Alanında yeterli bilgi donanımına sahip üç uzman doktor, üç hemşire ile birlikte öğrencilere ve personele sağlanan sağlık hizmetleri; acil ve ilk yardım, hastaların genel muayenesi,teşhisi, tedavisi ve kronik hastalığı olanların periyodik kontrolü alanlarında yürütülmektedir. Gerekli durumlarda hastaların daha geniş kapsamda incelemelerinin ve tedavilerinin yapılması içinse ilgili üst basamak sağlık birimlerine hasta sevki yapılmaktadır.

Tatil günleri dahil 24 saat kesintisiz hizmet sağlanması esastır. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz ilaç yardımı yapılmaktadır. Yataklı tedavi kurumlarına ve üniversitenin anlaşmalı olduğu diş polikliniğine sevk edilen öğrencilerin tedavi masraflarının büyük bir kısmı da yine üniversite tarafından karşılanmaktadır.

02.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında 7200 öğrenci 1800 personel olmak üzere toplam 9000 hasta muayene olmuştur.

Söz konusu personel ve öğrencilere 2500 küçük tıbbi müdahale yapılmıştır.

Yurt Sağlık Ünitesinde ise 1421 öğrenci 184 personel olmak üzere toplam 1605 kişi muayene olmuş. Bunlardan 618 kişiye küçük müdahale yapılmıştır.

Başvuran öğrencilerin 803'ü erkek, 618'i kız öğrencilerden oluşmaktadır.

Toplam 31 öğrenci ve 25 personele acil yardım yapılmış, çoğu ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Sağlık merkezine başvuran hastaların çoğunu, dahiliye ve cerrahi hastalıklar oluşturmaktadır. Tümüne yakını sağlık merkezinde tedavi görmüşlerdir.

Sağlık merkezi tarafından sağlık sorunu hakkında öğrencilere düzenli olarak aylık seminerler verilmiştir. Yurttaki kız ve erkek öğrencilere temizlik ve sağlık konusunda iki kez konferans verilmiştir. AIDS merkezi ile ortak 160 öğrenci ve personelin katıldığı 4 büyük konferans düzenlenmiştir. Doktorlar tarafından her hafta Manas Radyosu aracılığı ile değişik konularda yayınlar yapılmaktadır.