• Студенттер үчүн 692 орундуу жана кызматкерлер үчүн 400 орундуу жогорку сапаттагы тамак ашканасы бар.
  • Студенттер үчүн бир тамактын наркы 70 сомду (0,83 АКШ доллары) түзөт
  • Муктаж болгон студенттер үчүн ай сайын бекер тамактануу карталары
  • Кафетерийлердин жалпы саны – 5

Сведения об условиях питания обучающихся