ДОЛБООРЛОРДУ КООРДИНАЦИЯЛОО БАШКАРМАЛЫГЫ

Кыргыз-Түрк “Манас” университети илимий даражага ээ (илимдин кандидаты, илимдин доктору, PhD) профессордук-окутуучулар курамына долбоорлорду аткаруу үчүн каржылоо жана колдоо көрсөтөт.

Илимий изилдөө долбоорлору – бул илимге салым кошо турган жана түрк тилдүү элдердин жана жамааттардын экономикалык, коомдук, маданий жана технологиялык өнүгүүсүнө жардам тийгизе турган илимий иштер болуп саналат.

Долбоорлорго сунуштоо эрежелери, алардын бааланышы, бекитилиши, каржылануусу жана ушуга байланышкан кызматтардын аткарылышы, ошондой эле натыйжалардын бааланышы менен байланышкан эрежелер «КТМУнун Долбоорлорду координациялоо башкармалыгынын долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө жобосунда» жазылган.

Сунушталган долбоорлорду баалоо, КТМУнун илимий изилдөө долбоорлор комиссиясы же Долбоорду иштеп чыгуу боюнча комиссия тарабынан аткарылат. Арыздарды берүү кандайдыр бир атайын мөөнөткө байланган эмес жана бекитилген «Долбоорлор арызы формасы» негизинде кабыл алынат. Сунушталган долбоорлордун арызы атайын комиссия тарабынан каралат. Комиссиядан өткөн долбоорлордун арыздары ректоратка сунушталат жана КТМУнун Башкаруу кеӊешинде каралат. КТМУнун Башкаруу кеӊеши тарабынан бекитилген илимий изилдөө долбоорлоруна колдоо көрсөтүлөт.

 

Китеп - "2017 ЖАНА 2018-ЖЫЛДАРДА ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ДОЛБООРЛОРДУН КЫСКАЧА МАЗМУНДАРЫ"

КТМУнун Долбоорлорду координациялоо башкармалыгынын нускамасы 2018

Илимий изилдөө долбоорлор комиссиясы

Долбоорду иштеп чыгуу боюнча комиссия

Долбоор жана академиялык жазууларга көмөк көрсөтүү бөлүмү

E-mail: bap@manas.edu.kg

Стандарттык формалар: ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

2022 - ИШТЕТИЛИП ЖАТКАН ДОЛБООРЛОР (Январь)

2021 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2020 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2019 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2018 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2017 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2016 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2015 - Жыйынтыкталган долбоорлор