Üniversitenin .merkez kütüphanesi çağdaş çalışma ve okuma ortamına uygun olarak düzenlenmiştir. 1998 yılından başlayarak hizmet vermekte olan kütüphanenin asıl amacı çeşitli alanlarda çalışan bilim adamlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin eğitim, öğretim, araştırma ve genel kültür gereksinimlerine cevap vermektir. Kütüphanemiz, bağış olarak gelen ve satın alınan bilgi kaynaklarıyla günden güne zenginleşmektedir.

Kütüphanede 54.280 adet kitap, süreli yayın ve görsel-işitsel bilgi kaynağı bulunmaktadır.2005 yılının Kasım ayında eskiyen otomasyon sistemi “Total-E-libs” kaldırıp “Yordam Bilgi Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret ltd. şti.” firması tarafınan yazılan “Yordam2001” Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programına geçilmiştir. Bu programla kütüphanenin bütün bölümleri (Ödünç verme, Referans, Sağlama, Kataloglama, Sınıflandırma Bölümleri) elektronik şekilde hizmet vermektedir. Kaynakların korunması amacıyla kütüphaneye, elektronik uyarı sistemi yerleştirilmiştir.

Kütüphanenin Web sayfası (http://library.manas.kg) web sayfası düzenli olarak güncellenmektedir. İnternet üzerinden ulaşılabilen ve bütün dünyaya açık olan elektronik katalog (http://yordam.manas.kg/), okuyuculara düzenli olarak tarama hizmeti vermektedir. Elektronik katalogdan 2008 yılında 85.891 tarama yapılmıştır.

Çevrimiçi Veritabanları Üniversitemizin mevcut ve gelecekteki bilişim yapılanmasının güven içinde ve modern bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere çevrimiçi (online) veritabanlarının oluşturulmasına büyük önem verilmektedir. Üniversitemizde organizasyonun etkin ve verimli biçimde çalışabilmesinde çevrimiçi veritabanlarının oluşturulması amacıyla, gerekli yazılım, donanım projeleri ve bunların eşgüdümüyle bir sinerji ortamının oluşturulmasını sağlayacak projeler hazırlanmaktadır. Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılamak için kampüs bünyesinde on adet sabit stant (kiosk) bulunmaktadır. Gün boyu ücretsiz ve kesintisiz internet kullanımına sahip olan öğrencilerimiz üniversitenin elektronik veri portalını kullanarak ücretsiz elektronik kitaplara da ulaşabilirler.

Kampüs Okuma Salonu (Salican CİGİTOV Okuma Salonu) 14 Aralık 2005 tarihinde Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Binasında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Salican CİGİTOV Okuma Salonu'nda; 3.693 adet kitap, dergi ve gazeteler bulunmaktadır. Raf kapasitesi 38, oturma kapasitesi 83 ve İnternet erişimli 1 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Yurt Kütüphanesi 2002 yılında yurt müdürlüğüne bağlı olarak hizmete açılan yurt kütüphanesinde; özellikle yurtta barınan öğrencilerin çalışmasına olanak sağlayacak şekilde, 1.200 adet kaynak kitap, çeşitli sözlük, süreli yayınlar ve dergiler bulunmaktadır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları kaynaklara kütüphane memurunun sorumluluğunda ulaşabilmektedirler.