Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite” sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız tüm bireylere eşit yükseköğretim hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sunumunda evrensel düzenlemeler çerçevesinde engelli olsun veya olmasın tüm bireylerin en üst düzeyde erişimi ön plana alınmaktadır. Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde getirilen yasal düzenlemeler, tüm bireylerin eşit haklara sahip olduklarını ve kurumların sorumlu oldukları hizmetleri eşit bir şekilde sunmalarını gerektirmektedir. Üniversitemiz de bu anlayış ve sorumluluk içinde üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere hakları olan yükseköğretim hizmetini üst düzeyde sunma çabası içindedir. Elbette bu hizmetlerin sunumu sırasında siz yönetici ve öğretim elemanlarının destekleri çok önemlidir.

Rektör Vekili

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

(Engelli Öğrenci Birimi Sorumlu Rektör Vekili)

 

 “BİZ KİMİZ?”

"Engelli Öğrenci Birimi" adıyla açılmış olan ve başkanlığını Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV'in yürütmekte olduğu birimimiz, üniversitemizde engelliler ve özel eğitim alanında uzmanlaşmış tüm akademik ve idari birimlerin katılımı(desteği) ile oluşturduğu uzman kadrosuyla faaliyete başlamıştır. Birimimiz, üniversitemizde çalışan veya öğrenim gören engellilerin fiziki yapı, barınma, sosyal ve akademik alandaki ihtiyaçlarının tespitini yapmak ve bu tespitler doğrultusunda düzenlemeler teklif etmek ve de yapılan düzenlemelerin sonuçlarını bilimsel veriler eşliğinde değerlendirerek raporlayıp rektörlüğe sunmak üzere kurulmuştur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları “yükseköğretim kurumlarınca belirlenir” düzenlemesine göre varlık göstermekteyiz.

İletişim İçin

Kayahan Küçük
Rektörlük 1. Kat
Oda No: 121
Tel: 492788 Dahili:1164
Engelli Öğrenci Başvuru Formu