Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Ağustos 1996 tarih ve 22719 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8350 sayılı Milletlerarası Anlaşma uyarınca kurulmuş özel statüye sahip bir yüksek öğretim kurumudur.
Üniversitenin genel yönetimi, ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle, taraf hükümetlerce atanan sekiz kişiden müteşekkil bir Mütevelli Heyet tarafından yürütülmektedir. Heyet Başkanı ve üç üye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müşterek kararname ile atanmakta, Heyet'in diğer dört üyesi ise Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından cari usullere göre tayin edilmektedir.

 

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN
Başkan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

 

 

 

Rasul ABAZBEK UULU
Üye
Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı

 

İbrahim ŞENEL
Mütevelli Heyet Üyesi,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı

 

 

Aybek MOLDOGAZİYEV
Üye
Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Mütevelli Heyet Üyesi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili / Yürütme Kurulu Üyesi

 

 

 Aybek AYDARBEKOV
Üye
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ne bağlı Dış Politika Dairesi Başkan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Sedat MURAT
Üye
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

 

 

 

Timurlan ACIMALİYEV
Üye
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarını Hazırlama Dairesi,  Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarını İnceleme Dairesi’nin başuzmanı