Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne değişim öğrencisi olarak kimler gelebilir?

Manas Üniversitesi'ne değişim öğrencisi olarak gelebilmek için, kendi üniversitenizin Manas Üniversitesi ile resmi bir anlaşması olması gerekir. Erasmus, Mevlana veya Orhun Değişim programları anlaşması gibi değişim programları veya belirli bir fakülte anlaşması (hatta belirli bir bölüm anlaşması) veya üniversite çapında bir anlaşma da olabilir.

Manas Üniversitesi ile bir anlaşma olup olmadığını ve bir değişime katılmaya uygun olup olmadığınızı öğrenmek için üniversitenizdeki Dış İlişkiler Ofisine (merkez ofis veya fakültenizin/bölümünüzün ofisi) danışın. Dış İlişkiler Ofisi Manas Üniversitesi ile yapılan özel değişim anlaşmasında tanımlandığı şekilde, değişim öğrencisi olarak hangi alanlarda eğitim alabileceğinizi de açıklayabilir.

Üniversitenizin Manas Üniversitesi ile herhangi bir anlaşması yoksa size uygun olabilecek diğer eğitim fırsatlarından yararlanınız.

Manas Üniversitesi'ne değişim programına nasıl başvurulur?

Manas Üniversitesi'ne değişim programına nasıl başvurulur?

Kendi üniversitenizde, ya merkezi dış ilişkiler ofisi aracılığıyla ya da bölüm veya fakültenizdeki uluslararası bir koordinatör aracılığıyla bir değişim başvurusunda bulunursunuz. Üniversitenizin izlemeniz gereken kendi prosedürleri vardır.

Kendi üniversiteniz, öğrencilerinin değişime gitmesi için adaylık süreci ve özel gereksinimleri hakkında sizi bilgilendirebilecektir. Ayrıca bir dönem (yarım yıl) veya iki dönem (bir yıl) eğitim için gelmeniz konusunda sizi bilgilendirebilirler.

Manas Üniversitesi'nde eğitim dili Kırgızca, Türkçe ve İngilizce'dir.

Ne zaman başvurulur?

Kendi üniversiteniz, bir değişime gitmek için adaylık başvurusu zamanının ne zaman ve ilgili süreç olduğu konusunda size tavsiyede bulunabilir.

Kendi üniversiteniz tarafından bir değişime katılmak üzere seçilip aday gösterildikten sonra, aday değişim öğrencilerinin değişim çalışmalarına resmi olarak başvurmaları için özel çevrimiçi başvuruya bir bağlantı alacaksınız. Bu başvuru bağlantısı, ya kendi üniversitenizdeki koordinatör tarafından ya da doğrudan Manas Üniversitesi'ndeki koordinatör tarafından sağlanacaktır.

Kurslara kabul edilmesi aşağıdakilere bağlıdır:

-Kendi üniversiteniz ile Manas Üniversitesi arasındaki anlaşmanın türü (örneğin, üniversite çapında bir anlaşma veya belirli bir fakülte veya bölüm düzeyinde değişim anlaşması)

-Kursun değişim öğrencilerine açık olup olmadığı

-Kursların özel kabul koşullarını karşılayıp karşılamadığınız

-Kurslarda boş yerlerin olması

-Курстарда бош орундар


Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

– Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

– Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

– Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

– %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Ayrıntılı Bilgi İçin http://mdp.manas.edu.kg


ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469–1536) almıştır.

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI NE DEĞİLDİR?

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.
4-Erasmus programı bir araştırma programı değildir.

 
 ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ OLMA KRİTERLERİ

1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması.
2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması.
3- Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dahil değildir)
4- Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunması.
5- Ulusal Ajans’ın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması.
6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

GENEL KRİTERLER:

Lisans öğrencileri için asgari 3.50 / 4.00  not ortalaması
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 3.50 / 4.00  not ortalaması

Yabancı dil; Toefl 450, İLTS 6

Ayrıntılı Bilgi İçin http://iro.manas.edu.kg


ORHUN DEĞIŞIM PROGRAMI NEDİR?

Türk Devletleri Teşkilatı (Türk Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği üyeleri arasında imzalanacak protokoller kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı.

Orhun Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine birlik üyesi üniversitelerin örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Orhun Değişim Programı Protokolüne taraf diğer bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz. Örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerin hazırlık, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar.

Orhun Değişim Programı öğrencisi olabilmek için aranacak asgarî şartlar şunlardır:

  1. Birlik üyesi üniversitelerin örgün eğitim programına kayıtlı öğrencisi olmak,
  2. Genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,
  3. Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, öğrenciyi kabul eden üniversitelerin kararları esas alınır.

Öğrenci Değişim Belgeleri

 Değişime başlamadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:

  1. a) Öğrenci başvuru belgesi,
  2. b) Not çizelgesi,
  3. d) Diğer şartları imzacı üniversiteler belirler.

Öğrenim Giderleri

 Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Orhun Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Orhun Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.

Gönderen kurum öğrenci ve öğretim üyelerinin ulaşım giderlerini, Kabul eden kurum gelecek öğrenci ve öğretim üyelerinin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin http://www.turkunib.org ve orhun@manas.edu.kg