Hakkında

MİSYON / GÖREVLERİ

Başta Türk halkları ve akraba toplulukları olmak üzere çeşitli coğrafyalardaki halkların yaşayan, unutulmuş ve/veya unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyunlar ve sporlarını yazılı-sözlü ve arkeolojik verilerden ve kaynaklardan faydalanarak tespit etmek, bu konularda yapılacak olan lisans üstü eğitim-öğretim vererek, araştırma-geliştirme, uygulama, tanıtım ve yayım çalışmalarına ilişkin usul ve esasları akademik olarak düzenlemektir. İlgili bilimsel ve akademik kuruluşlar başta olmak üzere, dünyadaki benzer kuruluşlarla araştırmacı ve yayın değişimine gitmek, ortak proje ve uygulama yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve de ortak bilimsel yayınlarla işbirliği yapıp bunları uluslararası boyutta yayınlamaktır.

VİZYON / HEDEFLERİ

Lisans üstü eğitim-öğretim vererek geleneksel oyun ve sporlar konusunda uzmanlar yetiştirmek, bunlarla alan hakkında yapılmış nitelikli yayınları toplamak, bunları başta Kırgızistan ve Türkiye Türkçesi olmak üzere çeviri yapmak ve bunlarla arşiv oluşturmak, Türk dünyasının konuyla ilgili problemlerde kendi tezimizi dünya kamuoyuna duyurmak, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların dil, tarih, edebiyat, kültür ve arkeoloji başta olmak üzere nitelikli bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarını mekezin faliyetlerine dahil etmek, bilimsel verileri, oluşturulan arşivleri ve fiziksel olanaklarıyla kendi alanında güçlü bir kurumsal kimliğe sahip olmak. Bu güçlü kurumsal yapısıyla Türk Dünyasının dünya ile örgütsel bağlarını geliştirmek, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların geleneksel oyun ve sporları üzerinde yoğunlaşarak bilimsel araştırma ve incelemelerle bu alandaki çalışmalara öncülük etmektir.

YÖNETMELİK

Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN

Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma Enstitüsü Müdürü