Hakkında

Ziraat Fakültesi KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no'lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfına alınan öğrenciler ile faaliyetlerine başlamıştır. Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü olmak üzere iki bölümde Lisans eğitimi verilmektedir. Lisans düzeyinde verdiği kaliteli eğitim ile gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında, tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, üretim planlaması yapıp projelendirebilen, çözüm odaklı çalışan Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarımızı vermiştir.

Fakültemizde lisans öğrenim süresi 4 yıl olup, dil seviyesi yeterli olmayanlar için 1 yıl dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Bolonya sürecine uygun olarak eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyetin tarafından tanınan lisans diplomasını ve uluslararası alanda tanınmayı sağlayan diploma ekini almaya hak kazanmaktadır. Mezunlarımız “Ziraat Mühendisi” ünvanı ile görev alabilmektedir. Dersler teorik, arazi ve laboratuvar uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölümün ders planları, uluslararası kabul edilebilir nitelikte hazırlanmıştır. Bina, dershane, laboratuvar, araştırma uygulama çiftliği ve diğer altyapının oluşturulmasında da günümüz bilimsel gereklilikleri çerçevesinde plânlama ve yatırımlar yapılmaktadır.

Misyon

Nitelikli eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri ile yeterli bilgiye sahip olan, bilgilerini toplum yararına kullanabilen, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden mezunlar vermek, bilim insanlarını yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmek.

Vizyon

Nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ulusal düzeyde gelecek için bilgi temeli oluşturan çağdaş tarım kurumları arasında yer almak ve alanında öncü bir fakülte olmak.