Hakkında

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999-2000 eğitim öğretim yılında üniversitenin merkez binasında eğitim-öğretime başlamıştır. 2004 yılından itibaren Cengiz AYTMATOV Yerleşkesi'nde eğitim vermeye de­vam etmektedir. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Fakültemizde Kırgızistan, Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri/Topluluklarından ve komşu ülkelerden gelen öğrencilere, zengin bir akademik ortam içinde, iletişim konusunda çok kültürlü bir öğrenme deneyimi kazandırılması ve bu deneyim ve birikimlerin dünyaya, özellikle kendi toplumlarına katkı sağlayacak sorumluluk anlayışına ve faaliyetlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, iletişim mesleğini teorik ve uygulamalı yönleriyle kavrayan; bölgesel, ulusal ve küresel gelişmeleri doğru okuyabilen, yaratıcılığını ürüne dönüştürebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal ve mesleki yaşama hazırlanmış bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini yürüten fakültede; Kırgızistan, Türkiye, Rusya, Kazakistan, Çin, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Tuva, Hakasya, Altay gibi birçok ülke ve topluluklardan gelen öğrencilere iletişim bilimleri alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Toplumun ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iletişim uzmanları yetiştirmede önemli bir görev üstlenen fakültemizde; son teknolojiye sahip TV stüdyosu, mobil film çekme araç ve gereçleri; bölümlere ait fotoğraf, animasyon, grafik ve kurgu atölyeleri mevcuttur.

Bu altyapının da desteğiyle, öğrencilerin ulusal ve uluslararası film festivallerine,  üniversitelerarası yarışmalara, bilimsel toplantılara ve projelere katılmaları teşvik edilmekte, Türkiye, Kırgızistan ve diğer ülkelerde staj yapmalarına olanak sağlanmakta, burs ve yurt imkânları sunulmaktadır.

Fakülte, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde de güçlü akademik kadrosu ve mevcut gelişmiş teknolojik alt yapısıyla, başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere diğer Türk topluluklarının birbirlerini daha iyi tanımalarına, kültürel bağlarını güçlendirmelerine yönelik projeler geliştirerek daha verimli ve etkin bir eğitim öğretim faaliyeti yürütme amacı ve gayreti taşımaktadır.