыясынын (төмөнкү агым) бассейнинин тарыхый географиясы”. Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту, Эрзурум (улантылууда),.

- Фитнат Шимшек.Анадолунун коомдук жашоосундагы аялдардын орду жана ролу (Ассирия соода колонияларынын жана хеттердин улуу державасынын мезгилинде)”, (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту, Эрзурум, 2019.

- ϴзлем Алкан. Тарыхый жана археологиялык маалыматтарда Aртвин” (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту, Эрзурум, 2019.

- Mурат Чифтчи.Урартунун клинопись жазууларындагы согуштук жана пропагандалык тексттер, аларга баа берүү” (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту (изилдөө аягына чыга элек), Эрзурум.

- Лейла Чыралы. “Тарыхый жана археологиялык маалыматтарда Тебриз (негизделгенден тарта темир доорунун аягына чейин)”, (жарыяланбаган доктордук  диссертация). Ататүрк университетинин түркологиялык изилдөөлөр институту, Эрзурум, 2020.

ДОЛБООРЛОРДО АТКАРГАН КЫЗМАТТАРЫ: 

 • Отлукбели аймагында археологиялык чалгындоо. Жогорку окуу жайлар тарабынан колдоого алынган илимий изилдөө долбоору. Изилдөөчү. 30/06/2014 - 18/02/2016 (Улуттук долбоор).
 • Эрзинжан жана Эрзурум аймактарындагы археологиялык чалгындоо. Долбоордун жетекчиси: Жейлан Алпаслан. Изилдөөчүлөр: ϴнгөр Ибрахим, Kалмыш Гөкхан, ϴзгүл Октай, Гүндашты Явуз, Челик Бахаттин, Жейлан Незахат. Каржылоо булагы: Түрк тарыхы коому. 18/12/2018 - 16/12/2019 (Улуттук долбоор).
 • Aртвин аймагынын б.з.ч. II жана I кылымдагы маданияты боюнча археологиялык чалгындоо. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары). Долбоордун жетекчиси: ϴзгүл Октай. Изилдөөчүлөр: Жейлан  Алпаслан, Метин Хүсейин, Алкан Өзлем, Сөйлемез Беязыт, Вурал Суат, Челик Бахаттин, Йегин Явуз, Моркоч Айше Нур. 28/12/2018 - 27/12/2019 (Улуттук долбоор).
 • Карс жана Ыгдыр аймагында археологиялык чалгындоо - 2019-жыл. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары). Долбоордун жетекчиси: Бингөл Акын. Изилдөөчүлөр: Жейлан  Алпаслан, Жейлан Незахат,  Карагечи Мустафа, Гүнашды Явуз, ϴзгүл Октай, Челик Бахаттин, Үнгөр Ибрахим. 29/08/2019 - 30/11/2019 (Улуттук долбоор).
 • Kaрс жана Ыгдыр аймагында археологиялык чалгындоо. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары).  Долбоордун жетекчиси: Бингөл Акын.  Изилдөөчүлөр: Жейлан  Алпаслан, Челик Бахаттин, ϴзгүл Октай, Гүнашды Явуз. 16/10/2017 - 29/10/2017 (Улуттук долбоор).
 • Эрзурум жана Эрзинжан аймагында археологиялык чалгындоо. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик  мекеме, уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары).  Изилдөөчүлөр: Челик Бахаттин, ϴзгүл Октай, Гүнашды Явуз, Үнгөр Ибрахим, Бингөл Акын.  Долбоордун жетекчиси: Жейлан  Алпаслан. 02/10/2017 - 15/10/2017 (Улуттук долбоор).
 • 2016-жыл, Эрзинжан жана Эрзурум аймактарындагы археологиялык чалгындоо. Финасы булагы: Башка мамлекеттик уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары).  Долбоордун жетекчиси. 19/10/2016 - 30/10/2016 (Улуттук долбоор).
 • Эрзурум жана Эрзинжан аймактарындагы археологиялык чалгындоо. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик  уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары).  Долбоордун жетекчиси.  12/08/2014 - 18/12/2015 (Улуттук долбоор).
 • Шанлыурфа борбордук районунун аймагында неолит дооруна чейин жана неолит доорундагы тарыхый-маданий мурас обьектилерин археологиялык чалгындоо. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары). Изилдөөчү. 14/10/2016 - 14/12/2016 (Улуттук долбоор).
 • Карс жана Ыгдыр аймактарындагы Караз жана Урарту мамлекеттеринин доорлоруна таандык байыркы конуштардын жерлерин аныктоо. Каржылоо булагы: Башка мамлекеттик уюмдар (жогорку окуу жайларынан сырткары). Изилдөөчү. 07/11/2016 - 18/11/2016 (Улуттук долбоор).
 • Ардахан аймагы жана анын маданий мурасы. жогорку окуу жайлары таарбынан колдоого алынган илимий изилдөө долбоору. Изилдөөчү. 01/01/2015 - 01/09/2015 (Улуттук долбоор).
 • Aгры жана Патнос аймактарында археологиялык чалгындоо. Каржылоо булагы: Түрк тарыхы коому. Долбоордун жетекчиси: Жейлан Незахат. Изилдөөчүлөр: Kалмыш Гөкхан, Жейлан  Алпаслан, 18/12/2018 - 20/12/2019 (Улуттук долбоор).
 • Агры жана Элешкирт аймагында энеолит, коло жана темир доорлорундагы тарыхый-маданий мурас обьектилерин археологиялык чалгындоо. Долбоордун жетекчиси: Гүнашды Явуз. Изилдөөчүлөр: Эрдоган Жошкун, Кайсерили Алперен, Исхак Күчүкйылдыз, Жейлан Алпаслан, Күчүкефе Эртан. Каржылоо булагы:   Түрк тарыхы коому. 28/12/2018 - 16/12/2019 (Улуттук долбоор).
 • Чыгыш Анатолия изилдөөлөрүндө Хорасан аймагындагы керамиканын изилдениши. Илимий изилдөө долбоору. Долбоордун жетекчиси. 2013 – бүгүнкү учурга чейин (долбоор ишке ашырылуу стадиясында). (Улуттук долбоор).
 • Түрк элдеринин тарыхый-маданий мурас обьектилерин археологиялык чалгындоо. Илимий изилдөө долбоору. Долбоордун жетекчиси. 2008-2010 (Улуттук долбоор).
 • Чыгыш жана түндүк-чыгыш Анадолунун, Кавказдын аймагындагы түрк урууларынын алгачкы конуштарынын издерин табуу. Илимий изилдөө долбоору. Долбоордун жетекчиси. 2005-2009 (Улуттук долбоор).
 • Евразиянын саясаты, экономикасы жана коопсуздугу. Илимий изилдөө долбоору. Долбоордун жетекчиси. 2005-2006 (Улуттук долбоор).
 • Эрзурум аймагындагы түрк элдеринин конуштарынын байыркы доорлордон бүгүнкү күндөргө чейинки издерин табуу. Илимий изилдөө долбоору. Долбоордун жетекчиси. 2003-2005, (Улуттук долбоор).
 • Чорух дарыясынын бассейни боюнча тарыхый жана археологиялык маалыматтарды изилдөө. Илимий изилдөө долбоору Долбоордун жетекчиси. 2001-2004 (Улуттук долбоор).
 • Жогорку жана төмөнкү Анзаф Урарту сепилдеринде археологиялык казуу иштери. Илимий изилдөө долбоору. Долбоордун жетекчиси. 1999-2002 (Улуттук долбоор).

ИЛИМИЙ ЭМГЕКТЕРИ

ЭЛ АРАЛЫК РЕЦЕНЗИЯЛАНГАН ЖУРНАЛДАРДА ЖАРЫЯЛАНГАН МАКАЛАЛАР: 

- Жейлан Алпаслан, Гүнашды Явуз. Эрзурум жана анын аймагында табылган Урарту жазууларына тарыхый баа берүү // “Академиялык тарых жана ойлор” журналы - 2017. - 1(14). - №:4086773. - 313-350-б.

- Жейлан Алпаслан. Армяндардын Анадолуда жашашы жана алар тууралуу тарыхый чындыктар // Тракья университетинин гуманитардык факультетинин журналы. - 2015.  - 5(10). - №:2168280. - 1-30-б.

 • Жейлан Алпаслан, Пейн Маргарет. More Inscribed Urartian Stones from Erzurum Museum SMEA 53. Roma, 2011. 189-194.  // Studi Micenei Ed Egeo- Anatolici  (Smea) (53), – Рим, 2011. – № 933521. –189-194-б.;

 

 • Жейлан Алпаслан. Түндүк-чыгыш Анадолунун аймагындагы археологиялык чалгындоонун жыйынтыктарына баа берүү. // Aтатүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин коомдук илимдер журналы. Эрзурум, 2008. (№: 934054).

- Жейлан Алпаслан. Kaгызман аймагында тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр.  Кавказ университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин  коомдук илимдер журналы.  Карс, 2008.  (№: 934044).

 • Жейлан Алпаслан. The Erzincan Erzurum and Kars Region in the Iron Age // Anatolian Iron Ages. – (5). – Лондон, 2005. – № 933644. –21-29-б.;

 

 • Маргарет Пейн, Жейлан Алпаслан. A New Urartian Inscription from Agri Pirabat // Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici (SMEA). – Fascicolo XIV 2. – Рим, 2003. – № 933445. –191-201-б.;

 

 • Жейлан Алпаслан, Октай Белли. A Bronze Age and Urartian Fortress in the Northeast Anatolia // Yogunhasan Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology. – TÜBA-AR (5). – 2002. – № 933399. –121-142-б.
 •  

ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ ЖЫЙЫНДАРДА ОКУЛГАН ЖАНА ДОКЛАДДАР ЖЫЙНАГЫНДА ЖАРЫЯЛАНГАН ДОКЛАДДАР

- Эркмен Мустафа, Гүнашды Явуз, Топалоглу Ясин, ϴзтүрк Фикрет, Жейлан Алпаслан. Эрзурум сепилин археологиялык казуу. 32-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы  - 3 (32). Анкара, 2009, 2011. - №:934107. - 148-166-б. (докладдын толук тексти).

- Үнгөр Ибрахим,  Бингөл Акын,  Топалоглу Ясин, Гүнашды Явуз,  Жейлан  Незахат, ϴзгүл Октай,  Жейлан Алпаслан. 2012-жылдагы Эрзинжан жана Эрзурум  аймактарында археологиялык чалгындоо. 31-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. Анкара, 2014. - №:934169. Басууга берилген. (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын,  Топалоглу Ясин. 2007-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум  жана Карс аймактарында археологиялык чалгындоо. 26-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. 2009. -  №:934081 (Докладдын толук тексти).

- Гүнашды Явуз,   Топалоглу Ясин,  Бингөл Акын,  Жейлан Алпаслан. 2010-жылдагы Эрзурум, Эрзинжан жана Карс-Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо. 29-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (3). Анкара, 2010, 2012. - №:9341092010. – 49-71-б. (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан, Гүнашды Явуз.  Балкандардагы скифтер. Эл аралык симпозиумдун материалдарынын жыйнагы “Балкан элдеринин тили, маданияты жана цивилизациясы" (8-10-апрель, 2010). Тирана/Албания, 2013. - №:934130. - 113-139-б.

- Aлп Нежметтин, Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын,  Топалоглу Ясин. Ардахан аймагындагы Чылдыр Акчакале аралындагы археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча алдын-ала отчет. 29-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. Анкара, 2007. - №:934028. (Докладдын толук тексти).

- Белли Октай,  Жейлан Алпаслан.  2003-жылдагы жогорку жана төмөнкү Анзаф сепилин казуу жана оӊдоо-калыбына келтирүү иштери. 26-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (1). 2005. - №:933997. – 175-188-б.  (Докладдын толук тексти).

- Белли Октай, Жейлан Алпаслан. 2001-жылы Анзаф сепилин казуу жана оӊдоо-калыбына келтирүү иштери. 24-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы  (1). Анкара, 2003. - №:933948.    (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. Догубаязиттин байыркы доордогу тарыхына көз караш: коло доорунан темир дооруна чейин. “Догубаязит – күн чыккан жер” симпозиумунун материалдарынын жыйнагы (13-14-сентябрь, 2003). Стамбул, 2004. - №:933961. - 41-51-б.

- Белли Октай, Жейлан Алпаслан. 2002-жылдагы  Анзаф сепилин казуу жана оӊдоо-калыбына келтирүү иштери. 25-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (2). 2004. - №:933975. – 29-40-б.  (Докладдын толук тексти).

- Белли Октай, Жейлан Алпаслан. 1998-жылдагы Анзаф сепилин казуу жана оӊдоо-калыбына келтирүү иштери. 21-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (1).  Анкара, 2000. - №:933783. – 449-466-б.  (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. 2004-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум жана Карс аймактарында археологиялык чалгындоо. 23-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. Анкара, 2006. - №:934010.  (Докладдын толук тексти).

- Белли Октай, Жейлан Алпаслан. 1999-жылдагы  Анзаф сепилин казуу жана оӊдоо-калыбына келтирүү иштери. 22-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (1).  Анкара, 2001. - №:933859. – 385-398-б.  (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. 1999-жылдагы Эрзинжан  жана Эрзурум аймактарында археологиялык чалгындоо. 18-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (1). Анкара, 2001. - №:933868. – 71-82-б.  (Докладдын толук тексти).

- Топалоглу Ясин, Гүнашды Явуз,   Бингөл Акын,  Жейлан Алпаслан. 2009-жылдагы Эрзурум, Эрзинжан, Карс жана Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо. 28-археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (2). Анкара, 2011. – №:934097. - 1-21-б.  (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. Урарту мамлекетине таандык Чадыркая аскалуу сепили.  “Эрзинжандын тарыхы” эл аралык симпозиумунун материалдардарынын жыйнагы 1(1). 2009. - №:5981883. - 28-54-б. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).

- Жейлан Алпаслан, Гүнашды Явуз. (2019). Бенгүташтагы (Шивээт Улаан) огуз тамгалары менен Жунни үңкүрүндөгү тамгаларды жана белгилерди салыштыруу. “Тил, маданият жана искусство: Түркистан кечээ жана бүгүн”  симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. -  №:5937092. - 62-79-б. (Докладдын толук тексти/ Оозеки доклад). 

- Жейлан Алпаслан, Өзгүл Октай. Орто Азиядан Анадолуга: Эрте орто кылымдардагы түрк урууларынын аскага чегилген сүрөттөрү.  Түрк дүйнөсүнүн коомдук илимдеринин 16-эл аралык конгрессинин материалдарынын жыйнагы. - №:4702207. - 625-63-б. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад). 

- Жейлан Алпаслан. Түрк дүйнөсүндө аскага чегилген жаңы сүрөттөр. (2018). “Түрк элдеринин тарыхы” аттуу XVII конгресстин материалдарынын жыйнагы.  2018. -№:4702285. - 155-206-б.  (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).  

- Жейлан Алпаслан, Гүнашды Явуз,  ϴзгүл Октай,  Жейлан  Незахат, Үнгөр Ибрахим,  Калмиш Гөкхан. Эрзинжан, Эрзурум аймактарында археологиялык чалгындоо. 35-археологиялык изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. -  1(35),  2016, 2018. - №:4711422. - 85-102. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).  

- Жейлан Алпаслан, Өзгүл Октай,  Гөкхан Калмиш. Куро-арак маданиятынын Кахраманмарашта жана анын аймагында чагылдырылышы. “Мараш” эл аралык симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. 2017. - №:3850138) (2017). (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).  

- Жейлан Алпаслан, Үнгөр Ибрахим. 2002-2010-жылдардагы Ыгдыр аймагында археологиялык чалгындоонун жыйынтыктарына баа берүү. “Ыгдыр аттуу” II эл аралык симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. - 2017. - №:4086650. (Тезис/Оозеки доклад).   

- Жейлан Алпаслан, Өзгүл Октай. Эрзинжан жана анын аймагындагы Урарту уруулары. “Эрзинжан” эл аралык симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. - 2016. - №:3071671. - 127-147-б. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад). 

- Жейлан Алпаслан,  Үнгөр Ибрахим,  ϴзгүл Октай,  Жейлан  Незахат,  Гүнашды Явуз,   Бингөл Акын. 2015-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум аймактарында археологиялык чалгындоо. Археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. - 2(34).  - 2016. - №:4086702 (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).

- Жейлан Алпаслан. Анадолуда түрк урууларынын бар экендигинин эң алгачкы далилдери. Түрк элдеринин маданиятынын эл аралык фестивал-симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. (Тезис/ Оозеки доклад) (Басылма №:3071408)

- Жейлан Алпаслан. Анадолуда түрк урууларынын бар экендигинин эң алгачкы далилдери. Түрк элдеринин маданиятынын IV эл аралык фестивал-симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. – 2016. – № 4733749. –855-870-б. (Докладдын толук тексти/ Оозеки доклад).

- Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын, Топалоглу Ясин, Гүнашди Явуз. 2008-жылдагы Эрзурум, Эрзинжан, Карс жана Ыгдыр аймактарын археологиялык чалгындоо. 27-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (2).  Анкара, - 2010. - №:93409. - 375-399-б. (Докладдын толук тексти). 

- Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын, Жейлан  Незахат, ϴзгүл Октай, Үнгөр Ибрахим,  Гүнашди Явуз. Османие аймагындагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр.  “Адана жана Чукурованын тарыхый ролу” аттуу эл аралык симпозиумдун материалдарынын жыйнагы. 2015. - №:3070839). - 63-90-б. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).  

- Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын,  Жейлан  Незахат, ϴзгүл Октай,  Үнгөр Ибрахим,  Гүнашди Явуз. 2014-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум  аймактарын археологиялык чалгындоо. Археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча жыйындын материалдарынын жыйнагы. -1(33).  2015. - №:3071081. -447-472-б. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад). 

- Жейлан Алпаслан  2002-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум жана Карс аймактарын археологиялык чалгындоо. 21-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. 2(21). Анкара. - 2004, 2013. - №:933967. - 263-272-б.

- ϴзгүл Октай, Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын,  Топалоглу Ясин, Гүнашды Явуз, Үнгөр Ибрахим. 2011-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум,  Карс жана Ыгдыр аймактарын археологиялык чалгындоо. 30-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (2).  Анкара, - 2012, 2013. №:934140. - 277-292-б. ((Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын, Топалоглу Ясин. 2006-жылдагы Эрзинжан,  Эрзурум жана Карс аймактарын археологиялык чалгындоо. Археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. - 3(25). - 2007, 2008. №:934072. - 129-149. (Докладдын толук тексти).

- Эркмен Мустафа, Жейлан Алпаслан, Өзтүрк Фикрет, Топалоглу Ясин.  2006-жылдагы Эрзурум сепилин археологиялык казуу. Археологиялык казуулардын жыйынтыктары боюнча  III жыйындын материалдарынын жыйнагы. - (2007). - №:2264917.  (Докладдын толук тексти). 

- Жейлан Алпаслан. 2005-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум жана Карс аймактарын археологиялык чалгындоо. 24-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. Анкара, -2007. - №:934015. (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. 2003-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум жана Карс аймактарын археологиялык чалгындоо. 22-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. Анкара, - 2005. - №:933988. – 189-200-б.  (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. 2001-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум жана Карс аймактарын археологиялык чалгындоо. 20-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы. Анкара, - 2003. - №:933937. – 311-324-б.  (Докладдын толук тексти).

- Жейлан Алпаслан. Жунни үңкүрү - түрктөрдүн чыгыштагы алгачкы конуштарынын бири. Түрк элдеринин энциклопедиясы, 6-том, орто кылым. Анкара,  - 2002. - №:933874 425-429-б. (Докладдын толук тексти). 

- Мустафа Эркмен, Жейлан Алпаслан. Пасинлер сепилин археологиялык казуу - 2002. Музейди изилдөө, сактап калуу жана казуу иштерине арналган симпозиумдун материалдарынын жыйнагы  (13). Анкара, - 2003. №:933959. - 17-28-б.  (Докладдын толук тексти). 

- Жейлан Алпаслан, Октай Белли. 2000-жылдагы Анзаф сепилин казуу жана оңдоо-калыбына келтирүү иштери. 23-археологиялык  чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (2). - 2002. №:933891 - 275-286-б. (Докладдын толук тексти). 

- Жейлан Алпаслан.  2000-жылдагы Эрзинжан, Эрзурум  жана Карс аймактарын археологиялык чалгындоо. 19-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча  жыйындын материалдарынын жыйнагы (2). Анкара, - 2002. -№ 933883. - 165-178-б. (Докладдын толук тексти). 

- Эркмен Мустафа, Жейлан Алпаслан, Йуртташ Хүсейин, Караосманоглу Мехмет, Барын Гүлер. 2000-жылда Эрзурум сепилин археологиялык казуу. Mузейди изилдөө жана сактап калуу боюнча археологиялык казуу иштерине арналган симпозиумдун материалдарынын жыйнагы (12). - 2002. - №:933924.  73-84-б. (Докладдын толук тексти). 

- Жейлан Алпаслан. (1999). 1998-жылы Эрзинжан аймагында археологиялык чалгындоо. 17-археологиялык чалгындоонун жыйынтыктары боюнча жыйындын материалдарынын жыйнагы (2). Анкара, 2000.  - №:933806. -181-192-б. (Докладдын толук тексти). 

УЛУТТУК ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕ ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕР: 

Байыркы доордогу Ыгдыр сепилдери Жейлан Алпаслан, Гүнашды Явуз. // Ататүрк университетинин басылмалары: // Илимий китеп. 1-басылыш.  №: 4700599. - 468 б. ISBN:978-605-2278-46-8. (түрк тилинде).

Байыркы доордогу Ыгдыр сепилдери. Жейлан Алпаслан, Өзгүл Октай. // Ататүрк университетинин басылмалары. // Илимий китеп: 2018. - №: 4700599. 1-басылыш. №: 460924. - 192 б. ISBN:978-606-2278-44-4. (түрк тилинде).

Байыркы доордогу Карс сепилдери. Жейлан Алпаслан, Бингөл Акын, Карагечи Мустафа. // Ататүрк университетинин басылмалары. // Илимий китеп: 2018.  - №: 4310301. 1-басылыш. 290 б. ISBN:978-605-2278-43-7.(түрк тилинде).

Байыркы доордогу Эрзинжан сепилдери. Жейлан Алпаслан, Үнгөр Ибрахим. // Ататүрк университетинин басылмалары. // Илимий китеп: 2018. - 1-басылыш. - №: 4381918. - 296 б. ISBN:978-605-2278-45-1. (түрк тилинде).

Чыгыштын өчпөс жылдыздары - Акчакале жана Чылдыр аймактарындагы археологиялык изилдөөлөр. Жейлан Алпаслан, Жейлан Незахат. // Ататүрк университетинин басылмалары. // Илимий китеп.- 2018. №: 4310306. 1-басылыш. - 245 б. ISBN:978-605-2278-42-0. (түрк тилинде).

Байыркы доордогу Ыгдыр сепилдери. Жейлан Алпаслан, Өзгүл Октай. // Акыл, фикир басылмалары //. Илимий китеп. - 2016. - №: 3070448. - 1-басылыш.  ISBN:978-605-9790-66-6.

Чыгыш Анадолуда археологиялык изилдөөлөр II. (Эрзурум, Эрзинжан, Карс, Ыгдыр) 2008-2014. // Ататүрк университетинин ректораты. // Илимий китеп. Редактор: Алпаслан Жейлан.   - 1-басылыш. - №: 2168764.  664 б. ISBN:978-975-442-741-7. (түрк тилинде).

- Чыгыш Анадолуда археологиялык изилдөөлөр I. (Эрзурум, Эрзинжан, Карс, Ыгдыр) 1998-2008. Жейлан Алпаслан. // Илимий китеп. Гүнеш фондунун басылмалары. - 2008. 1-басылыш. №: 3209490. 366 б. ISBN:978-605-89868-0-0. (түрк тилинде).

- Сарыкамыш аймагында тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр. Алпаслан Жейлан // Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин басылмалары.  // Илимий китеп. 2001. - №:934215. (түрк тилинде).

УЛУТТУК ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕ ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРДИН БӨЛҮМДӨРҮ:

- Бөлүмдүн аталышы: Байыркы доордогу Эрзинжан. Жейлан Алпаслан, Үнгөр Ибрахим. // Илимий китеп. Редактор: док. Хүсрев Акын. - №: 5718260. - 1-басылыш. ISBN:978-605-69189-6-4, (түрк тилинде).

 • Tүрк, монгол урууларынын тилдерин, тарыхын жана маданиятын изилдөө. Бөлүмдүн аталышы: Монголиянын маданий артефакттарын археологиялык чалгындоо. Жейлан Алпаслан. “Кесит” басмаканасы. Редактор: Шабан Доган. // Илимий китеп. // Kесит басмаканасы. №: 5981775. 1-басылыш. - 360. ISBN:978-605-7898-58-6, (түрк тилинде).  

Urartians a Civilization in the Eastern Anatolia. Бөлүмдүн аталышы: (The Kingdom of Diauehi and the Urartians in Northeast Anotolia in Light of New Findings) (2018). Жейлан Алпаслан. Резан Хас музейи. Редактор: Алтан Чилингироглу, Кемалеттин Көроглу, Зейнеп Чулха, Гүншил Өлчү. // Илимий китеп. - №: 4701683. 1-басылыш. 323-б. ISBN:978-605-9792-09-7. (англис тилинде).

док. Салим Жөхженин белеги. "Түрк элдеринин тарыхын изилдөөгө арналган татаал турмуш". Бөлүмдүн аталышы: 20-жылында Эрзурум аймагынын байыркы доорун тарыхый жактан изилдөө. Жейлан Алпаслан. - Илимий китеп // “Берикан” басмаканасы. -  (2017). -  №: 4086910. Редактор: Алпаслан Жейлан. 1-басылыш. ISBN:978-605-2030-44-8, (түрк тилинде).

док. Режеп Йылдырымга белек. Жейлан Алпаслан. Бөлүмдүн аталышы: (Диауэхи аймагындагы Урарту сепили:. // Илимий китеп. // "Билгин" маданият жана көркөм өнөр басылмалары. - 2017. - №:4086870. 1-басылыш. ISBN:978-605-9636-21-6, (түрк тилинде).

Г. Козбе, A. Жейлан, Й. Полат, T. Сивас, Х. Сивас, И. Шахин, Д. Танрывер, Түркиянын археологиялык казуу жерлери, 6-бөлүк, темир доору I жана II томдор. Бөлүмдүн аталышы: Демир доору. Стамбул, - 2008,  - 1, 2-том.   Козбе Гүлриз, Жейлан Алпаслан, Полат Ясамин Тажисер Сивас, Сивас Хакан, Шахин Ышык, Танрыйер Дуйгу А. // Илимий китеп. -  №: 934246, (англис тилинде).

 

 

УЛУТТУК РЕЦЕНЗИЯЛАНГАН ЖУРНАЛДАРДА ЖАРЫЯЛАНГАН МАКАЛАЛАР: 

- Жейлан Алпаслан. Хетт мамлекетинин падышасы Суппилулиум Iдин  тышкы саясатын баалоо: (Сирия жана Египет). Беллек журналы. -1(1). - 2019. - № 5981611. - 1-15-б. 

- Жейлан Алпаслан. Калмыш Гөкхан. Сүрмели ойдуңунда маанилүү борбор – Суверен сепили жана калктуу конуштар. Кавказ университетинин коомдук илимдер институтунун журналы. – (24). 2019.  - № 5717271. - 619-634-б.

- Жейлан Алпаслан. Жаңы ачылыштардын негизинде түндүк чыгыш Анадолудагы Диуэхи падышалыгы жана Урарту. Кавказ университетинин коомдук илимдер институтунун журналы. – (20). – 2017. № 4086804, 517-568-б.

- Жейлан Алпаслан.  Чылдыр аймагындагы Башкөйдөгү аскага чегилген сүрөттөр.  “Белгү” журналы, - 2(2), - 2015. - № 2168056, - Шилтеме №: 1 9-24.

- Жейлан Алпаслан.  (2015). Taштагы жазуулардан түрк урууларын изилдөө. “Ойлор дүйнөсүндө Түркиз” журналы. - (34),  № 2545840.  9-52.

- Жейлан Алпаслан. Незахат Жейлан. “Кавуштук” (kavuştuk) таш жазуусу жана анын анализи. Inscription and Analysis of Kavu stuk.  ‘Белгү’ журналы, - 1(1), 2015. -№ 2167904. 9-26.

- Жейлан Алпаслан. Чыгыш Анадолудагы аскага чегилген сүрөттөрдүн түрк тарыхындагы мааниси. "Илим жана утопия" журналы. - 14(163). (Улуттук долбоор, рецензияланбаган журнал, макаланын түп нускасы). - январь 2008.  - №: 934065. 26-35-б.   

- Жейлан Алпаслан.  Ван музейинде жайгашкан Урарту дооруна таандык коло шыңгырактары. Ататүрк университетинин табигый  жана гуманитардык илимдер факультетинин гуманитардык илимдер журналы. - (26). 2001. № 933846. -1-27.

- Жейлан Алпаслан.  Ван жана Эрзурум музейлеринде жайгашкан Урарту дооруна таандык коло кумгандары. Ататүрк университетинин табигый  жана гуманитардык илимдер факультетинин гуманитардык илимдер журналы. - (26). 2001. - № 933852.- 43-56-б. 

- Жейлан Алпаслан. Эрзурум түздүгүндөгү маанилүү борбор: Жинис курганы. Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин гуманитардык илимдер журналы - (26).  2001.  - № 933838. - 29-42-б.

- Жейлан Алпаслан.  Чайырлыдагы тарыхый жана археологиялык изилдөөлөр. Ататүрк университетинин түркология институтунун журналы. - (15).  2000. - № 933797.- 277- 291-б. 

- Жейлан Алпаслан. Ван музейиндеги Урарту мамлекетинин дооруна таандык эки казанча. Ататүрк университетинин көркөм өнөр институтунун журналы. - ( 4).  1998. - 59-65-б.  Көркөм өнөр институтунун журналы - (4). № 933706, -.59-65-б.

- Жейлан Алпаслан. Арнуванда жана Асмуникалдын дуба тексти жана анын тарыхый көз караштан изилдениши. Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин гуманитардык илимдер журналы. - 23.  1996. - № 933694, -1-12-б.

- Жейлан Алпаслан. (1995). Эл аралык мамилелердин көз карашынан алганда Исмерига өлкөсү менен түзүлгөн келишим. Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультетинин гуманитардык илимдер журналы (22) 1-13. 1995.  Ататүрк университетинин табигый жана гуманитардык илимдер факультети. Гуманитардык илимдер изилдөө журналы. - (7⁷7⁷22). - № 93367). - 1-13.

УЛУТТУК ИЛИМИЙ ЖЫЙЫНДАРДА ОКУЛГАН ЖАНА ДОКЛАДДАР ЖЫЙНАГЫНДА ЖАРЫЯЛАНГАН ДОКЛАДЛАР:

- Жейлан Алпаслан. Рефахийенин байыркы доорунун тарыхын изилдөө. Рефахиедеги изилдөөлөр боюнча симпозиум. - 1(1).  - №:5981999. - 431-468-б. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).

- Жейлан Алпаслан, ϴзгүл Октай, Калмыш Гөкхан. Kуро-Арак маданиятынын Кахраманмарашта жана анын аймагында чагылдырылышы. “Мараш” эл аралык симпозиумунун материалдарынын жыйнагы. - 2017. - №:5211949 - 26-57. (Докладдын толук тексти/Оозеки доклад).

- Жейлан Алпаслан. Язылыташ, Хорасан. Чаглаян, Арас. – 1(1). – Эрзурум, 2002. – № 933886. –14-15-б. (Докладдын толук тексти).

РЕДАКТОРЛУК                            

 • Түрк элдеринин маданияты аттуу эл аралык фестиваль-симпозиумдун материалдарынын жыйнагы. - 2016.
 • Tүрк элдеринин маданияты аттуу панель. (Ататүрк университетинин ректораты. (Илимий басылма), 2004.
 • "Белгү" журналы. (Индекстүү эмес). Редактор. Aрдахан университетинин гуманитардык факультети. - 20.12.2015.
 • "Белгү" журналы. (Индекстүү эмес). Редактор. Aрдахан университетинин гуманитардык факультети. - 25.06.2015.
 • “Антик доордогу Мараш” эл аралык симпозиумдун материалдарынын жыйнагы. // Китеп. // Фикир агенствосу. Редактор. 05.03.2019.
 • "Кафдагы" журналы. (Asos индекси) Алпаслан Жейлан. Редактор. // Гүнеш фондунун басылмалары. - 2016. 1-том. - № 1.
 • "Кафдагы" журналы. (Asos индекси) Алпаслан Жейлан. Редактор. // Гүнеш фондунун басылмалары. - 2017. -  2-том. - № 1, 2.
 • "Кафдагы" журналы. (Asos индекси) Алпаслан Жейлан. Редактор. // Гүнеш фондунун басылмалары. - 2018. 3-том. - № 1, 2.
 • "Кафдагы" журналы. (Asos индекси) Алпаслан Жейлан. Редактор. // Гүнеш фондунун басылмалары. - 2019. 4-том. - № 1, 2.
 • "Кафдагы" журналы. (Asos индекси) Алпаслан Жейлан. Редактор. // Гүнеш фондунун басылмалары. - 2020. 5-том. - № 1.  
 • док. Салим Жөхженин белеги. "Түрк элдеринин тарыхын изилдөөгө арналган татаал турмуш" // Китеп. // Редактор. – “Берикан” басма үйү.

 АРХЕОЛОГИЯЛЫК ЧАЛГЫНДОО ЖАНА КАЗУУ ИШТЕРИ 

АРХЕОЛОГИЯЛЫК ЧАЛГЫНДОО ЖАНА КАЗУУ ИШТЕРИ 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1991

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1992

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1993

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери-1994

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1995

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1996

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1997

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Сос курганында казуу иштери - 1997

Жетекчи

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -1998

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарындаархеологиялык чалгындоо ишери - 1998

Жетекчи

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери - 1999

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 1999

Жетекчи

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -2000

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо ишери - 2000

Жетекчи

Эрзурум сепилин археологиялык казуу иштери -2000

Казуу иштери б-ча илимий жетекчи

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери -2001

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр чөлкөмүндө археологиялык чалгындоо иштери - 2001

Жетекчи

Пасинлер сепилин археологиялык казуу иштери - 2001

Казуу иштери б-ча жетекчи

Төмөнкү жана жогорку Анзаф Урарту сепилдерин археологиялык казуу иштери -2002

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2002

Казуу иштери б-ча жетекчи

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери - 2003

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2003

Казуу иштери б-ча жетекчи

Урарту мамлекетинин доорундагы төмөнкү жана жогорку Анзаф сепилдерин археологиялык казуу иштери - 2004

Казуу иштери б-ча 2-жетекчи 

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери -  2004

Казуу иштери б-ча жетекчи

Aрдахан, Чылдыр жана Акчакале аралында  археологиялык казуу иштери -2004

Казуу иштери б-ча жетекчи

Aрдахан, Чылдыр жана Акчакале аралында  археологиялык казуу иштери -2005

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2005

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзурум сепилин археологиялык казуу иштери - 2005

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзурум сепили б-ча археологиялык казуу иштери - 2006

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2006

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзурум сепилин археологиялык казуу иштери - 2007

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2007

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2008

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзурум сепилин археологиялык казуу иштери - 2009

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери. -2009

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери -2010

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, Карс, Ыгдыр аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2011

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2012

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2013

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2014

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2015

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2016

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери -2017    

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2018

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан, Эрзурум, аймактарында археологиялык чалгындоо иштери - 2019

Казуу иштери б-ча жетекчи

Түрк урууларынын алгачкы конуштарынын издерин изилдөө (эл аралык долбоор: Түркия, Грузия, Азербайжан, Иран, Нахичеван, Крым, Казакстан).

Казуу иштери б-ча жетекчи

Чыгыш Анадолуда Урарту дамбасын жана ирригациялык системасын изилдөө

Казуу иштери б-ча жетекчи

Нахичеван аймагында археологиялык чалгындоо иштери

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзинжан жана анын аймагында археологиялык чалгындоо иштери

Казуу иштери б-ча жетекчи

Чорух дарыясынын бассейнин археологиялык чалгындоо

Казуу иштери б-ча жетекчи

Aрдахан-Чылдыр аймагында археологиялык чалгындоо иштери

Казуу иштери б-ча жетекчи

Oсманийе аймагында тарыхый жана археологиялык чалгындоо иштери

Казуу иштери б-ча жетекчи

Эрзурум  жана анын аймагында түрк урууларынын издерин изилдөө

Казуу иштери б-ча жетекчи

Монголиянын түндүк-батышындагы Селенге дарыясынын бассейнин археологиялык чалгындоо (2017)

Казуу иштери б-ча жетекчи

Mонголиянын түндүк-батышындагы Селенге дарыясынын бассейнин археологиялык чалгындоо (2018)

Казуу иштери б-ча жетекчи

                       

ДОКУМЕНТАЛДЫК ТАСМАЛАР

Кардуу тоолордун сыры. Сервет Сомончуоглу менен биргеликте (ТРТ каналында “Жылдын эң мыкты документалдык тасмасы” сыйлыгы) - 2008-жыл.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ар кайсы өлкөлөрдүн радио жана телеканалдарында, айрыкча ТРТнын телепрограммаларында түз эфирде 250дөн ашык интервью жана репортаждарды берген. 

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР

Жейлан Алпаслан 10 чет өлкөнүн жана Түркиянын көптөгөн аймактарынын университеттеринде байыркы доордун тарыхы, түрк маданияты, тарыхый география, стратегия жана өз адистиги боюнча Чыгыш Анадолунун, түндүк-чыгыш Анадолунун, Кавказ жана Борбордук Азиянын алгачкы доорлорунун тарыхы боюнча 300дөн ашык конференцияларды өткөргөн. Мындан тышкары көптөгөн радио жана гезиттерде, айрыкча, ТРТ каналына бир нече интервью берген.