PROJE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğretim üyeleri ile doktora, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan projeleri desteklemekte ve teşvik etmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri: tamamlandığında sonuçları ile bilime ve Türk halk ve topluluklarının ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacak projelerdir.

Projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili kurallar “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Proje Koordinasyon Başkanlığı Uygulama Yönergesi” tarafından belirlenmektedir.

Bilimsel Araştırma Projelerine başvuruların değerlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılır. BAP kapsamına girmeyen diğer projeler ise Proje Geliştirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Proje önerileri, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın, “Başvuru Formu” ile yapılır. Komisyona sunulan proje önerileri komisyon başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Komisyonca desteklenmesi uygun görülen proje önerileri Rektörlüğe teklif edilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülür. KTMÜ Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan araştırma projelerine destek sağlanır.

 

ONLINE PROJE BAŞVURU

 

"PROJE ÖZETLERİ KİTABI (2017 ve 2018 Yıllarında Tamamlanan Projeler)"

KTMÜ Proje Koordinasyon Başkanlığı Uygulama Yönergesi 2018

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Proje Geliştirme Komisyonu

Proje ve Akademik Yazım Destek Birimi

Email: bap@manas.edu.kg

Proje Yazma Eğitimi 1-Bölüm

Proje Yazma Eğitimi 2-Bölüm

Akademik Proje Hazırlama Materyalleri (TÜBİTAK Videoları)

1) Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar (Dr. Ebru Göncüoğlu)

2) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Temel Bilimler (Prof. Dr. Yusuf Baran)

3) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Mühendislik Bilimleri (Prof. Dr. Mustafa Laman)

4) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Sağlık Bilimleri (Prof. Dr. Ahmet Çevik Tufan)

5) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Sosyal ve Beşeri Bilimler (Prof. Dr. Osman Eravşar)

6) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Yaşam Bilimleri (Prof. Dr. Nejdet Kandemir)

Standart Formlar FTP den alınabilir ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

 

2022 Yılında Devam Eden Projeler (Ocak)

2021 Yılında Kapatılan Projeler

2020 Yılında Kapatılan Projeler

2019 Yılında Kapatılan Projeler

2018 Yılında Kapatılan Projeler

2017 Yılında Kapatılan Projeler

2016 Yılında Kapatılan Projeler

2015 Yılında Kapatılan Projeler