Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite desteği sağlanmıştır.

Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibini sürdürür.

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukarı Kampus yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenci Toplulukları öğrencilerimiz tarafından kendilerini geliştirmek, takım halinde çalışabilmek, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimlerini karşılamak üzere ders dışı etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan yapılanmalardır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde toplam 36dan fazla topluluk faaliyetlerini yürütmektedir.

Öğrenci Kulüplerin Listesi:

 1. Agro Progress Kulübü
 2. Tiyatro Kulübü
 3. Uluslararası İlişkiler Kulübü
 4. Genç Yayıncılar Kulübü
 5. “Biota” Çevre Kulübü
 6. İletişim ve Halkla İlişkiler Kulübü
 7. Edebiyat Kulübü
 8. Fotoğrafçılık Kulübü
 9. «Manas Art» клубу
 10. Bilgisayar Kulübü
 11. “Oylonşov” İntellektüel Kulübü
 12. Bisiklet Kulübü
 13. Orta Asya Tarih Kulübü
 14. Hayvan Severler Kulübü
 15. Genç Pazarlamacılar Kulübü
 16. Youth Project Kulübü
 17. Turizm Kulübü
 18. Enactus Kulübü
 19. Manas Debate (Münazara) Kulübü
 20. İktisat Kulübü
 21. Tamaşaka Kulübü
 22. Ak-Niyet Yardım Kulübü
 23. Kayak Kulübü
 24. AIESEC Kulübü
 25. Kişisel Gelişim Kulübü
 26. Çeviriciler Kulübü 
 27. Sinema Kulübü
 28. Dağcılık Arama Kurtarma İlkyardım Kulübü
 29. İnglizce Konuşma Kulübü
 30. Müzik Kulübü
 31. Biolife Kulübü
 32. Damla Kulübü
 33. Okuma Kulübü
 34. Chemclub Kulübü
 35. Pusula Kulübü
 36. Hadi Rusça Konuşalım