Hakkında

Ziraat Fakültesi KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no'lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfına alınan öğrenciler ile faaliyetlerine başlamıştır. Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü olmak üzere iki bölümde Lisans eğitimi verilmektedir. Lisans düzeyinde verdiği kaliteli eğitim ile gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında, tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, üretim planlaması yapıp projelendirebilen, çözüm odaklı çalışan Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz 2013-2013 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarımızı vermiştir.

Fakültemizde lisans öğrenim süresi 4 yıl olup, dil seviyesi yeterli olmayanlar için 1 yıl dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Bolonya sürecine uygun olarak eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyetin tarafından tanınan lisans diplomasını ve uluslararası alanda tanınmayı sağlayan diploma ekini almaya hak kazanmaktadır. Mezunlarımız “Ziraat Mühendisi” ünvanı ile görev alabilmektedir. Dersler teorik, arazi ve laboratuvar uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölümün ders planları, uluslararası kabul edilebilir nitelikte hazırlanmıştır. Bina, dershane, laboratuvar, araştırma uygulama çiftliği ve diğer altyapının oluşturulmasında da günümüz bilimsel gereklilikleri çerçevesinde plânlama ve yatırımlar yapılmaktadır.

Misyon

Tarımsal faaliyetlerde yüksek dünya standartlarını elde etmek, uluslararası kabul edilebilirliği yüksek AR-GE çalışmalarını plânlayıp gerçekleştirmek ve böylece tarım bilimine ve tüm insanlığa faydalı olan, çağdaş bilgi düzeyine sahip; Kırgızistan, Türk Dünyası ve Dünya gerçeklerinin bilincinde, milli şuura sahip; doğaya saygı duyan ve onu koruyan; doğal kaynakların değeri ve sürdürülebilirliğinin öneminin farkında; sağlıklı düşünme, sorgulama yeteneğine sahip; çözüm üretebilen, kendine güvenen, ufku geniş, Manas Üniversiteli olmakla iftihar eden, dinamik ve girişimcilik ruh ve cesaretini taşıyan genç Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Tarihi misyonunun bilincinde, ürettiği bilgi ve teknolojiyle bölge ve ülke insanının hayat standardını yükseltebilen; ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve kendi sektörüyle güçlü bağları olan; bilim ve teknolojide, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde her zaman önde ve üretken; tüm faaliyetlerinde ulusal, bilimsel ve etik değerlerden, kaliteden ödün vermeyen, bilgisini topluma aktarabilen, paydaşları ile barışık, kurumsal kimlik ve kültüre sahip, örnek gösterilip, model alınabilecek bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.